Множимо і ділимо на 5; 20; 25 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 123

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 123


 1. Знайди значення виразів.
600 : 25 6 • 25    300 : 50 4 • 25    8 • 25
9 • 25    800 : 50 16 • 5    400 : 25 600 : 5


600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24
9 • 25 = 9 • 100 : 4 = 900 : 4 = 225
6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150
800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 8 • 2 = 16
300 : 50 = 300 : 100 • 2 = 3 • 2 = 6
16 • 5 = 16 • 10 : 2 = 160 : 2 = 80
4 • 25 = 4 • 100 : 4 = 400 : 4 = 100
400 : 25 = 400 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16
8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200
600 : 5 = 600 : 10 • 2 = 60 • 2 = 120


☑ 2. Розв'яжи задачу.
Чотири бригади за 5 днів проклали 400 м шосе. Скільки метрів шосе прокладала за день одна бригада, якщо всі бригади працювали з однаковою продуктивністю?
Склади і розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 400; число 5.


4 бригади за 5 дн. - 400 м
1 бригада за 1 дн. - ? м
1) 400 : 4 = 100 (м) - 1 бригада за 1 день
2) 100 : 5 = 20 (м)
Відповідь: за день одна бригада прокладала 20 м шосе

Обернена задача № 1
4 бригади за 5 дн. - ? м
1 бригада за 1 день - 20 м
1) 20 • 5 = 100 (м) - 1 бригада за 5 днів
2) 100 • 4 = 400 (м)
Відповідь: 4 бригади за 5 днів прокладали 400 м шосе

Обернена задача № 2
4 бригади за ? дн. - 400 м
1 бригада за 1 день - 20 м
1) 400 : 4 = 100 (м) - 1 бригада за декілька днів
2) 100 : 20 = 5 (дн.)
Відповідь: 4 бригади прокладали 400 м шосе за 5 днів


☑ 3. Знайди значення виразів.
(728 + 96) • 54 • 100 • (117 - 84) • 0
(534 - 246 + 826) : (534 + 826 - 246)
0 : (373 + 457 - 563 + 826) • 754
(328 + 472) : 100
(320 + 540 - 120) : 1
1 • (764 + 120 + 36)
(856 - 849) • 100
(834 - 434) : 100


(728 + 96) • 54 • 100 • (117 - 84) • 0 = 0
(534 - 246 + 826) : (534 + 826 - 246) = 1114 : 1114 = 1
0 : (373 + 467 - 563 + 826) • 764 = 0
(328 + 472) : 100 = 800 : 100 = 8
(320 + 540 - 120) : 1 = 740 : 1 = 740
1 • (764 + 120 + 36) = 1 • 920 = 920
(856 - 849) • 100 = 7 • 100 = 700
(834 - 434) : 100 = 400 : 100 = 4


☑ 4. Із поданих чисел знайди розв'язки нерівностей.
45 - с < 18
28 + b < 32
5 • p > 20


45 - с < 18, якщо с = 35
28 + b < 32, якщо b = 3, b = 2
5 • р > 20, якщо р = 8, р = 9, р = 16, р = 14, р = 20, р = 35


☑ 5. Розв'яжи задачу.
Потяг складається з 7 вагонів. Один студент сів у четвертий вагон від голови потяга, а інший – у четвертий від кінця. Як їхали студенти – в одному вагоні чи в різних?


Множимо і ділимо на 5; 20; 25 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 123
Відповідь: студенти їхали в одному вагоні


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик