гдз 2 клас українська мова Кравцова Романова 2019 вправа 65

Умова:

1. Прочитай вірш, доповнюючи пропуски назвами професій.
Посуд ліпить нам … (рачног),
в кузні трудиться … (ьлавок),
(актсируднаб) … гарно грає,
а … (яниртсйам) — вишиває.
За кермом сидить … (рефош).
Нашій грі кінець тепер.
Валентина Романова
2. Запиши слова — назви професій. Постав наголос. За потреби
користуйся словником.
3. Підкресли слово, яке відповідає звуковій моделі .
Калькулятор з результатами у стовбчик