Складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 8-9


1. Добери і доповни короткий запис задачі. Розв'яжи задачу усно. Склади і розв'яжи обернену задачу.
У похід вирушив загін, у якому було 16 хлопчиків, а дівчаток на 7 менше. Скільки дівчаток вирушило в похід?


Варіант
Хл. - 16 р.
Дівч. - ? д., на 6 менше
16 - 6 = 10 (дівч.)
Відповідь: 10 дівчаток вирушило в похід
Обернена задача
В похід вирушив загін, у якому було 10 дівчаток, а хлопчиків на 6 більше. Скільки хлопчиків вирушило в похід?
Дівч. - 10 д.
Хлоп. - ? д., на 6 більше
10 + 6 = 16 (хлопч.)
Відповідь: в похід вирушили 16 хлопчиків☑ 2. Склади за короткими записами задачі про дітей, які грали в м'яч.
Чи є ці задачі взаємно оберненими?


1) На спортивному майданчику в м'яча грали 13 дітей. До них приєдналось ще 6 дітей. Скільки всього дітей грало на спортивному майданчику в м'яча?
2) Спочатку на спортивному майданчику грало в м'яча 6 дітей. Коли до них приєдналися ще діти, то всього стали грати в м'яча 13 дітей. Скільки дітей приєдналося?
3) На спортивному майданчику діти грали у м'яча. Коли прибігли 6 дітей, то їх стало грати у м'ячас 13. Скільки було дітей на майданчику спочатку?
Це взаємно обернені задачі.☑ 3. На форзаці підручника добери опорну схему до задачі. Виконай короткий запис задачі, поясни і доповни подану схему. Прокоментуй розв'язання задачі за схемою аналізу.
У першому наметі було 8 туристів, у другому - 6, а в третьому - 4. Скільки всього туристів було у трьох наметах?


Складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

І нам. - 8 т.
ІІ нам. - 6 т.
ІІІ нам. - 4 т.
Всього - ? т.
8 + 6 + 4 = 18 (т.)
Відповідь: у трьох наметах всього біло 18 туристів
Пояснення:
У першому наметі 8 туристів додамо 6 туристів з другого намету і додамо 4 туристи з третього намету, дорівнює 18 туристів всього.☑ 4. Виконай арифметичні дії.


6 + 7 - 5 + 27 - 15 + 27 - 19 = 28
11 - 6 + 7 - 4 + 56 - 49 + 19 - 7 + 44 - 8 = 63☑ 5. Скориставшись схемами, поясни обчислення частинами двома способами. Знайди значення виразів.
54 + 18, 65 - 38, 48 + 44, 55 - 37
42 - 36, 29 + 45, 96 - 66, 67 + 27


45 - 27 = (40 - 5) - 22 = 35 - 22 = 18
        /\
      5 22
45 - 27 = (45 - 20) - 7 = 25 - 7 = 18
        /\
     20 7
36 + 28 = (36 + 4) + 24 = 40 + 24 = 64
         /\
       4 24
36 + 28 = (36 + 20) + 8 = 56 + 8 = 64
         /\
       20 8
54 + 18 = (54 + 6) + 12 = 60 + 12 = 72
         /\
       6 12
54 + 18 = (54 + 10) + 8 = 64 + 8 = 72
         /\
       10 8
65 - 38 = (65 - 5) - 33 = 60 - 33 = 27
        /\
      5 33
65 - 38 = (65 - 30) - 8 = 35 - 8 = 27
        /\
      30 8
48 + 44 = (48 + 2) + 42 = 50 + 42 = 92
         /\
       2 42
48 + 44 = (48 + 40) + 4 = 88 + 4 = 92
         /\
      40 4
55 - 37 = (55 - 5) - 32 = 50 - 32 = 18
        /\
      5 32
55 - 37 = (55 - 30) - 7 = 25 - 7 = 18
        /\
      30 7
42 - 36 = (42 - 2) - 32 = 40 - 32 = 8
        /\
      3 32
42 - 36 = (42 - 30) - 6 = 12 - 6 = 6
        /\
      30 6
29 + 45 = (29 + 1) + 44 = 30 + 44 = 74
         /\
       1 44
29 + 45 = (29 + 40) + 5 = 69 + 5 = 74
         /\
      40 5
93 - 66 = (93 - 3) - 63 = 90 - 63 = 27
        /\
      3 63
93 - 66 = (93 - 60) - 6 = 33 - 6 = 27
        /\
      60 6
67 + 27 = (67 + 3) + 24 = 70 + 24 = 94
         /\
       3 24
67 + 27 = (67 + 20) + 7 = 87 + 7 = 94
         /\
       20 7


☑ 6. Згадай правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Знайди невідомі компоненти в істинних рівностях.
35 - ? = 18, ? • 3 = 12
? + 26 = 31, 15 : ? = 5
? - 44 = 27, ? : 2 = 7


35 - 17 = 18
4 • 3 = 12
5 + 26 = 31
15 : 3 = 5
71 - 44 = 27
14 : 2 = 7☑ 7. Порівняй числа. На скільки одне число більше за інше? менше від іншого? У скільки разів більше? менше?
32 ? 4    3 ? 27  40 ? 4  16 ? 2
2 ? 12   24 ? 3   18 ? 2  16 ? 4


32 > 4 (на 28, у 8 разів)
2 < 12 (на 10, у 6 разів)
3 < 27 (на 24, у 9 разів)
24 > 3 (на 21, у 8 разів)
40 > 4 (на 36, у 10 разів)
18 > 2 (на 16, у 9 разів)
16 > 2 (на 14, у 8 разів)
16 > 4 (на 12, у 4 рази)☑ 8. Виправ помилки у визначенні порядку виконання дій.


     3     1    4     2
55 - 35 : 7 + 32 : 8
     1   2   3   4
56 : 7 : 4 • 9 : 6


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик