Ділимо трицифрове число на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 94-95

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 94-95


 1. Виконай арифметичні дії.
60 • 6 : 90 • 5 : 10 • 90 : 3 • 4 : 80 • 4 = □


60 • 6 : 90 • 5 : 10 • 90 : 3 • 4 : 80 • 4 = 12


☑ 2. Згадай розподільний закон ділення відносно додавання. Знайди значення виразів зручним способом. Чи можеш ти знайти значення цих виразів іншим способом?
(70 + 49) : 7
(150 + 25) : 5
(60 + 8) : 2
(360 + 27) : 9
(160 + 32) : 8
(420 + 48) : 6


(70 + 49) : 7 = 70 : 7 + 49 : 7 = 10 + 7 = 17
(150 + 25) : 5 = 150 : 5 + 25 : 5 = 30 + 5 = 35
(60 + 8) : 2 = 60 : 2 + 8 : 2 = 30 + 4 = 34
(360 + 27) : 9 = 360 : 9 + 27 : 9 = 40 + 3 = 43
(160 + 32) : 8 = 160 : 8 + 32 : 8 = 20 + 4 = 24
(420 + 48) : 6 = 420 : 6 + 48 : 6 = 70 + 8 = 78
Можна виконати дію в дужках, а потім результат (це буде ділене) поділити на дільник.


☑ 3. Подай ділене у вигляді суми зручних доданків так, щоб кожний із доданків ділився на дільник націло.


156 : 6 = (36 + 120) : 6 = 36 : 6 + 120 : 6 = 6 + 20 = 26
105 : 7 = (35 + 70) : 7 = 35 : 7 + 70 : 7 = 5 + 10 = 15
336 : 4 = (16 + 320) : 4 = 16 : 4 + 320 : 4 = 4 + 80 = 84
245 : 5 = (45 + 200) : 5 = 45 : 5 + 200 : 5 = 9 + 40 = 49
162 : 9 = (72 + 90) : 9 = 72 : 9 + 90 : 9 = 8 + 10 = 18
188 : 4 = (28 + 160) : 4 = 28 : 4 + 160 : 4 = 7 + 40 = 47
144 : 8 = (64 + 80) : 8 = 64 : 8 + 80 : 8 = 8 + 10 = 18
207 : 3 = (27 + 180) : 3 = 27 : 3 + 180 : 3 = 9 + 60 = 69


☑ 4. Прокоментуй розв'язання, яке виконала Софійка:
  68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 40 : 4 + 28 : 4 = 10 + 7 = 17.
   /\
28+40
Зістав частки: 68 : 4; 168 : 4. Що в них спільне?
Чим вони відрізняються?
Прокоментуй розв'язання, яке виконала Женя:
168 : 4 = (160 + 8) : 4= 160 : 4 + 8 : 4 = 40 + 2 = 42.
  /\
8+160
Як можна міркувати, щоб поділити трицифрове число на одноцифрове?


68 : 4 і 168 : 4
Спільне: дільник.
Відмінне: ділене двоцифрове і трицифрове числа.
Щоб поділити трицифрове число на одноцифрове, треба його подати ц вигляді зручних доданків так, щоб кожний із доданків на дільник націло.


☑ 5. Знайди значення часток.
102 : 6  245 : 7  456 : 6  296 : 4
219 : 3  432 : 9  245 : 5  580 : 5


102 : 6 = (42 + 60) : 6 = 42 : 6 + 60 : 6 = 7 + 10 = 17
219 : 3 = (9 + 210) : 3 = 9 : 3 + 210 : 3 = 3 + 70 = 73
245 : 7 = (35 + 210) : 7 = 35 : 7 + 210 : 7 = 5 + 30 = 35
432 : 9 = (72 + 360) : 9 = 72 : 9 + 360 : 9 = 8 + 40 = 48
456 : 6 = (36 + 420) : 6 = 36 : 6 + 420 : 6 = 6 + 70 = 76
245 : 5 = (45 + 200) : 5 = 45 : 5 + 200 : 5 = 9 + 40 = 49
296 : 4 = (16 + 280) : 4 = 16 : 4 + 280 : 4 = 4 + 70 = 74
580 : 5 = (30 + 550) : 5 = 30 : 5 + 550 : 5 = 6 + 110 = 116


☑ 6. Виконай ділення з остачею, перевір результати.
48 : 7
65 : 9
47 : 5
32 : 6


48 : 7 = 6 (ост. 6) → 6 • 7 + 6 = 48
65 : 9 = 7 (ост. 2) → 7 • 9 + 2 = 65
47 : 5 = 9 (ост. 2) → 9 • 5 + 2 = 47
32 : 6 = 5 (ост. 2) → 5 • 6 + 2 = 32


☑ 7. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернені задачі.
П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільком папугам вистачило 45 горішків, якщо в обох випадках птахи отримали однакову кількість горішків?


5 папуг - 15 горішків
? папуг - 45 горішків
1) 15 : 5 = 3 (г.) - 1 папузі
2) 45 : 3 = 15 (п.)
Відповідь: 15 папугам вистачило 45 горішків

Обернена задача № 1
5 папуг - 15 г.
15 папуг - ? г.
1) 15 : 5 = 3 (г.) - 1 папузі
2) 15 • 3 = 45 (г.)
Відповідь: 45 горішків

Обернена задача № 2
? папуг - 15 г.
15 папуг - 45 г.
1) 45 : 15 = 3 (г.) - 1 папузі
2) 15 : 3 = 5 (п.)
Відповідь: 5 папуг пригостили 15 горішками


☑ 8. Стадо слонів переправлялося через річку. Третину всіх слонів становили слоненята. Скільки слонів у стаді, якщо 8 слоненят легко переправилися через річку, а одному довелося допомагати?


1) 8 + 1 = 9 (с.) - всього переправилось через річку
2) 9 • 3 = 27 (с.)
Відповідь: у стаді 27 слонів


☑ 9. У гаражі було 5 легкових автомобілів і вантажівок. Скільки було вантажівок, а скільки – легкових автомобілів, якщо у вантажівок по 6 коліс, у легкових автомобілів – по 4 колеса, а всього коліс було 24?


1) 5 • 4 = 20 (к.) - якби всі машини мали по 4 колеса
2) 24 - 20 = 4 (к.) - на стільки менше, ніж ми передбачили
3) 6 - 4 = 2 (к.) - на стільки більше коліс у вантажівки, ніж у легкового автомобіля
4) 4 : 2 = 2 (авто) - вантажівок
5) 5 - 2 = 3 (авто) - легкових автомобілів
Відповідь: 2 вантажівки, 3 легкових автомобіля


☑ 10. Розв'яжи рівняння.
320 : k = 4 • 10
520 - р • 2 = 380
x - 480 : 80 = 750


320 : k = 4 • 10
320 : k = 40
k = 320 : 40
k = 8
320 : 8 = 40
40 = 40

520 - р • 2 = 380
р • 2 = 520 - 380
р • 2 = 140
р = 140 : 2
р = 70
520 - 70 • 2 = 380
380 = 380

х - 480 : 80 = 750
х - 6 = 750
х = 750 + 6
х = 756
756 - 480 : 80 = 750
750 = 750


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик