Додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 21-22

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 21-22


 2. Полічи від 467 до 474; від 903 до 896; від 1000 до 992.


467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474.
903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896.
1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992.


☑ 3. Назви «сусідів» чисел: 568; 709; 277; 399. Визнач розрядний склад поданих чисел. Як можна утворити ці числа? Запиши відповідні рівності.


Додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 21-22
568 = 500 + 60 + 8
709 = 700 + 9
277 = 200 + 70 + 7
399 = 300 + 30 + 9


☑ 4. Запиши число, яке містить: 7 сотень, 5 десятків, 3 одиниці; 9 сотень, 5 одиниць; З сотні, 8 десятків.
Запиши числа: чотириста тридцять сім; двісті сімдесят; триста тридцять. Визнач розрядний склад цих чисел.


753, 905, 380
437, 270, 330
17 1


☑ 5. Назви розряди у двоцифровому числі. Заміни подані двоцифрові числа сумою розрядних доданків за схемою. Зістав числа в кожному стовпчику. Що змінюється? Як ця зміна впливає на подання трицифрового числа у вигляді суми розрядних доданків? Заміни трицифрові числа сумою розрядних доданків за схемою.


64 = 60 + 4
27 = 20 + 7
29 = 20 + 9
364 = 300 + 60 + 4
727 = 700 + 20 + 7
329 = 300 + 20 + 9


☑ 6. Заміни числа сумою розрядних доданків.
429 605 830 947


429 = 400 + 20 + 9
605 = 600 + 5
830 = 800 + 30
747 = 900 + 40 + 7


☑ 7. Заміни суму розрядних доданків числом.
600 + 30 + 9
800 + 20 + 3
400 + 7
500 + 40
900 + 50
300 + 4


600 + 30 + 9 = 639
700 + 20 + 3 = 823
400 + 7 = 407
500 + 40 = 540
900 + 50 = 950
300 + 4 = 304


☑ 8. Знайди значення сум і різниць.


510 - 390 = 120
250 + 590 = 840
700 - 160 = 540
260 + 260 = 520
350 - 280 = 70
820 - 490 = 330
350 + 150 = 500
370 - 190 = 180
480 + 390 = 870
700 - 540 = 160
830 + 170 = 1000
670 - 380 = 290
460 + 460 = 920
810 - 760 = 50
160 + 290 = 450
600 + 1 = 601
730 - 230 = 500
180 + 220 = 400
950 - 170 = 780
820 + 180 = 1000


☑ 9. Розв'яжи задачу. Поясни її розв'язання за схемою аналізу.
Юля купила 7 ручок по 8 гривень і 4 олівці по 6 гривень. Скільки всього гривень Юля заплатила за покупку? На скільки більше коштували ручки, ніж олівці?
Склади задачі за короткими записами. Досліди, що змінюється. Як ця зміна вплине на розв'язання задач?


18
1) 7 • 8 = 56 (грн) - ручки
2) 4 • 6 = 24 (грн) - олівці
3) 56 + 24 = 80 (грн) - заплатила за покупку
4) 56 - 24 = 32 (грн)
Відповідь: за покупку Юля заплатила 80 гривень, на 32 гривні більше коштували ручки, ніж олівці

1 складена задача
Умова в підручнику (1 таблиця)
1) 56 : 8 = 7 (шт.) - ручок
2) 24 : 6 = 4 (шт.) - олівців
3) 7 + 4 = 11 (шт.)
Відповідь: Юля купила 11 ручок і олівців

2 складена задача
Умова в підручнику (2 таблиця)
1) 56 : 7 = 8 (грн) - коштує 1 ручка
2) 24 : 4 = 6 (грн) - коштує 1 олівець
3) 8 - 6 = 2 (грн)
Відповідь: на 2 гривні одна ручка дорожча, ніж олівець


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик