Складаємо рівняння за текстом простої задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 59-60


1. Назви числа з поданих, які є коренями (розв'язками) рівнянь. Розкажи, у який спосіб можна виконати це завдання.
6  3  7
5  9  8
58 + с = 66
а • 4 = 28
42 - b = 33
56 : р = 8


58 + с = 66
с = 8
42 - b = 33
b = 9
Відповідь: b = 9

а • 4 = 28
а = 7
56 : р = 8
р = 7
Відповідь: а = 7☑ 2. Розв'яжи рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів.
m + 27 = 51
45 - b = 38
7 • х = 49
а - 18 = 35
18 : y = 9
р • 7 = 63
а : 8 = 7
25 + k = 70


m + 27 = 51
m = 51 - 27
m = 24
24 + 27 = 51
51 = 51
Відповідь: m = 24

45 - b = 38
b = 45 - 38
b = 7
45 - 7 = 38
38 = 38
Відповідь: b = 7

7 • х = 49
х = 49 : 7
х = 7
7 • 7 = 49
49 = 49
Відповідь: х = 7

а - 18 = 35
а = 35 + 18
а = 53
53 - 18 = 35
35 = 35
Відповідь: а = 53

18 : у = 9
у = 18 : 9
у = 2
18 : 2 = 9
9 = 9
Відповідь: у = 2

р • 7 = 63
р = 63 : 7
р = 9
9 • 7 = 63
63 = 63
Відповідь: р = 9

а : 8 = 7
а = 7 • 8
а = 56
56 : 8 = 7
7 = 7
Відповідь: а = 56

25 + k = 70
k = 70 - 25
k = 45
25 + 45 = 70
70 = 70
Відповідь: k = 45☑ 3. За текстами задач склади рівняння та розв'яжи їх.
1. Сашко задумав число, збільшив його в 5 разів і одержав 20. Яке число задумав хлопчик?
2. Невідоме число розділили на 6 і одержали 4. Знайди невідоме число.
3. Якщо невідоме число зменшити на 16, одержимо 9. Знайди невідоме число.
4. Якщо 27 розділити на невідоме число, одержимо 3. Знайди невідоме число.


1) х • 5 = 20
х = 20 : 5
х = 4
4 • 5 = 20
20 = 20
Відповідь: х = 4

2) х : 6 = 4
х = 6 • 4
х = 24
24 : 6 = 4
4 = 4
Відповідь: х = 24

3) х - 16 = 9
х = 9 + 16
х = 25
25 - 16 = 9
9 = 9
Відповідь: х = 25

4) 27 : х = 3
х = 27 : 3
х = 9
27 : 9 = 3
3 = 3
Відповідь: х = 9☑ 4. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння.
Мешканці Антарктиди - пінгвіни - частуються рибою. Самка пінгвіна ловила рибу. Скільки рибин їй спочатку вдалося спіймати, якщо згодом 7 рибин від неї втекло і лише 4 рибини залишилось?


Задача
х - 7 = 4
х = 4 + 7
х = 11
11 - 7 = 4
4 = 4
Відповідь: самка пінгвіна спочатку спіймала 11 рибин☑ 5. Порівняй вирази.
6 • 9 ? 7 • 7
9 • 9 ? 8 • 6
28 : 4 ? 54 : 9
72 : 9 ? 63 : 7
64 : 8 ? 5 • 4
5 • ? 8 • 4


6 • 9 > 7 • 7
9 • 9 > 8 • 6
28 : 4 > 54 : 9
72 : 9 < 63 : 7
64 : 8 = 32 : 4
5 • 4 < 8 • 4☑ 6. Знайди значення виразів.
30 - 3 • 3 • 2
9 • 9 - 15 : 5
48 : 6 + 54 - 43
(37 - 29) • 4 + 37
6 • 6 : 4 • 7
56 : 8 : 1 • 9


30 - 3 • 3 • 2 = 12
9 • 9 - 15 : 5 = 78
48 : 54 - 43 = 19
(37 - 29) • 4 + 37 = 69
6 • 6 : 4 • 7 = 63
56 : 8 : 1 • 9 = 63☑ 7. Визнач периметр прямокутника зі сторонами 5 і 3 см. Накресли цей прямокутник. Накресли квадрат із таким самим периметром.


Складаємо рівняння за текстом простої задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

а = 5 см
b = 3 см
Р = ? см
5 + 3 + 5 + 3 = 16 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 16 сантиметрів

16☑ 8. Ірина, Петро, Сашко ловили рибу. Кожен із них спіймав або йоржів, або карасів, або окунів. Визнач, хто з рибалок яку рибу спіймав, якщо відомо таке.
1) Колючі плавці є в окунів і йоржів, а в карасів немає.
2) Ірина не спіймала жодної рибини з колючими плавцями.
3) Петро спіймав на 2 окуні більше, ніж усього спіймала рибин Ірина.
Скільки рибин спіймав кожен рибалка, якщо Ірина спіймала 3 рибини, а всього рибин було менше ніж 10?


Відповідь: Ірина спіймала 3 карася, Петро - 5 окунів, Сашко - 1 йоржа☑ 9. Виконай арифметичні дії.
72 : 8 : 3 • 7 + 54 : 6 : 3 • 9 - 43 = ?


      21                    54
72 : 8 : 3 • 7 + 54 : 6 : 3 • 9 - 43 = 32


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик