Порівнюємо частини цілого гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 86-87

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 86-87


 1. Виконай арифметичні дії.
18 + 27 : 3 • 8 - 8 • 8 + 45 • 0 = □


18 + 27 : 3 • 8 - 8 • 8 + 45 • 0 = 26☑ 3. Обери рисунки, на яких проілюстровано 1/5 частину цілого.


Малюнки: 1, 4.


☑ 4. Що спільне в рисунках? Запиши, яку частину кожної фігури зафарбовано. Прочитай кожний дріб. Назви чисельник; знаменник. Що можна сказати про знаменник найменшого дробу? найбільшого дробу? Що цікаве можна помітити? Чим на більше число рівних частин розділили ціле, тим менша величина однієї такої частини.


\begin{equation} 1)\frac{1}{2} \end{equation} 1 - чисельник
2 - знаменник
(одна друга); \begin{equation} 2)\frac{1}{3} \end{equation} 1 - чисельник
3 - знаменник
(одна третя); \begin{equation} 3)\frac{1}{4} \end{equation} 1 - чисельник
4 - знаменник
(одна четверта); \begin{equation} 4)\frac{1}{5} \end{equation} 1 - чисельник
5 - знаменник
(одна п'ята); \begin{equation} 5)\frac{1}{6} \end{equation} 1 - чисельник
6 - знаменник
(одна шоста).
☑ 5. За кожним текстом склади рівняння та розв'яжи його.
1) Тетяна задумала число. Коли вона розділила 24 на це число, то одержала частку чисел 27 і 9. Знайди задумане Тетяною число.
2) Семен задумав число, додав до нього добуток чисел 6 і 5 й одержав 70. Знайди задумане Семеном число.
3) Марія задумала число, відняла його від 31 й одержала число, яке дорівнює різниці добутку чисел 9 і 7 та числа 56. Яке число задумала Марія?


Порівнюємо частини цілого гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 86-87 \begin{equation} \frac{1}{2}>\frac{1}{4}, \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{6}>\frac{1}{12}, \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{12},\frac{1}{6},\frac{1}{4},\frac{1}{2}. \end{equation}

☑ 6. Диню масою 8 кг розрізали на чотири рівні частини. Як назвати одну таку частину дині? Поміркуй, скільки кілограмів важить чверть дині.

\begin{equation} \frac{1}{4} \end{equation} частина дині = 2 кг.☑ 7. Столяр відрізав від дошки її п'яту частину. Коли він виміряв відрізану частину дошки, то вийшло 7 дм. Скільки п'ятих частин у цілій дошці? Що треба зробити, щоб дізнатися про довжину цілої дошки?


\begin{equation} \frac{1}{5} - 7 дм \end{equation} У цілій дошці 5 частин п'ятих.
Щоб дізнатися довжину цілої дошки необхідно
7 дм • 5 = 35 дм
(довжина цілої дошки).


☑ 8. Заміни одиниці вимірювання величини іншими одиницями.
8 см = □ мм
3 см = □ мм
9 см 5 мм = □ мм
7 дм 6 см = □ см
70 мм = □ см
90 мм = □ см


8 см = 80 мм
3 см = 30 мм
9 см 5 мм = 95 мм
7 дм 6 см = 76 мм
70 мм = 7 см
90 мм = 9 см


☑ 9. Як доповнити короткий запис задачі? Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі.
На гілці орхідеї 9 квіток. Скільки квіток на 7 таких гілках?


27
9 • 7 = 63 (кв.)
Відповідь: 63 квітки на 7 гілках орхідеї
Обернені задачі:
1) На гілці орхідеї 9 квіток. Всього на гілках 63 квітки. Скільки гілок орхідеї?
63 : 9 = 7 (гіл.)
Відповідь: 7 гілок орхідеї
2) На 7 гілках орхідеї 63 квітки. Скільки квіток на одній такій гілці орхідеї?


☑ 10. Розв'яжи задачу.
Із кошика спочатку взяли 5 яблук, а потім – у 3 рази більше. Після цього в кошику залишилось 9 яблук. Визнач кількість яблук, яка була в кошику спочатку.


Задача
28
1) 5 • 3 = 15 (ябл.) - всього взяли
2) 15 + 9 = 24 (ябл.) - було
Відповідь: 24 яблука було в кошику спочатку


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик