Досліджуємо задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 11-12

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 11-12


 1. Виконай арифметичні дії.
(27 : 3 - 16 : 4 + 18 : 2) : 2 • 8 - 6 • 6 = □


(27 : 3 - 16 : 4 + 18 : 2) : 2 • 8 - 6 • 6 = 14 : 2 • 8 - 36 = 20


☑ 2. Постав до умови три запитання. Розв'яжи три одержані задачі. Що спільне в їх розв'язанні? Що відмінне?
Туристи рухалися 5 годин, долаючи щогодини 4 км, а після відпочинку йшли ще 2 години, долаючи щогодини 5 км.
Спочатку до кожної одержаної задачі склади та розв'яжи обернену задачу, у якій шуканим буде відстань, яку щогодини долали туристи після відпочинку. Що спільне в розв'язанні цих задач? Чим відрізняються розв'язання? Чому?
Потім до кожної одержаної задачі склади і розв'яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 2. Що спільне в розв'язанні цих задач? Що відмінне?
Узагальни план розв'язування розглянутих задач.


1 складена задача
5 год - по 4 км
2 год - по 5 км
Усього - ? км
1) 5 • 4 = 20 (км) - до відпочинку
2) 2 • 5 = 10 (км) - після відпочинку
3) 20 + 10 = 30 (км)
Відповідь: усього пройшли 30 км

Обернена задача № 1
5 год - по 4 км
2 год - по ? км
Усього - 30 км
1) 5 • 4 = 20 (км) - до відпочинку
2) 30 - 20 = 10 (км) - після відпочинку
3) 10 : 2 = 5 (км)
Відповідь: після відпочинку туристи щогодини долали по 5 км

Обернена задача № 2
5 год - по 4 км
? год - по 5 км
Усього - 30 км
1) 5 • 4 = 20 (км) - до відпочинку
2) 30 - 20 = 10 (км) - після відпочинку
3) 10 : 5 = 2 (год)
Відповдіь: після відпочинку туристи рухалися 2 години

2 складена задача
3
1) 5 • 4 = 20 (км) - до відпочинку
2) 2 • 5 = 10 (км) - після відпочинку
3) 20 - 10 = 10 (км)
Відповідь: до відпочинку туристи пройшли на 10 км більше

3 складена задача
4
1) 5 • 4 = 20 (км) - до відпочинку
2) 2 • 5 = 10 (км) - після відпочинку
3) 20 : 10 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази менше туристи пройшли після відпочинку


☑ 3. Запиши коротко у вигляді таблиці хоча б одну задачу з поданих. Склади план розв'язування задачі, у разі потреби виконай аналітичний пошук її розв'язання.
1) Упродовж 9 днів коню давали щодня 4 кг вівса і певну кількість сіна. Скільки кілограмів сіна давали коню щодня, якщо всього сіна дали на 9 кг більше, ніж вівса?
2) Господиня купила 7 мотків білих ниток, по 5 гривень за моток, і 3 однакові мотки чорних ниток. За всю покупку вона заплатила 53 гривні. Яка ціна мотка чорних ниток?
3) Купили 2 великі набори ялинкових іграшок, по 8 іграшок у кожному наборі, і 4 малі набори. Скільки іграшок в одному малому наборі, якщо у всіх великих наборах у 2 рази більше іграшок, ніж у всіх малих?


2) Досліджуємо задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 11-12
План розв'язання
1) Яка вартість 7 мотків чорних ниток?
7 • 5 = 35 (грн)
2) Яка вартість 3 мотків чорних ниток?
53 - 35 = 18 (грн)
3) Яка ціна одного мотка чорних ниток?
18 : 3 = 6 (грн)


☑ 4. Розв'яжи задачу, користуючись підказками.
Для шкільного саду придбали 16 кущів хризантем. 1/2 усіх кущів становили жовті хризантеми. Їх висадили у 2 ряди, порівну в кожному ряді. Скільки кущів жовтих хризантем в одному ряді?


6
1) 16 : 2 = 8 (кущ.) - жовтих хризантем
2) 8 : 2 = 4 (кущ.)
Відповідь: в одному ряду 4 куща жовтих хризантем


☑ 5. Склади і розв'яжи рівняння, щоб знайти невідоме число
1) Якщо невідоме число збільшити на 7, то одержимо 49
2) Якщо число 8 помножити на невідоме число, то одержимо 64.


1) х + 7 = 49
х = 49 - 7
х = 42
42 + 7 = 49
49 = 49

2) 8 • х = 64
х = 64 : 8
х = 8
8 • 8 = 64
64 = 64


☑ 6. Порівняй вирази.
60 : 10 + 3 • 6 □ 7 • 5 - 28 : 7
6 • (13 - 9) + 62 □ 30 - 49 : 7 + 18
5 • 6 + 5 □ 5 • 7
72 : 9 □ 72 : 8


60 : 10 + 3 • 6 < 7 • 5 - 28 : 7
6 • (13 - 9) + 62 > 30 - 49 : 7 + 18
5 • 6 + 5 = 5 • 7
72 : 9 < 72 : 8


☑ 7. Знайди значення виразу зі змінною 24 : а + а • 3, якщо а = 6; а = 8; а = 3.


24 : а + а • 3,
якщо а = 6, то
24 : 6 + 6 • 3 = 4 + 18 = 22
24 : а + а • 3,
якщо а = 8, то
24 : 8 + 8 • 3 = 3 + 24 = 27
24 : а + а • 3,
якщо а = 3, то
24 : 3 + 3 • 3 = 8 + 9 = 17


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик