Розв'язуємо задачі на спільну роботу гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 111

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінці 111


 1. Виконай арифметичні дії.
(580 + 360 - 180) : 1 = □
25 • 8 : 4 • 7 • 0 : 28 = □


(580 + 360 - 180) : 1 = 760 : 1 = 760
25 • 8 : 4 • 7 • 0 : 28 = 0


☑ 2. Розв'яжи задачу. Склади обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 72. Як зміна шуканого вплине на розв'язання? Розв'яжи обернену задачу.
Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 5 сторінок тексту, а операторка – 4 сторінки. За скільки годин вони наберуть 72 сторінки тексту, працюючи разом?
Зміни ситуацію оберненої задачі. Як зміна ситуації вплине на розв'язання?
Зміни числові дані в оберненій задачі. Як зміна числових даних вплине на план розв'язування одержаної задачі? Розв'яжи її.
Зістав розв'язання всіх задач. Що в них спільне?


Оператор за 1 год. - 5 ст.
Операторка за 1 год. - 4 ст.
Разом за ? год. - 72 ст.
1) 5 + 4 = 9 (ст.) - разом за 1 год.
2) 72 : 9 = 8 (год.)
Відповідь: 72 сторінки разом наберуть за 8 годин

Обернена задача
Оператор за 1 год. - 5 ст.
Операторка за 1 год. - 4 ст.
Разом за 8 год. - ? ст.
1) 5 + 4 = 9 (ст.) - разом за 1 годину
2) 9 • 8 = 72 (ст.)
Відповідь: за 8 годин разом наберуть 72 сторінки

Обернена задача зі змінами числових даних
Оператор за 1 год. - 8 ст.
Операторка за 1 год. - 10 ст.
Разом за 5 год. - ? ст.
1) 8 + 10 = 18 (ст.) - разом за 1 годину
2) 18 • 5 = 90 (ст.)
Відповідь: за 5 годин разом наберуть 90 сторінок


☑ 3. Розв'яжи задачу.
За 6 хв у ванну наливається 54 л води, а через зливний отвір виливається 42 л. Скільки літрів води залишається у ванні щохвилини?


Наливається за 6 хв. - 54 л
Виливається за 6 хв. - 42 л
Залишається за 1 хв. - ? л
1) 54 : 6 = 9 (л) - наливається у вану за 1 хв.
2) 42 : 6 = 7 (л) - виливається за 1 хв.
3) 9 - 7 = 2 (л)
Відповідь: залишається 2 літра води


☑ 4. Знайди значення часток, виконай перевірку.
78:13 76:19  84:14  114:19  60:12
75:17 52:13  57:19  102:17 104:13
72:12 69:23 102:34 141:47 136:17


78 : 13 = 6 → 6 • 13 = 78
75 : 17 = 4 (ост. 7) → 4 • 17 + 7 = 75
72 : 12 = 6 → 6 • 12 = 72
76 : 19 = 4 → 4 • 19 = 76
52 : 13 = 4 → 4 • 13 = 52
69 : 23 = 3 → 3 • 23 = 69
84 : 14 = 6 → 6 • 14 = 84
57 : 19 = 3 → 3 • 19 = 57
102 : 34 = 3 → 3 • 34 = 102
114 : 19 = 6 → 6 • 19 = 114
102 : 17 = 6 → 6 • 17 = 102
141 : 47 = 3 → 3 • 47 = 141
60 : 12 = 5 → 5 • 12 = 60
104 : 13 = 8 → 8 • 13 = 104
136 : 17 = 8 → 8 • 17 = 136


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик