Множимо на 11; 99 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 129

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 129


 1. Знайди значення виразів.


37 • 8 = 8 • (30 + 7) = 8 • 30 + 8 • 7 = 240 + 56 = 296
198 : 33 = 6
960 : 40 = 960 : (10 • 4) = 960 : 10 : 4 = 96 : 4 = 24
7 • 28 = 7 • (20 + 8) = 7 • 20 + 7 • 8 = 140 + 56 = 196
264 : 44 = 6
45 • 11 = 45 • (10 + 1) = 45 • 10 + 45 • 1 = 450 + 45 = 495
32 • 9 = 9 • (30 + 2) = 9 • 30 + 9 • 2 = 270 + 18 = 288
152 : 19 = 8
77 • 11 = 77 • (10 + 1) = 77 • 10 + 77 • 1 = 770 + 77 = 847
264 : 44 = 6
910 : 70 = 910 : (10 • 7) = 910 : 10 : 7 = 91 : 7 = 13
7 • 99 = 7 • (100 - 1) = 7 • 100 - 7 • 1 = 700 - 7 = 639
126 : 18 = 7
112 : 16 = 7
0 : 765 = 0
144 : 18 = 8
126 : 14 = 9
188 : 47 = 4
56 : 56 = 1
0 • 125 = 0


☑ 2. Розв'яжи задачу 1.
1) У трьох однакових плацкартних вагонах потяга 162 місця. Скільки місць у 5 таких вагонах?
Склади та розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 5.
Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2.
2) У трьох однакових плацкартних вагонах потяга 162 місця. Скільки місць у 5 купейних вагонах, якщо в кожному купейному вагоні на 18 місць менше, ніж у плацкартному?
До задачі 2 склади та розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 18.


1) 3 вагона - 162 місця
5 вагонів - ? місць
1) 162 : 3 = 54 (м.) - в одному вагоні
2) 5 • 54 = 270 (м.)
Відповідь: у 5 вагонах 270 місць

Обернена задача № 1
3 вагони - 162 місця
? вагонів - 270 місць
1) 162 : 3 = 54 (м.) - в одному вагоні
2) 270 : 54 = 5 (в.)
Відповідь: потрібно 5 вагонів

2) 3 вагони - 162 м.
5 вагонів - ?, на 18 менше, ніж у 3 вагонах
1) 162 : 3 = 54 (м.) - в одному плацкартному вагоні
2) 54 - 18 = 36 (м.) - в одному купейному вагоні
3) 5 • 36 = 180 (м.)
Відповідь: у купейних вагонах 180 місць

Обернена задача № 1
Множимо на 11; 99 гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 129
1) 162 : 3 = 54 (м.) - в одному плацкартному вагоні
2) 180 : 5 = 36 (м.) - в одному купейному вагоні
3) 54 - 36 = 18 (м.)
Відповідь: на 18 місць менше в одному купейному вагоні, ніж у плацкортному


☑ 3. Розв'яжи задачу.
У касі кінотеатру на 3 сеанси у два зали було продано 540 квитків, порівну в кожний зал. Скільки квитків продали в один зал на один сеанс?
Склади та розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 540; число 3.


3 сеанси - 540 к. - 2 зали
1 сеанс - ? к. - 1 зал
1) 540 : 3 = 180 (к.) - за 1 сеанс в 2 зали
2) 180 : 2 = 90 (к.)
Відповідь: в один зал на один сеанс продали 90 квитків

Обернена задача № 1
На 3 сеанси у 2 зали - ? к.
На 1 сеанс у 1 зал - 90 к.
1) 90 • 3 = 270 (к.) - на 3 сеанси у 1 зал
2) 270 • 2 = 540 (к.)
Відповідь: на 3 сеанси у 2 зали продали 540 квітків

Обернена задача № 2
На ? сеансів у 2 зали - 540 к.
На 1 сеанс у 1 зал - 90 к.
1) 540 : 2 = 270 (к.) - в один зал на декілька сеансів
2) 270 : 90 = 3 (с.)
Відповідь: 540 квітків у 2 зали продали на 3 сеанси


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик