Додаємо і віднімаємо числа трьома способами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 54

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 54


 1. Поясни, як закінчити обчислення. Скористайся підказками.
Який ще прийом можна застосувати для обчислення поданих суми і різниці?


350 + 480 = 350 + 400 + 80 = 750 + 80 = 830
350 + 480 = 350 + 50 + 430 = 400 + 430 = 830
350 + 480 = 300 + 480 + 50 = 780 + 50 = 830
350 + 480 = 330 + (20 + 480) = 330 + 500 = 830
350 + 480 = (300 + 400) + (50 + 80) = 700 + 130 = 830
540 - 360 = 540 - 300 - 60 = 240 - 60 = 180
540 - 360 = 540 - 340 - 20 = 200 - 20 = 180
540 - 360 = 500 - 360 + 40 = 140 + 40 = 180
540 - 360 = 460 - 360 + 80 = 100 + 80 = 180
540 - 360 = (400 - 300) + (140 - 60) = 100 + 80 = 180
Можна використати прийом укрупнення розрядних одиниць.
350 + 480 = 35 д. + 48 д. = 83 д. = 830
540 - 360 = 54 д. - 36 д. = 18 д. = 180


☑ 2. Знайди значення виразів зручним для тебе способом.
730 - 480
460 + 270
540 + 190
640 - 450
810 - 490
360 + 360
240 + 670
820 - 750


730 - 480 = (600 - 400) + (130 - 80) = 200 + 50 = 250
460 + 270 = (400 + 200) + (60 + 70) = 600 + 130 = 730
540 + 190 = 540 + 60 + 130 = 600 + 130 = 730
640 - 450 = 640 - 440 - 10 = 200 - 10 = 190
810 - 490 = (700 - 400) + (110 - 90) = 300 + 20 = 320
360 + 360 = (300 + 300) + (60 + 60) = 600 + 120 = 720
240 + 670 = (200 + 600) + (40 + 70) = 800 + 110 = 910
820 - 750 = (820 - 720) - 30 = 100 - 30 = 70


☑ 3. Віднови істинні рівності.
720 : 8 = □
210 : 70 = □
□ : 50 = 6
□ • 8 = 320
7 • 70 = □
9 • 100 = □
160 : □ = 80
40 • □ = 360


720 : 8 = 90
210 : 70 = 3
300 : 50 = 6
40 • 8 = 320
7 • 70 = 490
9 • 100 = 900
160 : 2 = 80
40 • 9 = 360


☑ 4. Склади та розв'яжи обернені задачі.
Вартість трьох ялинкових прикрас і вар тість чотирьох пакетів «дощику» – одна кові. Ціна однієї прикраси становить 8 гри вень. Визнач ціну пакета «дощику».


1 прикраса - 8 грн.
1 пакет - ? грн.
3 прикраси = 4 пакети
1) 3 • 8 = 24 (грн.) - 3 прикраси або 4 пакети
2) 24 : 4 = 6 (грн.)
Відповідь: ціна пакету "дощика" 6 гривень

Обернена задача № 1
1 прикраса - ? грн.
1 пакет - 6 грн.
3 прикраси = 4 пакети
1) 6 • 4 = 24 (грн.) - 4 пакети або 3 прикраси
2) 24 : 3 = 8 (грн.)
Відповідь: ціна однієї прикраси - 8 гривень

Обернена задача № 2
1 прикраса - 8 грн.
1 пакет - 6 грн.
3 прикраси = ? пакети
1) 3 • 8 = 24 (грн.) - 3 прикраси або декілька пакетів
2) 24 : 6 = 4 (п.)
Відповідь: 4 пакети "дощику"


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик