додаткові завдання частина 1 гдз 3 клас математика Листопад 2020


ГДЗ на додаткові завдання з математики автора Листопад, що знаходяться в підручнику на сторінках 122-124:
 

1. Настя й Аліна дізналися, що у Дмитрика сьогодні день народження і одночасно почали набирати CMC-повідомлення. Настя набирає 24 слова за 3 хв, а Аліна – 28 слів за 4 хв. У привітанні Насті – 40 слів, а в привітанні Аліни – 42 слова. Хто з дівчаток набере привітання швидше? На скільки хвилин швидше?

додаткові завдання частина 1 гдз 3 клас математика Листопад 2020
1) 24 : 3 = 8 (сл.) - набирає Настя за 1 хвилину
2) 28 : 4 = 7 (сл.) - набирає Аліна за 1 хвилину
3) 40 : 8 = 5 (хв.) - набере Настя
4) 42 : 7 = 6 (хв.) - набере Аліна
5) 6 - 5 = 1 (хв.) - набере швидше Настя


 2. Не виконуючи обчислень, знайди й запиши розв'язок рівняння.
а • 7 = 5 • 7
6 • с = 3 • 6
20 • 3 = b • 20

а • 7 = 5 • 7
а = 5
6 • с = 3 • 6
с = 3
20 • 3 = b • 20
b = 3


 3. Водостічна труба складається з дев'яти однакових ланок завдовжки х дм та однієї ланки завдовжки 5дм.
1) Склади вираз, за допомогою якого можна обчислити довжину водостічної труби.
2) Обчисли, якщо х = 7, х = 4.

х • 9 + 5
х = 7
7 • 9 + 5 = 63 + 5 = 68 (дм)
х = 4
4 • 9 + 5 = 36 + 5 = 41 (дм)


 4. Розв'яжи задачу різними способами.
У вагоні електрички сиділо 15 жінок і 8 дітей. На зупинці увійшло ще 5 жінок, кожна з дитиною. Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні?

15 + 8 + 5 + 5 • 2 = 28 + 10 = 38 (ж. і д.)


 5. Друзі принесли з лісу 15 білих грибів, груздів – на 45 більше, ніж білих грибів, а рижиків – у 10 разів менше, ніж груздів. Скільки рижиків принесли друзі?

Білих грибів - 15 г.
Груздів - ?, на 45 більше, ніж білих грибів
Рижиків - ?, у 10 р. менше, ніж груздів
1) 15 + 45 = 60 (г.) - груздів
2) 60 : 10 = 6 (г.) - рижиків


 6. Знайди 1/5 від: 4 дм 5 см; 1 м 5 дм; 3 см 5 мм.

\begin{equation}
\frac{1}{5} від 4дм 5см=
\end{equation}
= 45 : 5 = 9 (см)
\begin{equation}
\frac{1}{5} від 1м 5дм=
\end{equation}
= 15 : 5 = 3 (см)
\begin{equation}
\frac{1}{5} від 3см 5мм=
\end{equation}
= 35 : 5 = 7 (см)


 7. Довжина третини стрічки дорівнює 5 дм. Яка довжина всієї стрічки?

5 • 3 = 15 (дм) - довжина всієї стрічки


 8. З однієї грядки зібрали 8 кг суниць, а з іншої – у 2 рази більше. Третю частину суниць використали для приготування варення. Скільки кілограмів суниць використали для приготування варення?

З І - 8 кг
З ІІ - ?, у 2 р. більше
Всього - ? 3 ч.
1) 8 • 2 = 16 (кг) - зібрали з іншої грядки
2) 8 + 16 = 24 (кг) - зібрали суниць з 2 грядок
3) 24 : 3 = 8 (кг) - використали для приготування варення


 9. Якщо висушити гриби, то їх маса стане в 4 рази меншою. Скільки кілограмів сухих грибів можна отримати із 12 кг свіжих? А з 8 кг?

12 : 4 = 3 (кг)
8 : 4 = 2 (кг)


 10. У майстерні працювало 18 слюсарів, а учнів – на 9 осіб менше. Скільки всього осіб працювало в майстерні? У скільки разів більше працювало слюсарів, ніж учнів?

d d 10
1) 18 - 9 = 9 (уч.) - учнів
2) 18 + 9 = 27 (ос.) - осіб працювало в майстерні
3) 18 : 9 = 2 (р.) - працювало у 2 рази більше слюсарів, ніж учнів


 11. Тарас прийшов до школи о 8-й годині, а вийшов зі школи о 13-й годині. Скільки годин Тарас перебував у школі?

13 год - 8 год = 5 год - Тарас перебував у школі


 12. Що більше: 1/4 доби чи 1/3 доби? На скільки годин більше?

\begin{equation}
\frac{1}{4} 24=
\end{equation}
= 24 : 4 = 6 (год)
\begin{equation}
\frac{1}{3} 24=
\end{equation}
= 24 : 3 = 8 (год)
\begin{equation}
\frac{1}{3}>\frac{1}{4}
\end{equation}
8 - 6 = 2 (год) - на 2 години більше


 13. Годинна стрілка зробила один повний оберт. Це означає, що минуло пів доби. Скільки це годин?

24 години
24 : 2 = 12 (год)


 14. Прочитай задачі. Що в них спільного і чим вони різняться? Склади схеми розв'язування до кожної задачі. Добери такі числа, щоб виконувалися всі дії. Розв'яжи задачі.
1) В одному бідоні міститься ? л меду, а в іншому – ? л. Увесь мед розлили в банки, по" кгв кожну. Скільки банок знадобилося?
2) В одному бідоні міститься л меду, а в іншому – на ? л менше. Увесь мед розлили в банки, по ? л в кожну. Скільки банок знадобилося?

1)
В І б. - 7 л
В ІІ б. - 9 л
Всього - ? б. по 2 кг
1) 1) 7 + 9 = 16 (л) - меду в бідонах
2) 16 : 2 = 8 (б.) - знадобилося 8 банок

2)
В 1 б. - 28 л
В ІІ б. - ?, на 4 л менше
Всього - ? л по 3 л
1) 28 - 4 = 24 (л) - меду в бідонах
2) 24 : 3 = 8 (б.) - знадобиться банок


 15. Першого разу діти зібрали в шкільному саду 5 кг квіток ромашки, другого – у 3 рази більше, ніж першого, а третього – на ? кг менше, ніж другого. Скільки всього кілограмів квіток ромашки зібрали діти?
Добери числове дане так, щоб у відповіді було 30.

І р. - 5 кг
ІІ р. - ?, у 3 р. більше, ніж І р.
ІІІ р. - ?, на 4 кг менше, ніж ІІ р.
1) 5 • 3 = 15 (кг) - зібрали другого разу
2) 15 - 4 = 11 (кг) - зібрали третього разу
3) 5 + 15 + 11 = 31 (кг) - зібрали дітей за 3 рази


 16. Прочитай задачі. Що в них спільного і чим вони різняться? Зміни запитання так, щоб задачі стали складеними. Розв'яжи утворені задачі.
1) Першого дня дівчинка прочитала 8 сторінок книжки, а другого – на 4 сторінки більше. Скільки сторінок книжки дівчинка прочитала другого дня?
2) Першого дня дівчинка прочитала 8 сторінок книжки, а другого – у 4 рази більше. Скільки сторінок книжки дівчинка прочитала другого дня?

1) І д. - 8 с.
ІІ д. - ?, на 4 с. більше
Всього - ? с.
8 + (8 + 4) = 8 + 12 = 20 (с.) - всього сторінок прочитала дівчинка
2) І д. - 8 с.
ІІ д. - ?, у 4 р. більше
Всього - ? с.
8 + 8 • 4 = 8 + 32 = 40 (с.) - дівчинка прочитала за 2 дня


 17. Ділянку квадратної форми зі стороною 24 м поділили на три менші ділянки, як показано на малюнку. Знайди периметр кожної із цих ділянок.

Р1 = 24 + 24 + 12 + 12 = 72 (м)
Р2 = 12 + 12 + 16 + 16 = 56 (м)
Р3 = 12 + 12 + 8 + 8 = 40 (м)


 18. Тетянка живе в квартирі № 202. На поверсі розташовані ще три квартири. Якими можуть бути номери цих квартир? Запиши всі можливі варіанти.

202; 203; 204.
201; 202; 203.
200; 201; 202.


 19. Світовий рекорд Сергія Бубки зі стрибків із жердиною становить 6 м 14 см. Запиши цей результат у сантиметрах.

6 м 14 см = 614 см

 


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик