Досліджуємо задачі на спільну роботу гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 112-113

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 112-113


 1. Поясни короткий запис поданої задачі. За яким планом розв'язують такі задачі? Розв'яжи задачу. Склади обернені задачі за короткими записами.
Перша бригада за робочий день прокладає 230 м дороги, а друга – 180 м. За скільки робочих днів дві бригади прокладуть 820 м дороги?
Марина вважає, що розв'язання прямої та першої оберненої задач матимуть однакову першу дію. Чи можна погодитись із дівчинкою? Розв'яжи першу обернену задачу.
Олег вважає, що спільну продуктивність праці знаходять діленням загального виробітку на час спільної роботи та що розв'язання другої і третьої обернених задач матимуть однакову першу дію. Чи можна погодитись із хлопчиком? Розв'яжи ці задачі.


Умова в підручнику (1 таблиця)
1) 230 + 180 = 410 (м) - дві бригади за день
2) 820 : 410 = 2 (дн.)
Відповідь: 2 бригади прокладуть 820 м дороги за 2 дні

Обернена задача № 1
Умова в підручнику (2 таблиця)
1) 230 + 180 = 410 (м) - 2 бригади за 1 день
2) 410 • 2 = 820 (м)
Відповідь: загальний виробіток - 820 метрів

Обернена задача № 2
1) 820 : 2 = 410 (м) - продуктивність праці двох бригад за 1 день
2) 410 - 230 = 180 (м)
Відповідь: 2 бригала проклала 180 м дороги за 1 день

Обернена задача № 3
Умова в підручнику (4 таблиця)
1) 820 : 2 = 410 (м) - продуктивність праці двох бригад за 1 день
2) 410 - 180 = 230 (м)
Відповідь: 1 бригада прокладає 230 м дороги за 1 день


☑ 2. Знайди значення часток.
87 : 29  96 : 48  145 : 29 136 : 34
68 : 17 112 : 28 180 : 36  235 : 47


87 : 29 = 3
68 : 17 = 4
96 : 48 = 2
112 : 28 = 4
145 : 29 = 5
180 : 36 = 5
136 : 34 = 4
235 : 47 = 5


☑ 3. Подай числа 74; 89; 174; 345 у вигляді суми розрядних доданків двома способами. Скористайся зразком.
Зразок: 56 = 50 + 6; 56 = 5 • 10 + 6.


74 = 70 + 4
74 = 7 • 10 + 4
89 = 80 + 9
89 = 8 • 10 + 9
174 = 100 + 70 + 4
174 = 10 • 10 + 7 • 10 + 4
345 = 300 + 40 + 5
345 = 3 • 100 + 4 • 10 + 5


☑ 4. Ширина прямокутника – 8 см, що становить 1/4 його довжини. Знайди периметр прямокутника.


Ширина -\begin{equation}8 см =\frac{1}{4} довжини\end{equation} Р прямокутника - ? см
1) 8 • 4 = 32 (см) - довжина
2) 8 + 32 + 8 + 32 = 80 (см)
Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 80 см


☑ 5. Виконай арифметичні дії.
(370 + 290 - 180) : 60 + (350 : 70 • 5) = □
(427 : 7 - 59) • 56 : 8 • 10 : 70 • (520 - 340) = □


(370 + 290 - 180) : 60 + (350 : 70 • 5) = 480 : 60 + 25 = 8 + 25 = 33
(427 : 7 - 59) • 56 : 8 • 10 : 70 • (520 - 340) = 2 • 56 : 8 • 10 : 70 • 180 = 2 • 180 = 360


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик