Досліджуємо задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 8-9

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 8-9


 1. Виконай арифметичні дії.
(45 : 5 : 3 • 8) - 4 • 6 : 4 • 6 : 3 = 0 : 4 • 6 : 3 = □


(45 : 5 : 3 • 8) - 4 • 6 : 4 • 6 : 3 = 0 : 4 • 6 : 3 = 0


☑ 2. На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зошитів у кожному стосику. У шафі лежать ще 2 стосики, по 5 зошитів у кожному. Скільки всього зошитів?
Зміни запитання задачі так, щоб у розв'язанні задачі останньою була дія віднімання; дія ділення. Що спільне в розв'язанні всіх трьох задач? Яна стверджує, що в усіх розв'язаннях однакові перші дві дії. Чи можна з нею погодитись?
До кожної з трьох задач учні склали обернену задачу, де шуканим є кількість зошитів в одному стосику в шафі. Поясни складені короткі записи обернених задач і подане розв'язання. Чому дії 1 і 3 записано лише один раз?
Узагальни план розв'язування задач, обернених до задач на знаходження суми; обернених до задач на різницеве або кратне порівняння двох добутків.


4 стоcики - по 10 зош.
2 стоcики - по 5 зош.
Усього - ? зош.
1) 4 • 10 = 40 (зош.) - на столі
2) 2 • 5 = 10 (зош.) -у шафі
3) 40 + 10 = 50 (зош.)
Відповідь: усього 50 зошитів

На скільки більше на столі зошитів, ніж у шафі (дія віднімання).
У скільки разів більше на столі зошитів, ніж у шафі (дія ділення).
Так можна погодитись!
У 1 дії знаходили загальну кількість зошитів на столі, а в 3 дії - кількість зошитів в одному стоcику на шафі.


☑ 3. Порівняй вирази.
50 : 10 + 4 • 6 □ 9 • 5 - 32 : 4
8 • (11 - 7) + 47 □ 20 - 56 : 8 + 17
4 • 7 + 4 □ 4 • 8
56 : 8 □ 56 : 7


50 : 10 + 4 • 6 < 9 • 5 - 32 : 4
8 • (11 - 7) + 47 > 20 - 56 : 8 + 17
4 • 7 + 4 = 4 • 8
56 : 8 < 56 : 7


☑ 4. Перевір правильність розв'язання рівнянь.


1 правильно
32 : 8 • 6 + 36 = 6 • 10
60 = 60
2 правильно
(60 - 18) : 6 + 37 = 72 - 28
44 = 44


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик