Розв'язуємо нерівності зі змінною гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 124-125

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 124-125


 1. Розбий нерівності на дві групи. Щодо яких нерівностей можна стверджувати, що вони істинні?
56 + 43 > 56 : 4
f + 18 < 13 • 3
500 : 25 > 280 : 70


56 + 43 > 56 : 4 - істинна
500 : 25 > 280 : 70 - істинна
f + 18 < 13 • 3


☑ 2. Серед чисел 2; 3; 5; 15 знайди розв'язки нерівності зі змінною 43 - р > 28.


43 - р > 28, якщо р = 2, р = 3, р = 5


☑ 4. Розв'яжи нерівності, користуючись пам'яткою.
y - 19 > 42
а • 3 < 27
x + 35 > 52
k : 8 < 6


у - 19 = 42
у = 42 + 19
у = 61
← 61, 62 →
62, 63, 64
Відповідь: 62, 63

а • 3 = 27
а = 27 : 3
а = 9
Відповідь: 8, 6, 7, 5

х + 35 = 52
х = 52 - 35
х = 17
Відповідь: 18, 19, 20

k : 8 = 6
k = 6 • 8
k = 48
Відповідь: 40, 32


☑ 5. Знайди значення виразів.
6 • 25  66 • 5   300 : 25 570 : 5
54 • 5  25 • 25  8 • 50    900 : 50


6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150
54 • 5 = 54 • 10 : 2 = 540 : 2 = 270
66 • 5 = 66 • 10 : 2 = 660 : 2 = 330
25 • 25 = 25 • (20 + 5) = 25 • 20 + 25 • 5 = 500 + 125 = 625
300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12
8 • 50 = 8 • 100 : 2 = 800 : 2 = 400
570 : 5 = 570 : 10 • 2 = 57 • 2 = 114
900 : 50 = 90 : 100 • 2 = 9 • 2 = 18


☑ 6. Розв'яжи задачу.
Учні сьомих класів узяли зобов'язання зібрати 360 кг каштанів, а зібрали на дев'яту частину більше. Скільки кілограмів каштанів зібрали школярі?


Розв'язуємо нерівності зі змінною гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 124-125
1) 360 : 9 = 40 (к.) - зібрали понад плану
2) 360 + 40 = 400 (к.)
Відповідь: школярі зібрали 400 каштанів


☑ 7. Розв'яжи задачу.
Щохвилини через кран у ванну вливається 18 л води, а через зливний отвір виливається 16 л. За який час у ванну наллється 98 л води за умови, що кран і отвір будуть відкриті?
Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 98; число 16.


Вливається - 18 л за 1 хв.
Виливається - 16 л за 1 хв.
За ? хв. - 98 л
1) 18 - 16 = 2 (л) - залишається щохвилини у ванні
2) 98 : 2 = 49 (хв.)
Відповідь: за 49 хвилин у ванну наллється 98 л води

Обернена задача № 1
Вливається - 18 л за 1 хв.
Виливається - 16 л за 1 хв.
Наллється за 49 хв. - ? л
1) 18 - 16 = 2 (л) - залишається щохвилини у ванні
2) 2 • 49 = 98 (л)
Відповідь: за 49 хвилин наллється 98 л води

Обернена задача № 2
Вливається - 18 л за 1 хв.
Виливається - ? л за 1 хв.
Разом за 49 хв. - 98 л
1) 98 : 49 = 2 (л) - залишається у ванні щохвилини
2) 18 - 2 = 16 (л)
Відповідь: щохвилини виливається 16 л води


☑ 8. Розв'яжи задачі.
1) Потяг містить 10 вагонів. Один хлопчик сів у п'ятий вагон від голови потяга, а другий – у п'ятий вагон від кінця. Як їхали хлопчики – в одному чи в різних вагонах?
2) Записано числа від 17 до 33. Скільки чисел у цьому числовому ряді розташовані перед числом 25 і скільки – після числа 25?


125 8
Відповідь: хлопчики їхали в різних вагонах

2) 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Перед числом 25 розташовано 8 чисел, а після 25 - тех 8.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик