Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 24-25


1. Склади задачу з числами 7 і 12 на знаходження різниці. Склади і розв'яжи обернені задачі. Скористайся підказками.


Задача 1
У каструлі було 12 л молока. 7 літрів відлили на сніданок. Скільки залишилося молока в каструлі?
Було - 12 л
Відлили - 7 л
Залишилося - ? л
12 - 7 = 5 (л)
Відповідь: залишилося 5 літрів молока

Задача 1.1 (обернена)
На сніданок відлили 7 літрів молока, в каструлі залишилося 5 літрів. Скільки літрів молока було в каструлі?
Було - ? л
Відлили - 7 л
Залишилося - 5 л
7 + 5 = 12 (л)
Відповідь: було 12 літрів молока

Задача 1.2 (обернена)
У каструлі було 12 літрів молока. Коли на сніданок відлили молоко, то в каструлі залишилося 5 літрів. Скільки молока відлили на сніданок?
Було - 12 л
Відлили - ? л
Залишилося - 5 л
12 - 5 = 7 (л)
Відповідь: на сніданок відлили 7 літрів☑ 2. Розкажи, як доповнити короткий запис задачі. З яких простих задач складається задача? Розв'яжи задачу І способом. Як перевірити правильність розв'язання задачі? Поясни II спосіб розв'язання задачі.
Господиня привезла на базар 50 кг помідорів. Одному покупцю вона продала 7 кг помідорів, а іншому - 5 кг. Скільки кілограмів помідорів залишилося в господині?
Склади обернену задачу до поданої, щоб шуканим у ній було число 50. Як треба змінити короткий запис прямої задачі? Розглянь опорну схему оберненої задачі.
Поясни, як треба змінити схему прямої задачі (розглянь І і II способи). З яких простих задач складається обернена задача? Як зміна шуканого вплине на розв'язання задачі? Спробуй розв'язати обернену задачу двома способами.


Задача
Було - 50 кг
Продала - 7 кг і 5 кг
Залишилося - ? кг
І спосіб
1) 7 + 5 = 12 (кг) - всього продала
2) 50 - 12 = 38 (кг) - залишилося
Відповідь: залишилося 38 кг помідор
ІІ спосіб
1) 50 - 7 = 43 (кг) - залишилося після першого покупця
2) 43 - 5 = 38 (кг) - залишилося після другого покупця
Висновок:
щоб перевірити правильність розв'язання необхідно
38 (залишилось) + 7 (продала І покупцю) + 5 (продала ІІ покупцю) = 50 (було).
Обернена до задачі 1
Господиня одному покупцю продала 7 кг помідор, а іншому - 5 кг. Залишилося в неї ще 38 кг помідор. Скільки кілограмів помідор було в господарки?
І спосіб
1) 7 + 5 = 12 (кг) - всього продали
2) 12 + 38 = 50 (кг)
ІІ спосіб
1) 38 + 7 = 45 (кг) - було без ІІ покупця
2) 45 + 5 = 50 (кг) - це було всього

Прості задачі до оберненої:
№ 1.
Господиня продала 7 кг помідор і в неї залишилося ще 38 кг помідор. Скільки помидор було в господині?
№ 2
Господиня продала 5 кг помидор, а залишилося в неї 38 кг. Скільки кілограмів помідор було в господарки?
Висновок: різний вид задач (на знаходження остачі розв'язується дією віднімання, на знаходження суми - дією додавання).
№ 3
Було - ? кг
Продала - ? кг, по 6 кг взяти 2 рази
Залишилося - 38 кг
1) 6 • 2 = 12 (кг) - всього продала
2) 12 + 38 = 50 (кг) - було
Відповідь: 50 кг помідор було в господарки
Висновок:
задача на знаходження зменшуваного розв'язкується за допомогою дії віднімання, а подана задача дією додавання. Можна розв'язанти іншим способом.

Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020☑ 4. Знайди значення виразів зручним для тебе способом.
73 - 46, 69 + 18, 52 - 16, 26 + 38
57 + 35, 100 - 94, 18 + 18, 42 - 35
80 - 16, 28 + 28, 91 - 74, 51 + 19
46 + 34, 85 - 58, 56 + 2, 90 - 62


73 - 46 = 73 - 3 - 43 = 70 - 43 = 27
        /\
      3 43
69 + 18 = (69 + 1) + 17 = 70 + 17 = 87
         /\
       1 17
52 - 16 = (52 - 2) - 14 = 50 - 14 = 36
        /\
      2 14
        40
         \
26 + 38 = (26 + 40) - 2 = 66 - 2 = 64
57 + 35 = (57 + 3) + 32 = 60 + 32 = 92
         /\
       3 32
100 - 94 = 100 - 90 - 4 = 6
          /\
       90 4
18 + 18 = 18 + 10 + 8 = 28 + 8 = 36
         /\
      10 8
42 - 35 = 42 - 30 - 5 = 12 - 5 = 7
        /\
      30 5
80 - 16 = 80 - 10 - 6 = 70 - 6 = 64
        /\
      10 6
28 + 28 = 28 + 20 + 8 = 48 + 8 = 56
         /\
      20 8
91 - 74 = 91 - 70 - 4 = 21 - 4 = 17
        /\
      70 4
51 + 19 = 51 + 9 + 10 = 70
         /\
       9 10
46 + 34 = 46 + 4 + 30 = 80
         /\
       4 30
85 - 58 = 85 - 50 - 8 = 35 - 8 = 27
        /\
      50 8
56 + 2 = 50 + (6 + 2) = 50 + 8 = 58
 /\
50 6
90 - 62 = 90 - 60 - 2 = 30 - 2 = 28
        /\
     60 2


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик