Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 22-23


1. Виконай арифметичні дії.
2 • 8 : 4 • 3 : 6 • 9 : 3 • 10 = ?


2 • 8 : 4 • 3 : 6 • 9 : 3 • 10 = 60☑ 2. За схемами склади задачі 1 і 2 про виноград, який розкладали по ящиках. Використай числа 14, 21, 64. Розв'яжи одержані задачі 1 і 2.
Зістав одержану задачу 2 і задачу 3. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 3? Розв'яжи задачу 3, скориставшись підказками.
3) У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому 14 кг, а в другому - на 7 кг більше, ніж у першому?
Зміни умову задачі 3 так, щоб у ході розв'язання задачі першою була дія віднімання; дія ділення.
Поясни короткий запис задачі 4. Зістав задачі 2 і 4. У чому їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв'язання задачі 4?
4) У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому і другому ящиках - по 9 кг?
Розбий задачу 4 на прості. Склади план розв'язування задачі 4, розв'яжи її.


Задача 1
21 кг винограду розклали в два ящика. В першому ящику 14 кг. Скільки винограду в другому ящику?
І ящ. - 14 кг
ІІ ящ. - ? кг
Всього у І і ІІ ящ. - 21 кг
1) 21 - 14 = 7 (кг)
Відповідь: у другому ящику 7 кг винограду

Задача 2
64 кг винограду розклали по трьом ящикам. У першому ящику 14 кг винограду, у другому - 21 кг. Скільки винограду в третьому ящику?
1) 14 + 21 = 35 (кг) - у І та ІІ ящику разом
2) 64 - 35 = 29 (кг) - у ІІ ящику
Відповідь: у третьому язику 29 кг винограду

Задача 3
І ящ. - 14 кг
ІІ ящ. - ? кг, на 7 кг більше
ІІІ ящ. - ? кг
Всього у І, ІІ, ІІІ ящ. - 64 кг
1) 14 + 7 = 21 (кг) - у ІІ ящику
2) 21 + 14 = 35 (кг) - у І та ІІ ящику разом
3) 64 - 35 = 29 (кг) - у ІІІ ящику
Відповідь: у третьому ящику 29 кг винограду
Висновок:
у задачі 3 змінилася умова, тому в розв'язання буде три дії.

Задача 3.1
У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому 21 кг, в другому - на 7 кг менше, ніж у першому?
Задача 3.2
У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому ящику 28 кг, а в другому - в 3 рази менше, ніж у першому.

Задача 4
І і ІІ - ? кг, по 9 кг взяти 2 рази
ІІІ ящ. - ? кг
Всього у І, ІІ, ІІІ - 64 кг
План розв'язування
1. Скільки винограду в першому і другому ящику разом?
2. Скільки в третьому ящику винограду?
1) 9 • 2 = 18 (кг) - в І та ІІ ящику разом
2) 64 - 18 = 46 (кг) - в ІІІ ящику
Відповідь: в третьому ящику 46 кг винограду

Висновок:
умова задачі 4 змінилася, а саме, в І та ІІ ящиках однакова кількість винограду, тому змінився й розв'язок (у першій дії знаходиои доданок, а не суму).
Задача 4.1 (проста)
У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому та другому ящику 18 кг винограду?
Задача 4.2 (проста)
У першому та другому ящику 18 кг винограду, а в третьому ящику 46 кг. Скільки винограду в трьох ящиках?☑ 3. Спробуй знайти значення виразів трьома способами: частинами, порозрядно, округленням.
80 - 64, 57 + 26
48 + 48, 64 - 18
26 - 24, 36 + 17
45 + 24, 31 - 26


80 - 64 = (80 - 50) - 14 = 30 - 14 = 16
        /\
     50 14
80 - 64 = (80 - 60) - 4 = 20 - 4 = 16
        /\
      60 4
      60
        \
80 - 64 = (80 - 60) - 4 = 20 - 4 = 16
57 + 26 = (57 + 3) + 23 = 60 + 23 = 83
         /\
       3 23
57 + 26 = (50 + 20) + (7 + 6) = 70 + 13 = 83
 /\      /\
50 7  20 6
60    30
 \       \
57 + 26 = 57 + 30 - 4 = 87 - 4 = 83
48 + 48 = (48 + 2) + 46 = 50 + 46 = 96
         /\
       2 46
48 + 48 = (40 + 40) + (8 + 8) = 80 + 16 = 96
 /\      /\
40 8  40 8
        50
         \
48 + 48 = 48 + 50 - 2 = 98 - 2 = 96
64 - 18 = 64 - 4 - 14 = 60 - 14 = 46
        /\
      4 14
64 - 18 = 64 - 10 - 8 = 54 - 8 = 46
        /\
      10 8
       20
        \
64 - 18 = 64 - 20 + 2 = 44 + 2 = 46
26 - 24 = 26 - 6 - 18 = 20 - 18 = 2
        /\
      6 18
26 - 24 = 26 - 20 - 4 = 2
        /\
      20 4
       20
        \
26 - 24 = 26 - 20 - 4 = 2
36 + 17 = (36 + 4) + 13 = 40 + 13 = 53
         /\
       4 13
36 + 17 = 36 + 10 + 7 = 46 + 7 = 53
         /\
       10 7
        20
         \
36 + 17 = 36 + 20 - 3 = 56 - 3 = 53
45 + 24 = (45 + 20) + 4 = 65 + 4 = 69
         /\
      20 4
       20
         \
45 + 24 = 45 + 20 + 4 = 69
31 - 26 = 31 - 1 - 25 = 30 - 25 = 5
        /\
      1 25
31 - 26 = 31 - 20 - 6 = 11 - 6 = 5
        /\
      20 6
      30
        \
31 - 26 = 31 - 30 + 4 = 5☑ 4. Порівняй вирази. Що цікаве можна помітити?
7 • 4 ? 3 • 7
8 • 7 ? 8 • 2
9 • 6 ? 6 • 9
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ? 5 • 7
5 • 9 ? 45 + 5
3 • 6 - 3 ? 3 • 5


7 • 4 > 3 • 7
8 • 7 > 8 • 2
9 • 6 = 6 • 9
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 < 5 • 7
5 • 9 < 45 + 5
3 • 6 - 3 = 3 • 5
Висновок: у кожній парі є однакові цифри.☑ 5. Знайди значення виразів по діях.
56 + 24 - 7 • 7 - 28
6 • 5 : 10 + (35 - 29)
72 : 8 • (11 - 7) : 6


56 + 24 - 7 • 7 - 28 = 3
1) 7 • 7 = 49
2) 56 + 24 = 80
3) 80 - 49 = 31
4) 31 - 28 = 3
6 • 5 : 10 + (35 - 29) = 9
1) 35 - 29 = 6
2) 6 • 5 = 30
3) 30 : 10 = 3
4) 3 + 6 = 9
72 : 8 • (11 - 7) : 6 = 6
1) 11 - 7 = 4
2) 72 : 8 = 9
3) 9 • 4 = 36
4) 36 : 6 = 6☑ 
6. Знайди значення виразу зі змінною 63 - n : 6, якщо n = 30; n = 18; n = 42.


63 - n : 6
n = 30
63 - 30 : 6 = 25
n = 15
63 - 18 : 6 = 60
n = 42
63 - 42 : 6 = 56


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик