прямий кут урок 1 гдз 2 клас математика Лишенко 2019


Умова:

1. Запиши букви в порядку обчислення кругових Q виразів і прочитай слово.
16 - 9 - 5 Л; 10 + 8 - 9 И; 9 + 3 + 1 Н; 6 + 9 - 5 Щ; 13 - 3 + 6 А; 2 + 9 - 5 І.
 
 
Відповідь:
 
16 - 9 - 5 = 2 Л
2 + 9 - 5 = 6 І
6 + 9 - 5 = 10 Щ
10 + 8 - 9 = 9 И
9 + 3 + 1 = 13 Н
13 - 3 + 6 = 16 А
Л І Щ И Н А
 
 
 
Умова:

2. Обабіч алеї парку діти налічили 6 дубів, а лип - на 4 більше. Скільки всього дерев росло обабіч алеї? Склади подібну задачу за виразом 8 + (8 - 3).
 
Відповідь:
 
1) 6 + 4 = 10 (л.)
2) 6 + 10 = 16 (д.)
8 + (8 - 3) = 13 (д.)
 
 
 
Умова:

3. Вирвіть з паперу круг і згорніть його, як на малюнку. Порівняйте одержані кути. Такі кути називають прямими.
 
Відповідь:
 
Для самостійного виконання
 
 
 
Умова:

4. У косинця один кут прямий, а два інших - непрямі.
За допомогою косинця знайди в п'ятикутнику прямий кут, тупі кути й гострий кут.
 
Відповідь:
 
Для самостійного виконання
 
 
 
Умова:

5. Обчисли вирази. З кожної рівності склади ще по 3 рівності за зразком.
8 + 6 = 14; 6 + 8 = 14; 14 - 6 = 8; 14 - 8 = 6. 30 + 1; 7 + 9; 40 + 5.
 
Відповідь:
 
30 + 1 = 31; 31 - 1 = 30; 1 + 30 = 31; 31 30 = 1; 7 + 9 = 16; 16 - 9 = 7;
9 + 7
= 16; 16 - 7 = 9; 40 + 5 = 45; 45 - 5 = 40; 5 + 40 = 45; 45 - 40 = 5.
 
 
 
Умова:

6. Знайди всі пари одноцифрових чисел, сума й різниця яких закінчуються однаковими цифрами.
 
Відповідь:
 
22 - 5 = 17; 22 + 5 = 27; 50 - 25 = 25; 50 + 25 = 75.
 
 
 
Умова:

7. 43 - 3; 34 - 30; 45 - (30 + 10); 9 + (16 - 16); 60 + 4; 3 + 50; 45 - 30 + 10; 60 - (20 - 10).
 
Відповідь:
 
43 - 3 = 40; 34 - 30 = 4; 45 - (30 + 10) = 5; 9 + (16 - 16) = 9; 
60 + 4 = 64; 3 + 50 = 53; 45 - 30 + 10 = 25; 
60 - (20 - 10) = 50.
 
 
 
Умова:

8. Діти принесли в парк для білочок 50 горіхів ліщини, а волоських - на 30 менше. Скільки всього горіхів принесли діти для білочок?
 
Відповідь:
 
1) 50 - 30 = 20 (г.)
2) 50 + 20 = 70 (г.)
Калькулятор з результатами у стовбчик