таблиця ділення на 2 урок 1 гдз 2 клас математика Лишенко 2019


Розв'язання урока 1:


1. 14 - 7 + 4, 14 - 7 - 4,
23 + 8, 23 + 48
13 - 6, 53 - 6
2 • 8 - 6, 2 • 8 + 6
 
 
     7
14 - 7 + 4 = 11
     7
14 - 7 - 4 = 3
13 - 6 = 7, 53 - 6 = 47
23 + 8 = 31, 23 + 48 = 71
  14
2 • 7 - 6 = 8
  16
2 • 8 + 6 = 22
 
 

4. Обчисли, користуючись таблицею ділення на 2.
16 : 2 + 8, 14 : 2 + 4, 18 : 2 + 28, 12 : 2 + 64
 
 
     8
16 : 2 + 8 = 16
     7
14 : 2 + 4 = 11
18 : 2 + 28 = 37
12 : 2 + 64 = 70
 
 

5. Розв'яжи задачі, в обчисленнях скористайся таблицею.
1) Білка заховала 12 горіхів порівну у двох дуплах. Скільки горіхів у кожному дуплі?
2) Жолудевий дятел заховав у стовбур дерева 16 жолудів по 2 в ряду. Скільки рядів із жолудями у стовбурі дерева?
3) Сойка сховала в землю на зиму 18 жолудів. Скільки разів могла літати за жолудями сойка, якби приносила їх у дзьобі по 2?
На скільки більше разів літала сойка за жолудями, якщо ховала по одному?
 
 
1) 12 : 2 = 6 (г.)
2) 16 : 2 = 8 (р.)
3) 18 : 2 = 9 (р.)
2 • 9 = 18 (р.)


6. Довжина сторони многокутника 2 см, а його периметр 10 см. Який це многокутник?

П'ятикутник


7. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Поділи його на 2 рівні частини. Яка довжина кожної частини?

таблиця ділення на 2 урок 1 гдз 2 клас математика Лишенко 2019

12 : 2 = 6 (см)


8. Для підгодовування звірів у заповіднику заготовили 56 мішків буряків, картоплі - на 9 мішків менше, а качанів кукурудзи - стільки, скільки мішків буряків і картоплі разом. Скільки мішків качанів кукурудзи заготовили?

Б. - 56 м
К. - ?, на 9 м <, ніж б.
Всього - ? м
1) 56 - 9 = 45 (м)
2) 56 + 45 = 101 (м)


9. 4 : 2 + 6, 8 : 2 + 66, 10 : 2 + 8, 2 • 9 - 12
16 : 2 - 6, 12 : 2 + 34, 14 : 2 + 33, 2 • 7 - 5

4 : 2 + 6 = 8
8 : 2 + 66 = 70
16 : 2 - 6 = 2
12 : 2 + 34 = 40
10 : 2 + 8 = 13
2 • 9 - 12 = 6
14 : 2 + 33 = 40
2 • 7 - 5 = 9
Калькулятор з результатами у стовбчик