Додаємо і віднімаємо, використовуючи прийом округлення гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 20-21


1. Виконай обчислення порозрядно; частинами. Зістав прийоми обчислення. Що в них спільне? відмінне?
Знайди суму чисел 24 і 15.
58 зменш на 15.
73 збільш на 19.
Зменшуване 43, від'ємник 26, знайди значення різниці.
Чи можна знайти значення останніх двох виразів іншим способом?


24 + 15 = (20 + 4) + (10 + 5) = (20 + 10) + (4 + 5) = 30 + 9 = 39
58 - 15 = (50 + 8) - (10 + 5) = (50 - 10) + (8 - 5) = 40 + 3 = 43
73 + 19 = (70 + 3) + (10 + 9) = (70 + 10) + (3 + 9) = 80 + 12 = 92
43 - 26 = (30 + 13) - (20 + 6) = (30 - 20) + (13 - 6) = 10 + 7 = 17
Спільним є те, що всі числа розкладали на розрядні доданки. Відмінний останній приклад з переходом через десяток.
Останні два вирази можна розкласти на зручні доданки з використанням округлення чисел.☑ 2. Заміни кожне з чисел 87; 38; 46; 75; 19; 68 близьким круглим числом. На скільки кожне число збільшилось?


87 - 90 (збільшилося на 3)
38 - 40 (збільшилося на 2)
46 - 50 (збільшилося на 4)
75 - 70 (зменшилося на 5)
19 - 20 (збільшилося на 1)
68 - 70 (збільшилося на 2)☑ 3. Поясни обчислення з використанням прийому округлення.


43 - 26 = 43 - 30 + 4 = 13 + 4 = 17
Число 26 округлили до 30, додали 4 одиниці;
43 - 30 + 4 дорівнює 17.
73 + 19 = 73 + 20 - 1 = 93 - 1 = 92
19 округлили до 20, додали 1;
73 + 20 = 93 і відняти 1 дорівнює 92.☑ 4. Знайди значення виразів. Спробуй використати прийом округлення.
56 - 18, 36 + 36
35 + 27, 90 - 48
62 - 35, 39 + 24
47 + 38, 81 - 76


        20
         \
56 - 18 = 56 - 20 + 2 = 46 + 2 = 48
       40
         \
36 + 36 = 36 + 40 - 4 = 76 - 4 = 72
        30
         \
35 + 27 = 35 + 30 - 3 = 65 - 3 = 62
       50
         \
90 - 48 = 90 - 50 + 2 = 42
60
 /
62 - 35 = 60 - 35 + 2 = 25 + 2 = 27
40
 /
39 + 24 = 40 + 24 - 1 = 64 - 1 = 63
       40
         \
47 + 38 = 47 + 40 - 2 = 87 - 2 = 85
80
 /
81 - 76 = 80 - 76 + 1 = 5☑ 5. Порівняй математичні вирази без обчислень.
84 + 11 ? 84 + 10
60 - 45 ? 59 - 45
75 - 36 ? 75 - 37
38 + 12 ? 39 + 12


84 + 11 > 84 + 10
60 - 45 > 59 - 45
75 - 36 > 75 - 37
38 + 12 < 39 + 12☑ 6. Знайди невідомий компонент або результат арифметичної дії.


Доданок 27 67 26 38 17 22 34
Доданок 18 24 37 27 19 29 56
Сума      45 43 63 65 36 51 90

Зменшуване 50 65 91  73  60 80 82
Від'ємник      13 38 69   54 18 44 46
Різниця         37 27 22 127 42 36 36☑ 7. У синіх кружках зазначено суму чисел у кожному ряді фігури. Назви числа, яких бракує.
    40
21     ?
18 11 ?
     54
16      ?
17 17 ?
   100
49      ?
25 35 ?


    40
21     19
18 11 11
     54
16      38
17 17 20
    100
49      51
25 35 40


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик