Додаємо і віднімаємо числа частинами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 6-7


1. Користуючись форзацом підручника, розкажи про арифметичні дії додавання і множення; віднімання і ділення.


Додавання:
до числа а додати число - це означає знайти таке число с, яке при різниці чисел с і b, дає число а:
а + b = с, оскільки с - b = а
або с - а = b.
Віднімання:
від числа а відняти число b - це означає знайти таке число с, яке в сумі з числом b дає число а:
а - b = с, оскільки с + b = а.
Множення:
Помножити число а на число b - це означає знайти суму в однакових доданків, кожний із яких дорівнює а:
а • 3 = а + а + а
Ділення:
число а розділити на число b - це означає знайти таке число с, яке в добутку з числом b дає число а:
а : b = с, оскільки с • b = а.☑ 2. Виконай арифметичні дії.


47 - 7 + 50 - 60 + 6 - 1 + 10 - 5 + 8 - 10 + 1 = 39
80 - 60 + 30 - 10 + 6 - 1 + 10 - 50 + 70 - 5 + 20 = 90☑ 3. Сашко виділив вирази, значення яких знаходять на основі нумерації чисел. Чи погоджуєшся ти з ним?
Знайди значення цих виразів.
40 + 7, 13 - 5, 8 + 5
20 - 1, 23 - 15, 38 + 25
69 - 60, 46 - 8, 53 + 1
Розглянь решту виразів. Згадай, як можна міркувати в ході додавання або віднімання одноцифрового числа; двоцифрового числа.
Прокоментуй подані розв'язання.


40 + 7 = 47
20 - 1 = 19
69 - 60 = 9
Погоджуюся з Сашком, дійсно значення цих виразів знаходять на основі нумерації чисел.
13 - 5 = (13 - 3) - 2 = 10 - 2 = 8
       /\
      3 2
Від 13 відняти п'ять:
п'ять розкладемо на дві доданки 3 і 2, тому що в числі 13 - 3 одиниці, тринадцять відняти три і відняти 2 дорівнює 8.
23 - 15 = (23 - 13) - 2 = 10 - 2 = 8
         /\
      13+2
Від 23 - 15:
15 розкладемр на 2 числа 13 і 2, тому що в числі 23 - три одиниці, 23 відняти 3 і відняти 2 дорівнює 10 відняти 2 дорівнює 8.
23 - 15 = (23 - 10) - 5 = 13 - 5 = 8
        /\
     10 5
Від 23 відняти 15:
15 розкладемо на два доданки 10 і 5,
23 - 10 - 5 = 13 - 5 = 8
8 + 5 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13
      /\
    2+3
8 + 5, 5 розкладемо на два доданки 2 і 3,
8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13
38 + 25 = (38 + 2) + 23 = 40 + 23 = 63
         /\
       2 23
38 + 25, 25 розкладемо на два доданки 20 і 5,
38 + 20 = 58 + 5 = 63☑ 4. Яке правило є основою для додавання числа частинами? віднімання числа частинами? Виконай обчислення частинами двома способами.
56 + 25, 43 - 17, 29 + 32, 94 - 77


Основою для додавання числа частинами та віднімання є правило додавання і віднімання чисел частинами.
56 + 25 = (56 + 20) + 5 = 76 + 5 = 81
         /\
       20 5
56 + 25 = (56 + 4) + 21 = 81
         /\
       4 21
43 - 17 = (43 + 3) - 14 = 40 - 14 = 26
        /\
      3 14
43 - 17 = (43 - 10) - 7 = 33 - 7 = 26
        /\
      10 7
29 + 32 = (29 + 1) + 31 = 30 + 31 = 61
         /\
       1 31
29 + 32 = (29 + 30) + 2 = 59 + 2 = 61
         /\
      30 2
94 - 77 = (94 - 4) - 73 = 90 - 73 = 17
        /\
      4 73
94 - 77 = (94 - 70) - 7 = 24 - 7 = 17
        /\
      70 7☑ 5. Порівняй числа. Визнач, на скільки одне число більше або менше, ніж інше.
34 ? 17, 56 ? 29, 64 ? 25, 18 ? 9


34 > 17 (на 17)
56 > 29 (на 27)
64 > 25 (на 39)
18 > 9 (на 9)☑ 6. Згадай, як знайти невідомий компонент арифметичної дії віднімання. Назви пропущені числа.


Зменшуване 56 39  64  88  41  46  35   62  72
Від'ємник      27   7  17  22  28    3   28  44  16
Різниця         29  32 47  66  13   43    7  18  56
Щоб знайти зменшуване необхідно до від'ємника додати різницю.
Щоб знайти від'ємник треба від зменшуваного відняти різницю.
Щоб знайти різницю необхідно для зменшуваного відняти від'ємник.☑ 7. Спробуй розгадати «таємницю» квадратів.
4 9 2    3 8 1
3 5 7    2 4 6
8 1 6    7 0 5


Перший квадрат:
сума чисел по діагоналі, вертикалі, з верзу до низу дорівнює 15.
Другий квадрат:
сума чисел справа на ліво, з гори до низу, по діагоналі дорівнює 12.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик