Відкриваємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 86-87

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 86-87


 1. Обчисли різними способами:
(3 + 7) • 4; (6 + 4) • 8.


(3 + 7) • 4 = 10 • 4 = 40
(3 + 7) • 4 = 3 • 4 + 7 • 4 = 12 + 28 = 40
(6 + 4) • 8 = 10 • 8 = 80
(6 + 4) • 8 = 6 • 8 + 4 • 8 = 48 + 32 = 80


☑ 2. Суму добутків заміни добутком суми і числа: 5 • 7 + 5 • 4.


5 • 7 + 5 • 4 = (7 + 4) • 5 = 55☑ 3. Зістав рівності. Що спільне в рівностях? Що відмінне? Прокоментуй розв'язання.
(7 + 2) + 3 = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12
(7 + 2) • 3 = 7 • 3 + 2 • 3 = 21 + 6 = 27


Спільне:
числа в рівностях.
Відмінне:
- у 1 рівності - використано сполучений закон додавання;
- у 2 рівності - розподільний закон множення відносно додавання.


☑ 4. Перевір, чи правильно Неля помножила суми на число.
(4 + 9) • 7 = 4 • 7 + 9 • 7 = 28 + 63 = 91
(10 + 6) • 4 = 10 • 4 + 6 • 4 = 40 + 24 = 64
(30 + 4) • 3 = 30 • 3 + 4 • 3 = 90 + 12 = 102
Ігор стверджує, що знайдені результати є результатами добутків: 13 • 7; 16 • 4; 34 • 3. Чи можна погодитися з хлопчиком? Доведи свою думку.


Неля правильно помножила суми на число.
З Ігорем можна погодитися.


☑ 5. Виконай множення з коментарем.
14 • 4  18 • 5  45 • 2  53 • 3
26 • 8  39 • 3  51 • 4  64 • 2


14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 10 • 4 + 4 • 4 = 40 + 16 = 56
26 • 8 = (20 + 6) • 8 = 20 • 8 + 6 • 8 = 160 + 48 = 208
18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 10 • 5 + 8 • 5 = 50 + 40 = 90
39 • 3 = (30 + 9) • 3 = 30 • 3 + 9 • 3 = 90 + 27 = 117
45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 40 • 2 + 5 • 2 = 80 + 10 = 90
51 • 4 = (50 + 1) • 4 = 50 • 4 + 1 • 4 = 200 + 4 = 204
53 • 3 = (50 + 3) • 3 = 50 • 3 + 3 • 3 = 150 + 9 = 159
64 • 2 = (60 + 4) • 2 = 60 • 2 + 4 • 2 = 120 + 8 = 128


☑ 6. Прокоментуй розв'язання, виконане Мартою:
28 • 4 = (20 + 8) • 4 = 20 • 4 + 8 • 4 = 80 + 32 = 112.
Руслан вважає: якщо 28 • 4=112, то 4 • 28=112.
Чи правильний висновок зробив хлопчик? Обґрунтуй свою відповідь.


Марта застосувала розподільний закон множення відносно додавання.
Руслан вважає правильно, це переставний закон множення.


☑ 7. Виконай множення, застосувавши переставний закон.
6 • 14  3 • 47  5 • 26  8 • 18
4 • 42  7 • 23  9 • 17  4 • 63


6 • 14 = 14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84
4 • 42 = 42 • 4 = (40 + 2) • 4 = 160 + 8 = 168
3 • 47 = 47 • 3 = (40 + 7) • 3 = 120 + 21 = 141
7 • 23 = 23 • 7 = (20 + 3) • 7 = 140 + 21 = 161
5 • 26 = 26 • 5 = (20 + 6) • 5 = 100 + 30 = 130
9 • 17 = 17 • 9 = (10 + 7) • 9 = 90 + 63 = 153
8 • 18 = 18 • 8 = (10 + 8) • 8 = 80 + 64 = 144
4 • 63 = 63 • 4 = (60 + 3) • 4 = 240 + 12 = 252


☑ 8. Виконай ділення з остачею, перевір результати.
17 : 2
38 : 7
46 : 4
80 : 9


17 : 2 = 8 (ост. 1) → 8 • 2 + 1 = 17
38 : 7 = 5 (ост. 3) → 5 • 7 + 3 = 38
46 : 4 = 11 (ост. 2) → 11 • 4 + 2 = 46
80 : 9 = 8 (ост. 8) → 8 • 9 + 8 = 80


☑ 9. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу.
Навколо фотографа кружляло 56 метеликів. Спочатку від нього полетіли 1/7 метеликів, а потім 1/6 решти. Скільки метеликів залишилося кружляти навколо фотографа?


Відкриваємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 86-87
1) 56 : 7 = 8 (м.) - полетіли спочатку
2) 56 - 8 = 48 (м.) - залишилося після відльоту перших метеликів
3) 48 : 6 = 8 (м.) - полетіли ще від нього
4) 8 + 8 = 16 (м.) - полетіло всього
5) 56 - 16 = 40 (м.)
Відповідь: залишилося 40 метеликів

Обернена задача
Кружляло - ? м.
Відлетіло - 8 і 8 м.
Залишилося - 40 м.
1) 8 + 8 = 16 (м.) - усього відлетіло
2) 40 + 16 = 56 (м.)
Відповідь: кружляло 56 метеликів


☑ 10. Розв'яжи задачу.
На дитячому майданчику всього 8 двоколісних і триколісних велосипедів. Скільки двоколісних і скільки триколісних велосипедів на майданчику, якщо усього в цих велосипедів 21 колесо?


87 10 1
Використали 2 • 8 = 16 коліс
Залишилося 21 - 16 = 5 коліс
Домалюємо по одному колесу
87 10 2
Відповідь: на майданчику 3 двоклісних і 5 триколісних велосипеда


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик