Досліджуємо таблиці множення і ділення гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 40-41


1. «Збери» 10 рукавичок у пари - по дві. Скільки пар утворилось? Поміркуй, яку ще кількість рукавичок можна зібрати в пари. Склади відповідні рівності.


10 : 2 = 5 пар руковичок
12 : 2 = 6 пар
14 : 2 = 7 пар
16 : 2 = 8 пар
18 : 2 = 9 пар☑ 2. Обери з-поміж чисел парні. Назви випадки таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на 2, де є такі числа.
5 16 4 8 12 7 21 20 18 15 6 9 2 11 10 14


Парні: 16, 4, 8, 12, 20, 18, 6, 2, 10, 14.
Множення та ділення: 16, 4, 8, 12, 18, 6, 2, 10, 14.☑ 3. Саша зазначила, що в таблиці множення числа 2 змінюється лише другий множник. Вона замінила другий множник буквою - змінною і зробила запис: (2 • а). Чи погоджуєшся ти з дівчинкою?
Яких значень може набувати змінна в цьому випадку?
Знайди значення виразу 2 • а, якщо а = 6.
На скільки кожний наступний результат у таблиці множення числа 2 більший за попередній?
Знайди значення виразу 2 • а, якщо а = 7; якщо а = 8, використовуючи попередній результат таблиці множення числа 2.


2 • а, якщо а = 6
2 • 6 = 12
Кожний наступний результат у таблиці множення числа 2 більший на 2 за попередній.
Змінна може набути будь-яке натуральне число від 1 до 9.
2 • а, якщо:
а = 7, 2 • 7 = 14
а = 8, 2 • 8 = 16☑ 4. Згадай переставний закон множення. У яких випадках його зручно використовувати? Застосуй цей закон для знаходження значень добутків.
8 • 6, 9 • 4, 7 • 5, 9 • 3, 6 • 2


Переставний закон:
Від переставлення множників значення добутку не змінюється.
а • b = b • а
8 • 6 = 6 • 8 = 48
9 • 4 = 4 • 9 = 36
7 • 5 = 5 • 7 = 35
9 • 3 = 3 • 9 = 27
6 • 2 = 2 • 6 = 12
Переставний закон зручно використовувати у випадках коли невпевнений у результаті множення (переставити множники).☑ 5. Запиши всі значення добутків із таблиці множення числа 5. На скільки кожний наступний результат більший за попередній? Чому? Досліди, якими цифрами закінчуються результати. Визнач закономірність.


Досліджуємо таблиці множення і ділення гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

Кожний наступний більший на 5.
Результати таблиці множення числа 5 закінчуються цифрами 0 та 5.☑ 6. Запиши добутки з таблиці множення числа 6. Знайди значення першого добутку. Знайди значення решти добутків, щоразу використовуючи попередній результат. На скільки попередній результат менший від наступного? Чому?


6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54.
6 • 1 = 6
6 • 2 = 12
6 • 3 = 18
6 • 4 = 24
6 • 5 = 30
6 • 6 = 36
6 • 7 = 42
6 • 8 = 48
6 • 9 = 54
Попередній результат менший від наступного на 6.
Тому що до кожного наступного добутку додаємо 6.☑ 7. Розв'яжи задачі. Чим вони схожі? Чим відрізняються?
1) Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Скільки веселих історій придумав Володя?
2) Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Сергій придумав стільки веселих історій, скільки Петро і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сергій?


Задача 1
Петро - 4 іст., на 3 менше, ніж Володя
Володя - ? в. іст.
4 + 3 = 7 (іст.) - придумав Володя
Відповідь: Володя придумав 7 історій

Задача 2
Петро - 4 іст., на 3 менше, ніж Володя
Володя - ? іст.
Сергій - ? іст., Петро і Володя разом
Всього - ? іст.
1) 4 + 3 = 7 (іст.) - придумав Володя
2) 7 + 4 = 11 (іст.) - придумав Сергій
Відповідь: Сергій придумав 11 історій
Перша задача проста, а друга складені. Схожі тим, що обидві непрямої форми.☑ 8. Добери кілька значень змінної xt за яких нерівність 48 + х > 51 буде істинною. Результати запиши в зошиті за зразком: 48 і х > 51, якщо х = ?, x = ?, х = ?. Поцікався, які значення змінної дібрали інші діти.


48 + х > 51, якщо
х = 2, х = 1, х = 0.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик