Розв'язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 6-7

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 6-7


 1. Виконай арифметичні дії.
(48 : 8 + 48 : 6 + 36 : 9) : 9 • 7 = □
50 - 56 : 7 : 4 + 28 : 4 + 7 • 6 - 7 • 5 = □


(48 : 8 + 48 : 6 + 36 : 9) : 9 • 7 = 18 : 9 • 7 = 14
50 - 56 : 7 : 4 + 28 : 4 + 7 • 6 - 7 • 5 = 50 - 2 + 7 + 42 - 35 = 62


☑ 2. Перевір, як Марина розв'язала задачу.
Дві кози дали по 2 л молока, а чотири корови дали по 6 л молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше? На скільки більше?
На яке запитання відповімо дією ділення?
Якою має бути остання дія в розв'язанні поданої задачі?
Яким має бути запитання задачі, щоб у її розв'язанні останньою була дія додавання?
До кожного запитання добери вираз із поданих.
Що спільне в поданих виразах? Що відмінне? Узагальни план розв'язування таких задач.


Розв'язала задачу неправильно!
У скільки разів більше?
Віднімання.
Скільки всього надоїли молока?
Скільки всього? → 6 • 4 + 2 • 2
На скільки більше...? → 6 • 4 - 2 • 2
У скільки разів більше...? → (6 • 4) : (2 • 2)
Спільне: знаходимо кількість молока від кіз і корів.
Відмінне: знаходимо різницю, сума, частку.


☑ 3. Майстер щогодини збирає 6 поличок, а учень – 2. Майстер працював 8 годин, а учень – 4. Скільки всього поличок зібрали за цей час майстер і учень? На скільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер? У скільки разів менше поличок зібрав учень, ніж майстер?


Розв'язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 6-7
1) 8 • 6 = 48 (п.) - зібрав майстер
2) 4 • 2 = 8 (п.) - зібрав учень
3) 48 + 8 = 56 (п.) - зібрали разом
4) 48 - 8 = 40 (п.) - різниця
5) 48 : 8 = 6 (р.)
Відповідь: усього зібрали 56 поличок, учень зібрав на 40 поличок менше і у 6 разів менше, ніж майстер


☑ 4. Склади і розв'яжи рівняння, щоб знайти невідомі числа.
1) Якщо невідоме число помножити на 8, то одержимо 56.
2) Якщо невідоме число зменшити в 9 разів, то одержимо 7.
3) Якщо число 36 розділити на невідоме число, то одержимо 4.
4) Якщо невідоме число збільшити в 7 разів, то одержимо 49.
5) Якщо невідоме число збільшити на 7, то одержимо 32.
6) Якщо число 8 помножити на невідоме число, то одержимо 64.


1) х • 8 = 56
х = 56 : 8
х = 7
7 • 8 = 56
56 = 56

2) х : 9 = 7
х = 7 • 9
х = 63
63 : 9 = 7
7 = 7

3) 36 : х = 4
х = 36 : 4
х = 9
36 : 9 = 4
4 = 4

4) х • 7 = 49
х = 49 : 7
х = 7
7 • 7 = 49
49 = 49

5) х + 7 = 32
х = 32 - 7
х = 25
25 + 7 = 32
32 = 32

6) 8 • х = 64
х = 64 : 8
х = 8
8 • 8 = 64
64 = 64


☑ 5. Порівняй вирази.
29 + 27 : 9 - 15 □ 45 + 17 - 24 : 8
7 • 8 - 36 : 4 □ 54 : 6 + 3 • 8
36 : 6 □ 36 : 4
5 • 8 □ 5 • 4 + 5 • 2


29 + 27 : 9 - 15 < 45 + 17 - 24 : 8
7 • 8 - 36 : 4 = 54 : 6 + 3 • 8
36 : 6 < 36 : 4
5 • 8 > 5 • 4 + 5 • 2


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик