Розв'язуємо ускладнені рівняння гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 102-103

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 102-103


 1. Виконай арифметичні дії.
(9 • 6) + (25 : 5 • 2 • 4) - (7 • 6) + (8 • 2 : 4) = □


(9 • 6) + (25 : 5 • 2 • 4) - (7 • 6) + (8 • 2 : 4) = 65


☑ 3. Розв'яжи рівняння, скориставшись пам'яткою.
32 - k = 5
с : 3 = 4
32 - 3 • k = 5
26 + р : 4 = 32
b - 14 = 70
26 + р = 32
7 • b + 14 = 70
(с + 8) : 3 = 4


32 - k = 5
k = 32 - 5
k = 27
32 - 27 = 5
5 = 5
Відповідь: k = 27

с : 3 = 4
с = 4 • 3
с = 12
12 : 3 = 4
4 = 4
Відповідь: с = 12

32 - 3 • k = 5
3 • k = 32 - 5
3 • k = 27
k = 27 : 3
k = 9
32 - 3 • 9 = 5
32 - 18 = 5
5 = 5
Відповідь: k = 9

26 + р : 4 = 32
р : 4 = 32 - 26
р : 4 = 6
р = 6 • 4
р = 24
26 + 24 : 4 = 32
26 + 6 = 32
32 = 32
Відповідь: р = 24

b - 14 = 70
b = 70 + 14
b = 84
84 - 14 = 70
70 = 70
Відповідь: b = 84

26 + р = 32
р = 32 - 26
р = 6
26 + 6 = 32
32 = 32
Відповідь: р = 6

7 • b + 14 = 70
7 • b = 70 - 14
7 • b = 56
b = 56 : 7
b = 8
7 • 8 + 14 = 70
56 + 14 = 70
70 = 70
Відповідь: b = 8


☑ 4. Розв'яжи задачу 1, скориставшись підказками.
1) У мініпекарні було 32 кг борошна. На булочки витратили 1/4 частину всього борошна. Скільки кілограмів борошна залишилось у мініпекарні?
Зістав задачі 1 і 2. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 2?
2) У мініпекарні на булочки витратили 8 кг борошна, що становило 1/4 всього борошна, що було. Скільки кілограмів борошна залишилось у мініпекарні?


1) Було - 32 кг
Витратили - ? кг, 1/4 від 32 кг
Залишилось - ? кг
1) 32 : 4 = 8 (кг) - витратили
2) 32 - 8 = 24 (кг) - залишилось
Відповідь: 24 кілограми борошна залишилось у мініпекарні
Задача 2 є оберненою до задачі 1. Розв'язання задачі 2 буде іншим, а відповідь однакова.
1) 8 • 4 = 32 (кг) - було в мініпекарні
2) 32 - 8 = 24 (кг)


☑ 5. Значення якого виразу у стовпчику ти можеш знайти? Знайди його. Знайди значення іншого виразу, скориставшись залежністю результату від зміни компонента.


4 • 2 = 8
у 4 р. ↕   ↕ у 4 р.
16 • 2 = 32
можна знайти таблични випадок

6 : 3 = 2
у 6 р. ↕   ↕ у 6 р.
36 : 3 = 12
можна знайти табличний випадок

54 : 9 = 6
у 2 р. ↕   ↕ у 2 р.
54 : 18 = 3
можна знайти табличний випадок


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик