Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 98-99

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 98-99


 1. Знайди значення першого виразу в кожному стовпчику. Як зміна компонента впливає на результат? Знайди значення решти виразів.


12 - 2 = 10
на 3 ↕    ↕ на 3
12 - 5 = 7

9 : 3 = 3
у 2 ↕     ↕ у 2
18 : 3 = 6

12 : 2 = 6
у 2 ↕     ↕ у 2
12 : 4 = 3


☑ 2. Заміни кожний дріб часткою двох натуральних чисел. Запиши дроби в порядку зростання. Як змінюється знаменник – дільник? Як змінюється дріб – частка?

\begin{equation} \frac{1}{7}=1:7 \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{9}=1:9 \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{12}=1:12 \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{100}=1:100 \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{100};\frac{1}{12};\frac{1}{9};\frac{1}{7} \end{equation}

☑ 3. Згадай відповідні правила та знайди:
1/9 від 63;
ціле, якщо його 1/6 дорівнює 8;
1/4 від 32.

\begin{equation} \frac{1}{9} від 63 \end{equation} дорівнює 7, ціле, якщо його \begin{equation} \frac{1}{6} \end{equation} дорівнює 8 = 48; \begin{equation} \frac{1}{4} від 32 \end{equation} дорівнює 8.


☑ 4. Добери до кожної задачі опорну схему. Розв'яжи задачу 2. Зміни її запитання так, щоб в її розв'язанні останньою була дія віднімання.
1) Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, а маса цукру становила половину маси слив. Скільки кілограмів цукру взяв кухар?
2) Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, а маса цукру становила половину маси слив. Скільки всього кілограмів слив і цукру взяв кухар?


1) Опорна схема а.
2) Опорна схема b.
1) 8 : 2 = 4 (кг) - маса цукру
2) 8 + 4 = 12 (кг) - всього слив і цукру
Запитання: На скільки більше кухар узяв слив, ніж цукру для приготування варення?


☑ 5. Розв'яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2, доповнивши короткий запис і схеми.
1) Для настилання підлоги привезли 42 соснові дошки, а смерекових дощок – у 7 разів менше. На скільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових?
2) Для настилання підлоги привезли дошки – смерекові і 42 соснові. Кількість смерекових дощок становила 1/7 від соснових. На скільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових?


1.
1) 42 : 7 = 6 (д.) - смерекових
2) 42 - 6 = 36 (д.)
Відповідь: на 36 досок більше привезли соснових дощок, ніж смерекових

2.
Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 98-99
1) 42 : 7 = 6 (д.) - смерекові
2) 42 - 6 = 36 (д.)
Відповідь: на 36 дощок більше привезли соснових дощок, ніж смерекових


☑ 6. Яких значень може набувати змінна с, щоб дріб 1/с був більшим за 1/8?

\begin{equation} \frac{1}{c}>\frac{1}{8} \end{equation} c = 2, 3, 4, 5, 6, 7.


☑ 7. Склади за текстом рівняння. Знайди корінь (розв'язок) одержаного рівняння.
До невідомого числа додали добуток чисел 6 і 7 та одер жали результат, що дорівнює сумі чисел 37 і 45.


х + 6 • 7 = 37 + 45
х + 42 = 37 + 45
х + 42 = 82
х = 82 - 42
х = 40
40 + 6 • 7 = 37 + 45
82 = 82
Відповідь: корінь рівняння дорівнює 40


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик