Тиждень 19 гдз 2 клас українська мова Остапенко 2019


Тиждень 19 зимуємо - не нудъгуемо відповідь:


 3. Які слова у вірші допомагають почути шум снігопаду? Згадай, що в українській мові буква "Щ" позначає два звуки. Прочитай слова з буквою "Щ" уголос. Запиши звукові схеми цих слів у зошит.

Щука [− − •́ | − •], [ш ч у | к а].
Хвостище [− − • | − − •́ | − − •], [х в о | с т и | ш ч е].
Вище [− •́ | − − •], [в и | ш ч е].✅ 4. Знайди у вірші, як кличуть сніг.

“Іди, іди, снігу, іди, іди, снігу!”.✅ 6. Придумайте і запишіть заклички. Які рими можна використати, звертаючись до снігу чи завірюхи?

Падай, падай, білий снігу. Радуй, радуй всюди всіх.
Снігу – кригу, з розбігу, бігу, книгу.
Завірюхо – вухо, сухо, чепурухо.✅ 10. Знайди у вірші слово, яке має різні значення. Що воно означає у заголовку? А що - в кінці вірша? Воно називає ознаку чи предмет? Перевір значення слова у "Тлумачку".

Хижі лижі (які?) називає ознаку, тобто злі.
Хижі (де?) називає предмет, приміщення.
Хижа - 1. Комора; приміщення, де зберігають продукти, хатні речі тощо.
2. Халабуда, вбога хатинка.
Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення, називаються омоніми.✅ 11. Прочитай речення та знайди в них омоніми. Запиши їхні звукові схеми.
Поверни шию, я тобі шапку шию.
Один, два, три - бери ганчірку й підлогу три.

Поверни шию, я тобі шапку шию.
Один, два, три - бери ганчірку й підлогу три.
Шию [ − •́ | = •].
Три [− − •].✅ 12. Які два значення має кожне із записаних слів? Складіть з ними речення.
Сади, ходи, дати, коса, місяць.

За будинком ростуть яблуневі сади. Сашко, сади картоплю! В шахах фігури мають різні ходи. Ходи зі мною, я навчу тебе. Дати в руки подарунок. Ми відзначаємо святкові дати. У дівчинки гарна коса. Хлопець тримав у руці косу. У році дванадцять місяців. На небі виглянув місяць.✅ 18. Випиши з тексту 3 чи 5 трискладових слів і розділи їх для переносу.

Да-лека, дале-ка, го-лодно, голо-дно, голод-но, пи-сати, писа-ти, візь-мемо, візьме-мо, чор-нила, чорни-ла.19. Запиши в зошит речення, вставивши пропущені службові слова.
Качки міркують, їм жити далі.
їжак натрапив клаптик тканини візерунками.

Качки міркують, як їм жити далі.
Їжак натрапив на клаптик тканини з візерунками.✅ 20. Оберіть і виконайте одне із завдань.
• Знайдіть у казці текст оголошення. Допоможіть качкам написати оголошення про їхню друкарню.
• Намалюйте комікс за сюжетом казки. Вирішіть, скільки буде кадрів. Які репліки треба написати? Хто малюватиме кожен кадр? Готову роботу презентуйте в класі.

Увага! Ми відкрили друкарню. Приходьте всі!
Качки


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик