повторення урок 3 гдз 2 клас математика Лишенко 2019


Умова:

1. Склади задачі за малюнками і виразами.
 
Відповідь:
 
8 + 6 = 14; 14 - 6 = 8.
 
 
 
Умова: 

2. Прочитай і пригадай назви чисел при додаванні та відніманні.
 
Відповідь:
 
Для усного виконання.
 
 
 
Умова: 

3. Обчисли. Випиши вирази з від'ємником 6.
20 + 3; 16 - 6; 8 - 6; 20 + 5; 9 - 6 + 1; 10 - 6 + 1.
 
Відповідь:
 
20 + 3 = 23; 16 - 6 = 10; 8 - 6 = 2; 20 + 5 = 25; 9 - 6 + 1 = 4; 10 - 6 + 1 = 5.
 
 
 
Умова: 

4. Для фізичних вправ учні взяли 10 синіх гімнастичних палок і 18 червоних. На скільки більше було червоних гімнастичних палок? Заміни в запитанні більше на менше. Чому не змінилося розв'язання?
 
Відповідь:
 
18 - 10 = 8.
 
 
 
Умова: 

5. Виміряй відрізки та накресли коротший з них. Накресли відрізок, на 2 см довший від коротшого.
 
Відповідь:
 
____
1 см 
 
 
 
Умова: 

6. За схемами склади по 3 рівності та по 6 нерівностей.
 
Відповідь:
 
3 + 5 = 8; 6 + 4 = 10; 8 - 5 = 3; 10 > 6; 10 > 4; 8 > 3; 8 > 5; 3 < 8; 5 < 8.
 
 
 
Умова: 

7. На урок фізкультури учні взяли 5 футбольних і стільки ж баскетбольних м'ячів. Скільки всього м'ячів взяли учні?
 
Відповідь:
 
5 + 5 = 10 (м.)
 
 
 
Умова: 

8. 10 - 6; 9 - 7; 2 + 7; 1 + 8; 57 - 50; 96 - 6; 68 - 1; 90 - 1; 69 + 1; 83 + 1.

Відповідь:
 
10 - 6 = 4; 9 - 7 = 1; 2 + 7 = 9; 1 + 8 = 9; 57 - 50 = 7; 96 - 6 = 90; 68 - 1 = 67; 90 - 1 = 89; 69 + 1 = 70; 83 + 1 = 84.
Калькулятор з результатами у стовбчик