Додаємо і віднімаємо круглі числа гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 49-50

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 49-50


 1. Знайди значення сум і різниць.
560 + 270
810 - 380
440 + 290
620 - 240


560 + 270 = 830
810 - 380 = 430
440 + 290 = 730
620 - 240 = 380


☑ 4. Знайди значення виразів.
430 - 270
180 + 240
360 + 360
640 - 290
710 - 550
320 + 490
470 + 180
830 - 660


430 - 270 = 160
180 + 240 = 420
360 + 360 = 720
640 - 290 = 350
710 - 550 = 160
320 + 490 = 810
470 + 180 = 650
830 - 660 = 170


☑ 5. Розв'яжи задачу арифметичним або алгебраїчним методом.
Білка знайшла купку горіхів. Вона може перенести їх до свого дупла за 6 разів, якщо щоразу братиме по 3 горіхи. За скільки разів білка перенесе горіхи до дупла, якщо щоразу братиме по 2 горіхи?


За 6 разів - по 3 г.
За ? разів - по 2 г.
1) 6 • 3 = 18 (г.) - треба перенести
2) 18 : 2 = 9 (р.)
Відповідь: перенесе за 9 разів по 2 горіха


☑ 6. Розв'яжи рівняння.
34 : х = 1
а - 8 = 17
y : 7 = 6
k • 4 = 16 + 64 : 8


34 : х = 1
х = 34 : 1
х = 34
34 : 34 = 1
1 = 1

а - 8 = 17
а = 17 + 8
а = 25
25 - 8 = 17
17 = 17

у : 7 = 6
у = 6 • 7
у = 42
42 : 7 = 6
6 = 6

k • 4 = 16 + 64 : 8
k • 4 = 24
k = 24 : 4
k = 6
6 • 4 = 24
24 = 24


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик