Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 19-20

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 19-20


 1. Полічи сотнями. На скільки кожне наступне число більше за попереднє?
Порівняй розрядні числа.
400 □ 700
800 □ 300
200 □ 1000
900 □ 500
Заміни подані числа більшими розрядними одиницями: сотнями; десятками.


100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Кожне наступне число більше за попередне на сто.
400 < 700
800 > 300
500 < 900
830 > 340
200 < 1000
900 > 500
400 < 1000
970 > 590


☑ 2. Полічи від 189 до 220; від 637 до 652; від 899 до 932.


189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 і т.д. до 220.
637, 638, 639 і т.д. до 652.
899, 900, 901, 902 і т.д. до 932.


☑ 3. Назви «сусідів» чисел: 700; 489; 520. Визнач розрядний склад поданих чисел. Як можна утворити ці числа?


Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 19-20
700 = 699 + 1
489 = 400 + 80 + 9
520 = 500 + 20


☑ 4. Що означає «додати 1»? «відняти 1»? Виконай обчислення.
99 + 1  900 - 1   459 + 1  370 - 1
67 - 1   324 + 1  800 - 1   459 + 1


Додати 1 - збільшити число на 1.
Відняти 1 - зменшити число на 1.
99 + 1 = 100
67 - 1 = 66
900 - 1 = 899
324 + 1 = 325
459 + 1 = 460
800 - 1 = 799
370 - 1 = 369
459 + 1 = 460


☑ 5. Згадай, як можна міркувати при додаванні і відніманні круглих десятків. Переконайся, що так само можна міркувати при додаванні і відніманні круглих сотень. У чому полягає прийом укрупнення розрядних одиниць?
80 + 10   
800 +100
70 - 40
700 - 400
30 + 60
300 + 600
90 - 50
900 - 500


80 + 10 = 90
800 + 100 = 900
70 - 40 = 30
700 - 400 = 300
30 + 60 = 90
300 + 600 = 900
90 - 50 = 40
900 - 500 = 400


☑ 6. Виконай обчислення, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць.


60 + 30 = 6 д. + 3 д. = 9 д. = 90
160 + 230 = 16 д. + 23 д. = 39 д. = 390
160 + 280 = 16 д. + 28 д. = 44 д. = 440
50 - 40 = 5 д. - 4 д. = 1 д. = 10
450 - 340 = 45 д. - 34 д. = 11 д. = 110
450 - 370 = 45 д. - 37 д. = 8 д. = 80
20 + 70 = 2 д. + 7 д. = 9 д. = 90
720 + 170 = 72 д. + 17 д. = 89 д. = 890
720 + 180 = 72 д. + 18 д. = 90 д. = 900
40 - 30 = 4 д. - 3 д. = 1 д. = 10
340 - 130 = 34 д. - 13 д. = 21 д. = 210
340 - 150 = 34 д. - 15 д. = 19 д. = 190


☑ 7. Виконай обчислення з коментарем.


730 - 230 = 73 д. - 23 д. = 50 д. = 500
650 + 160 = 65 д. + 16 д. = 81 д. = 810
440 - 160 = 44 д. - 16 д. = 28 д. = 280
260 + 260 = 26 д. + 26 д. = 52 д. = 520
880 - 680 = 88 д. - 68 д. = 20 д. = 200
170 + 270 = 17 д. + 27 д. = 44 д. = 440
510 - 330 = 51 д. - 33 д. = 18 д. = 180
540 + 70 = 54 д. + 7 д. = 61 д. = 610
750 - 630 = 75 д. - 63 д. = 12 д. = 120
480 + 330 = 48 д. + 33 д. = 81 д. = 810
410 - 140 = 41 д. - 14 д. = 27 д. = 270
770 + 150 = 77 д. + 15 д. = 92 д. = 920


☑ 8. Ліхтарик коштує 8 гривень, а батарейка – 4 гривні. У скільки разів більше заплатили за 4 ліхтарики, ніж за 2 батарейки? На скільки менше заплатили за 2 батарейки, ніж за 4 ліхтарики? Скільки всього заплатили за 2 батарейки та 4 ліхтарики?


Ліхтар - 8 грн
Батарейка - 4 грн
16
1) 4 • 8 = 32 (грн) - 4 ліхтарики
2) 2 • 4 = 8 (грн) - 2 батарейки
3) 32 : 8 = 4 (р.) - у скільки разів більше заплатили за 4 ліхтарики
4) 32 - 8 = 24 (грн) - різниця
5) 32 + 8 = 40 (грн)
Відповідь: у 4 рази більше, на 24 гривні менше, 40 гривень


☑ 9. Знайди: 1/10 від 1 ц; 1/10 від 1 м; 1/6 від 1 хв.
Знайди ціле, якщо його: 1/8 дорівнює 4 кг; 1/6 дорівнює 7 хв; 1/7 дорівнює 8 дм.

\begin{equation} \frac{1}{10} ві 1 ц= \end{equation} = 100 кг : 10 = 10 кг \begin{equation} \frac{1}{10} ві 1 м= \end{equation} = 100 см : 10 = 10 см \begin{equation} \frac{1}{6} ві 1 хв= \end{equation} = 60 с : 6 = 10 с \begin{equation} \frac{1}{8}=4 кг \end{equation} 4 • 8 = 32 кг \begin{equation} \frac{1}{6}=7 хв \end{equation} 7 • 6 = 42 хв \begin{equation} \frac{1}{7}=8 дм \end{equation} 8 • 7 = 56 дм


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик