Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 121-122

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 121-122


 1. Виконай арифметичні дії.
(6 • 3 : 2 + 7 • 7 - 36 + 42) : 8 • 2 : 4 = □


(6 • 3 : 2 + 7 • 7 - 36 + 42) : 8 • 2 : 4 = 4


☑ 2. Перевір, чи правильно учні склали короткий запис задачі 1 і записали вираз для її розв'язання. Розв'яжи задачу 1.
На екскурсію до заповідника приїхали 6 мікроавтобусів, по 9 учнів у кожному, і 3 легкові автомобілі, по 4 учні в кожному. Скільки всього учнів приїхало на екскурсію до заповідника?
Поясни числа задачі 1: 9; 6; 4; 3; ?. Склади та розв'яжи обернену задачу 2 за коротким записом. Поясни та доповни схему аналізу до задачі 2.
Склади задачу 3 за коротким записом. Зістав задачі 2 і 3.
Які це задачі? Що змінилось? Як зміна шуканого вплине на розв'язання задачі 3? Перевір і поясни її розв'язання.
Що спільне в розв'язанні задач 2 і 3? Зміни величини в задачі 3. Зміни числа в задачі 3. Як ці зміни вплинуть на розв'язання задач? Узагальни план розв'язування таких задач.


Учні правильно склали короткий запис задачі 1 і записали вираз для її розв'язання.
1) 9 • 6 = 54 (учн.) - у мікроавтобусах
2) 4 • 3 = 12 (учн.) - у легкових атомобілях
3) 12 + 54 = 66 (учн.) - всього
9 • 6 + 4 • 3 = 66 (учн.)
Відповідь: 66 учнів всього приїхало на екскурсію заповідника
Обернена задача 2
На екскурсію до заповідника приїхало всього 66 учнів. У 6 мікроавтобусах приїхало по 9 учнів. По скільки учнів приїхало в 3 легкових автомобілях?
Задача 3
На екскурсію до заповідника приїхало 66 учнів. У 3 легкових автомобілях було по 4 учні, а остальні учні їхали і 6 мікроавтобусах. По скільки учнів їхало в одному мікроавтобусі?
1) 4 • 3 = 12 (учн.) - в легкових автомобілях
2) 66 - 12 = 54 (учн.) - всього в мікроавтобусах
3) 54 : 6 = 9 (учн.) - в одному мікроавтобусі
Вираз:
(66 - 4 • 3) : 6 = 9 (учн.)
Спільним у розв'язанні задач 2 і 3 є те, що це задачі на знаходження суми двох добутків.
План розв'язання
1. Знайти загальну величину першої одиниці.
2. Знайти загальну величину другої величини.
3. Знайти величину першої одиниці.


☑ 3. Знайди значення виразів.
48 : 6 + (32 - 7 • 4)
(100 - 7 • 9) - 6 • 3
(51 + 6 • 4) - 6 • 7


48 : 6 + (32 - 7 • 4) = 12
(100 - 7 • 9) - 6 • 3 = 19
(51 + 6 • 4) - 6 • 7 = 33☑ 4. Розв'яжи рівняння.
56 : 7 : 4 • 5 + k = 65
42 : а + 23 = 30
7 • х = 32 : 4 • 6 + 1


56 : k : 4 • 5 + k = 65
8 : 4 • 5 + k = 65
2 • 5 + k = 65
10 + k = 65
k = 65 - 10
k = 55
56 : 7 : 4 • 5 + 55 = 65
8 : 4 • 5 + 55 = 65
2 • 5 + 55 = 65
10 + 55 = 65
65 = 65
Відповідь: k = 55

42 : а + 23 = 30
42 : а = 30 - 23
42 : а = 7
а = 42 : 7
а = 6
42 : 6 + 23 = 30
7 + 23 = 30
30 = 30
Відповідь: а = 6

7 • х = 32 : 4 • 6 + 1
7 • х = 8 • 6 + 1
7 • х = 48 + 1
7 • х = 49
х = 49 : 7
х = 7
7 • 7 = 32 : 4 • 6 + 1
49 = 8 • 6 + 1
49 = 49
Відповідь: х = 7


☑ 5. Накресли прямокутник зі сторонами 5 см 5 мм і 3 см 5 мм. Знайди його периметр.
Накресли інший прямокутник із таким самим периметром.


Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 121-122
5 см 5 мм + 3 см 5 мм + 5 см 5 мм + 3 см 5 мм = 18 см
Відповідь: периметр прямокутника 18 см
47
Периметр прямокутника 18 см


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик