Розв'язуємо складені задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 10-11


1. Які висновки можна зробити з того, що задача проста? Які висновки можна зробити з того, що задача складена?
Ознайомся з висновками, які зробила Оля. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою?
1) Якщо задача складена, то на її запитання не можна відповісти однією арифметичною дією.
2) Якщо задача складена, то вона складається з кількох простих задач.
3) Якщо задача складена, то вона розв'язується більш ніж однією арифметичною дією.


Дівчинака Оля зробила правильні висновки про просту та складену задачу.☑ 2. Визнач вид задач. Розв'яжи хоча б одну складену задачу.
1) Бабуся спекла 9 пиріжків із капустою і 6 - із картоплею. 12 пиріжками вона почастувала онуків. Скільки пиріжків залишилось у бабусі?
2) На святі співали 7 хлопчиків і 5 дівчаток, а 8 дітей розповідали вірші. Скільки дітей співали?
3) Столяр виготовив 14 табуретів, а столів - на 5 менше. Скільки всього виробів виготовив столяр?
4) Туристи мали подолати 27 км. Першого дня вони пройшли 9 км. другого - 8 км. а решту відстані подолали третього дня. Скільки кілометрів пройшли туристи третього дня?
5) Василь упіймав 14 окунів, а Юля - 8. Сергій упіймав стільки окунів, скільки Василь і Юля разом. Скільки окунів упіймав Сергій?


1) Складена
Спекла - 9 п. з к. і 6 п. із карт.
Почастували - 12 п.
Залишилося - ? п.
1) 9 + 6 = 15 (п.) - всього спекла
2) 15 - 12 = 3 (п.)
Відповідь: залишилося 3 пиріжки
2) Проста
3) Складена
Таб. - 14 в.
Ст. - ? в., на 5 менше
Всього - ? в.
1) 14 - 5 = 9 (в.) - столів
2) 14 + 9 = 23 (в.)
Відповідь: столяр всього виготовив 23 вироби
4) Складена
І д. - 9 км
ІІ д. - 8 км
ІІІ д. - ? км, решта
Всього - 27 км
1) 9 + 8 = 17 (км) - І та ІІ дня разом
2) 27 - 17 = 10 (км)
Відповідь: 10 кілометрів пройшли туристи третього дня☑ • Порядок виконання арифметичних дій у виразах
Прочитай задачу 4. Доповни схеми до задачі 4. Поясни розв'язання задачі 4 за схемами двома способами.


Розв'язуємо складені задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

1-й спосіб:
1) 9 + 8 = 17 (км) - пройшли І та ІІ дня разом
2) 27 - 17 = 10 (км) - пройшли ІІІ дня
2-й спосіб:
1) 27 - 9 = 18 (км) - залишилося після першого дня
2) 18 - 8 = 10 (км) - пройшли ІІІ дня
Відповідь: третього дня пройшли 10 кілометрів☑ 3. Виконай арифметичні дії.


15 - 7 + 6 - 9 + 46 - 27 + 49 = 73☑ 4. Перевір, чи правильно учень знайшов значення виразів.


46 - 8 • 4 + 56 : 7 = 22
1) 8 • 4 = 32
2) 56 : 7 = 8
3) 46 - 32 = 14
4) 14 + 8 = 22
27 + (5 • 9 - 8 • 3) = 48
1) 5 • 9 = 45
2) 8 • 3 = 24
3) 45 - 24 = 21
4) 27 + 21 = 48☑ 5. Згадай відповідні правила та знайди значення виразів.
23 • 1, 45 : 1, 0 • 34, 23 : 23 7 • 10


23 • 1 = 23
45 : 1 = 45
0 • 34 = 0
23 : 23 = 1
7 • 10 = 70
1) При множенні або діленні будь-якого числа на 1 отримуєте саме число.
2) При множенні будь-якого числа на 0, отримуємо 0.
3) При діленні числа на таке саме число, отримуємо 1.
4) При множенні числа на 10, в добуток до цього числа дописуємо один нуль.☑ 
6. Порівняй вирази без обчислень.
23 + 17 ? 23 + 12
74 - 65 ? 73 - 65
56 - 27 ? 56 - 29
18 + 24 ? 20 + 24


23 + 17 > 23 + 12
74 - 65 > 73 - 65
56 - 27 > 56 - 29
18 + 24 < 20 + 24


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик