Відкриваємо спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 92-93

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 92-93


 1. Виконай арифметичні дії.
1000 - ((360 : 4 + 420 : 70 - 6 • 6) : 10 • 80) = □


1000 - ((360 : 4 + 420 : 70 - 6 • 6) : 10 • 80) = 1000 - 480 = 520


☑ 3. Чи можна стверджувати, що вирази в кожному стовпчику мають рівні значення? Чому? Значення якого виразу у стовпчику знайти легше? Знайди його.
Склади подібний стовпчик до виразу: 45 : 3.


Так, можна.
10 • 3 + 8 • 3 = 30 + 24 = 54
40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13
60 : 6 + 18 : 6 = 10 + 3 = 13

45 : 3
(30 + 15) : 3
30 : 3 + 15 : 3


☑ 4. Зістав розподільний закон множення відносно додавання і розподільний закон ділення відносно додавання. Що в них спільне? відмінне? Чи завжди можна застосувати розподільний закон множення? розподільний закон ділення?
(a + b) • c = a • c + b • c
(а + b) : с = а : с + b : с


Спільне - сума.
Відмінне - множення, ділення.
Розподільний закон множення можна застосувати завжди.
Розподільний закон ділення не завжди можна застосувати (дільник не може бути нулем, бо ділити на нуль не можна).


☑ 5. Заміни ділені сумою зручних доданків так, щоб доданки ділилися на дільник націло. Скористайся підказками.
Як можна діяти, щоб знайти значення поданих часток?


32 : 2 = (12 + 20) : 2 = 12 : 2 + 20 : 2 = 6 + 10 = 16
78 : 6 = (18 + 60) : 6 = 18 : 6 + 60 : 6 = 3 + 10 = 13
52 : 4 = (12 + 40) : 4 = 12 : 4 + 40 : 4 = 3 + 10 = 13
96 : 6 = (36 + 60) : 6 = 36 : 6 + 60 : 6 = 6 + 10 = 16
69 : 3 = (9 + 60) : 3 = 9 : 3 + 60 : 3 = 3 + 20 = 23
96 : 8 = (16 + 80) : 8 = 16 : 8 + 80 : 8 = 2 + 10 = 12
126 : 9 = (36 + 90) : 9 = 36 : 9 + 90 : 9 = 4 + 10 = 14
135 : 9 = (45 + 90) : 9 = 45 : 9 + 90 : 9 = 5 + 10 = 15


☑ 6. Знайди значення часток, замінивши ділене сумою зручних доданків.
48 : 2  57 : 3  62 : 2  72 : 4
56 : 4  96 : 8  69 : 3  84 : 6
84 : 3  75 : 5  52 : 4  99 : 9


48 : 2 = (8 + 40) : 2 = 8 : 2 + 40 : 2 = 4 + 20 = 24
56 : 4 = (16 + 40) : 4 = 16 : 4 + 40 : 4 = 4 + 10 = 14
84 : 3 = (24 + 60) : 3 = 24 : 3 = 60 : 3 = 8 + 20 = 28
57 : 3 = (27 + 30) : 3 = 27 : 3 + 30 : 3 = 9 + 10 = 19
96 : 8 = (16 + 80) : 8 = 16 : 8 + 80 : 8 = 2 + 10 = 12
75 : 5 = (25 + 50) : 5 = 25 : 5 + 50 : 5 = 5 + 10 = 15
62 : 2 = (2 + 60) : 2 = 2 : 2 + 60 : 2 = 1 + 30 = 31
69 : 3 = (9 + 60) : 3 = 9 : 3 + 60 : 3 = 3 + 20 = 23
52 : 4 = (12 + 40) : 4 = 12 : 4 + 40 : 4 = 3 + 10 = 13
72 : 4 = (32 + 40) : 4 = 32 : 4 + 40 : 4 = 8 + 10 = 18
84 : 6 = (24 + 60) : 6 = 24 : 6 + 60 : 6 = 4 + 10 = 14
99 : 9 = (9 + 90) : 9 = 9 : 9 + 90 : 9 = 1 + 10 = 11


☑ 7. Розв'яжи задачу різними способами.
Для шкільного свята Софійка виготовила 4 квітки, вирізавши з паперу 40 червоних пелюсток і 32 рожеві. Зі скількох пелюсток виготовила Софійка кожну квітку, якщо кількість червоних і кількість рожевих пелюсток у квітках однакові?


Червоних - 40 п.
Рожевих - 32 п.
Разом - 4 квітки
1 квітка - ? п.
1 спосіб:
1) 40 : 4 = 10 (п.) - червоних пелюсток в одній квіткі
2) 32 : 4 = 8 (п.) - рожевих пелюсток в одній квітці
3) 10 + 8 = 18 (п.)
2 спосіб:
1) 40 + 32 = 72 (п.) - всього виготовила
2) 72 : 4 = 18 (п.)
Відповідь: кожну квітку виготовила з 18 пелюсток


☑ 8. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6 і 4 см. Накресли інший прямокутник із таким самим периметром. Вияви залежність: як мають змінюватися довжини сторін.


1 сторона - 6 см
2 сторона - 4 см
Р□ - ? см
6 + 4 + 6 + 4 = 20 (см)
Інші прямокутники.
Відкриваємо спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 92-93


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик