таблиця множення числа 2 урок 4 гдз 2 клас математика Лишенко 2019


Розв'язання урока 4:


1. 2 • 8 - 15, 2 • 4 + 62, 2 • 5 + 10, 2 • 8 - 16
2 • 9 - 9, 2 • 3 + 94, 2 • 7 + 36, 2 • (26 - 17)
 
 
  16
2 • 8 - 15 = 1
   8
2 • 4 + 62 = 70
  10
2 • 5 + 10 = 20
  16
2 • 8 - 16 = 0
  18
2 • 9 - 9 = 9
   6
2 • 3 + 94 = 100
  14
2 • 7 + 36 = 50
             9
2 • (26 - 17) = 18
 
 

2. На чотирьох молодих ділянках лісу лісники обгородили по 2 мурашники й оглянули ще 5 мурашників. Скільки всього мурашників на цих ділянках? Склади план розв'язання задачі за схемою.
 
 
   8
2 • 4 + 5 = 13 (м)
 
 

3. Мурашник обгородили горизонтальними кілками із чотирьох боків, по 2 кілки з кожного боку. Скільки горизонтальних кілків використали для 2 мурашників?
 
 
     8
(2 • 4) • 2 = 16 (к)


4. 2 • 5 + 40 🗸 2 • 8 + 34
2 • 9 - 8 🗸 2 • 7 + 0
2 • 4 + 67 🗸 94 - 18
2 • 6 + 62 🗸 2 • 8 + 54

  10                   16
2 • 5 + 40 = 2 • 8 + 34
  18               14
2 • 9 - 8 < 2 • 7 + 0
   8                      76
2 • 4 + 67 < 94 - 18
  12                   16
2 • 6 + 62 > 2 • 8 + 54


5. Знайди довжину ламаної, вимірявши довжину лише однієї ланки.

2 • 6 = 12 (см)


6. Запишіть двоцифрові числа, у яких число одиниць на 6 більше за число десятків.

17, 28, 39


7. Для підгодовування взимку косуль і лосів скла ли по 2 стіжки сіна на 3 галявинах. Скільки всього стіжків сіна склали на цих галявинах?

2 • 3 = 6 (с.)


8. 2 • 6 + 40, (11 - 9) • 7, 2 • (16 - 8), 2 • 9 + 82

  12
2 • 6 + 40 = 52
             8
2 • (16 - 8) = 16
       2
(11 - 9) • 7 = 14
  18
2 • 9 + 82 = 100
Калькулятор з результатами у стовбчик