Розв'язуємо задачі на подвійне зведення до одиниці гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 99

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 99


 1. Виконай арифметичні дії.
9 • (160 - 50) - (540 : 9 • 8) - (7 • 60) = □
(420 : 70 • 40) : 80 • (720 : 9 - 60) = □


9 • (160 - 50) - (540 : 9 • 8) - (7 • 60) = 990 - 480 - 420 = 510 - 420 = 90
(420 : 70 • 40) : 80 • (720 : 9 - 60) = 240 : 80 • 20 = 3 • 20 = 60


☑ 2. Розв'яжи задачу двома способами.
За 6 днів 4 кролі з'їдають 48 кг моркви. Скільки кілограмів моркви потрібно одному кролю на один день, якщо всі кролі споживають щодня однакову кількість моркви?


За 6 днів 4 кролі - 48 кг
За 1 день 1 кріль - ? кг
1 спосіб:
1) 48 : 4 = 12 (кг) - 6 кролів за 1 день
2) 12 : 6 = 2 (кг)
2 спосіб:
1) 48 : 6 = 8 (кг) - 1 кріль за 4 дні
2) 8 : 4 = 2 (кг)
Відповідь: одному кролю на один день потрібно 2 кг моркви


☑ 3. Розв'яжи задачу хоча б одним способом. Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу.
З однієї грядки зібрали 16 кг моркви, а з іншої – 24 кг. Усю моркву поклали в ящики, по 8 кг у кожен ящик. Скільки отримали ящиків із морквою?


З 1 грядки - 16 кг
З 2 грядки - 24 кг
У ? ящ. по 8 кг
1) 16 + 24 = 40 (кг) - зібрали всього
2) 40 : 8 = 5 (ящ.)
Відповідь: отримали 5 ящиків із морквою

Обернена задача
З 1 грядки - 16 кг
З 2 грядки - ? кг
Разом у 5 ящ. по 8 кг
1) 5 • 8 = 40 (кг) - зібрали всього моркви
2) 40 - 16 = 24 (кг)
Відповідь: із 2 грядки зібрали 24 кг моркви


☑ 4. Знайди значення виразів.
567 - (349 + 630 : 70 - 246) + 476
1000 - 422 + 240 : 6 : 5 • 4 + 118
90 • 6 + 560 : 80 - 278 + 320 : 4
444 + (805 - 627 + 490 : 70 • 6)


       4         2       1      3        5
567 - (349 + 630 : 70 - 246) + 476 = 931
1) 630 : 70 = 9
2) 349 + 9 = 358
3) 358 - 246 = 112
4) 567 - 112 = 455
5) 455 + 476 = 931

         4        5       1   2   3    6
1000 - 422 + 240 : 6 : 5 • 4 + 118 = 728
1) 240 : 6 = 40
2) 40 : 5 = 8
3) 8 • 4 = 32
4) 1000 - 422 = 578
5) 578 + 32 = 610
6) 610 + 118 = 728

     1    4        2    5        6        3
90 • 6 + 560 : 80 - 278 + 320 : 4 = 349
1) 90 • 6 = 540
2) 560 : 80 = 7
3) 320 : 4 = 80
4) 540 + 7 = 547
5) 547 - 278 = 269
6) 269 + 80 = 349

       5          3       4       1      2
444 + (805 - 627 + 490 : 70 • 6) = 664
1) 490 : 70 = 7
2) 7 • 6 = 42
3) 805 - 627 = 178
4) 178 + 42 = 220
5) 444 + 220 = 664


☑ 5. Куряче яйце важить 60 г. На шкаралупу припадає десята частина цієї ваги, на білок – половина ваги, а решта – жовток. Скільки важить жовток?


Яйце - 60 г
Шкарлупа - ?,
\begin{equation}
\frac{1}{10} від яйця
\end{equation}
\begin{equation}
Білок -\frac{1}{2} від 60 г
\end{equation}
Жовток - ?, решта
1) 60 : 10 = 6 (г) - шкарлупа
2) 60 : 2 = 30 (г) - білок
3) 30 + 6 = 36 (г) - маса білка і шкарлупи
4) 60 - 36 = 24 (г)
Відповідь: маса жовтка - 24 г


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик