таблиця множення числа 3 урок 5 гдз 2 клас математика Лишенко 2019


Розв'язання урока 5:


1. Математичний диктант.
1) Добуток чисел 3 і 5 зменш на 2.
2) Суму чисел 12 і 6 поділи на 2.
3) Різницю чисел 20 і 18 помнож на 8.
4) Частку чисел 12 і 2 збільш на 14.
       15
1) 3 • 5 - 2 = 13
           18
2) (12 + 6) : 2 = 9
            2
3) (20 - 18) • 8 = 16
            6
4) (12 : 2) + 14 = 20
 
 

2. Прочитай пояснення про круг і коло. Скільки радіусів у колі? Скільки діаметрів у крузі? Чи кожні два радіуси утворюють діаметр?
 
У колі радіусів - 2
У крузі діаметрів - 1
 
 

3. Які фігури лежать усередині кола, поза колом? Скільки точок перетину має пряма з колом? Чи може пряма лежати всередині кола?
 
Усередині кола: пряма, ламана, трикутник, крапка.
Поза колом: квадрат, крива, прямокутник, відрізок, п'ятикутник.
У прямої з колом дві точки перетину. Так.


4. Розв'яжи та порівняй задачі.
1) Учень обчислив 4 стовпчики виразів, по 3 вирази в кожному. Скільки всього виразів він обчислив?
2) 3 першого стовпчика учень обчислив 4 вирази, а з другого - 3. Скільки всього виразів обчислив учень?

1) 3 • 4 = 12 (в.)
2) 4 + 3 = 7 (в.)


5. Було 18 аркушів синього паперу та 5 аркушів жовтого. Докупили ще 20 аркушів зеленого та червоного паперу. Які запитання можна поставити до цих виразів?
18 - 5, 18 + 20, 20 - 5, 20 - 18, 18 + 5 + 20

18 - 5 - на скільки більше було аркушів синього паперу, ніж жовтого?
18 + 20 - скільки було аркушів синього та зеленого паперу?
20 - 5 - на скільки більше булл аркушів зеленого та червоного паперу, ніж жовтого?
18 + 5 + 20 - скільки всього аркушів кольорового паперу було?


6. В Олі було на 3 зошити більше, ніж в Олеся. Оля віддала Олесю 2 зошити. У кого стало більше зошитів і на скільки?

Більше стало зошитів у Олеся, на 1.


7. За два зошити заплатили 8 грн, а за лінійку - на 8 грн більше, ніж за один зошит. Яка ціна лінійки?

1) 8 : 2 = 4 (грн.) - коштує зошит
2) 4 + 8 = 12 (грн.) - ціна лінійки


8. 3 • 8 - 6, 18 : 2 + 24, (11 - 8) • 3
33 - 3 • 9, 9 - 12 : 2, 6 : 3 + 9

  24
3 • 8 - 6 = 18
     9
18 : 2 + 24 = 33
           27
33 - 3 • 9 = 6
   2
6 : 3 + 9 = 11
       3
(11 - 8) • 3 = 9
            6
9 - 12 : 2 = 3
Калькулятор з результатами у стовбчик