Відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 31-32

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 31-32


 1. Знайди значення виразів.
9 • 4
36 : 6
20 : 10
8 • 7
3 • 7
24 : 4
45 : 5
6 • 9


9 • 4 = 36
36 : 6 = 6
20 : 10 = 2
8 • 7 = 56
3 • 7 = 21
24 : 4 = 6
45 : 5 = 9
6 • 9 = 54


☑ 2. Прочитай числа. Визнач їхній розрядний склад. Круглі числа заміни більшими розрядними одиницями.
420, 376, 800, 409, 170, 222, 400, 50


420 = 400 + 20
420 = 42 дес.
170 = 100 + 70
170 = 17 дес.
376 = 300 + 70 + 6
800 = 80 дес.
409 = 400 + 9
222 = 200 + 20 + 2
400 = 40 дес.
50 = 5 дес.


☑ 3. Знайди значення виразів, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць.
340 - 170
180 + 230
430 - 270
730 + 160
420 - 350
560 + 250
800 - 440
270 + 340
300 - 120
580 + 240
450 - 280
460 + 460


340 - 170 = 34 дес. - 17 дес. = 17 дес. = 170
180 + 230 = 18 дес. + 23 дес. = 41 дес. = 410
430 - 270 = 43 дес. - 27 дес. = 16 дес. = 160
730 + 160 = 73 дес. + 16 дес. = 89 дес. = 890
420 - 350 = 42 дес. - 35 дес. = 7 дес. = 70
560 + 250 = 56 дес. + 25 дес. = 81 дес. = 810
800 - 440 = 80 дес. - 44 дес. = 36 дес. = 360
270 + 340 = 27 дес. + 34 дес. = 61 дес. = 610
300 - 120 = 30 дес. - 12 дес. = 18 дес. = 180
580 + 240 = 58 дес. + 24 дес. = 82 дес. = 820
450 - 280 = 45 дес. - 28 дес. = 17 дес. = 170
460 + 460 = 46 дес. + 46 дес. = 92 дес. = 920


☑ 4. Перевір, чи правильно складено таблицю множення числа 9. Зістав попарно рівності в кожному ряді. Що змінюється? Як ця зміна впливає на результати? Чи допомагає значення першого виразу знайти значення другого виразу в ряді? Як можна міркувати при множенні круглого числа на одноцифрове?


Збільшується в 10 разів перший множник. Результат збільшується теж у десять разів.
Так, допомогає.
Можна перемножити множник, не звертаючи уваги на куль, а в добутку потім його дописати.


☑ 5. Запиши таблицю множення числа 6. Заміни перший множник числом 60. Як ця зміна вплине на результати? Склади відповідні рівності. Застосуй переставний закон множення та запиши відповідні рівності.


6 • 2 = 12
60 • 2 = 2 • 60 = 120
6 • 3 = 18
60 • 3 = 3 • 60 = 180
6 • 4 = 240
60 • 4 = 4 • 60 = 240
6 • 5 = 30
60 • 5 = 5 • 60 = 300
6 • 6 = 36
60 • 6 = 6 • 60 = 360
6 • 7 = 42
60 • 7 = 7 • 60 = 420
6 • 8 = 48
60 • 8 = 8 • 60 = 480
6 • 9 = 54
60 • 9 = 9 • 60 = 540
6 • 10 = 60
60 • 10 = 10 • 60 = 600


☑ 6. Згадай взаємозв'язок арифметичних дій множення і ділення. Перевір записи. Як можна міркувати при діленні круглого числа на одноцифрове число? на кругле число?


Виконати ділення, не звертаючи увагу на нуль у дільному, а потім цей нуль записати в частку до отриманого результату.
Якщо ділимо кругле число на кругле, то не звертаємо уваги на кулі. У частці нулів не будемо.


☑ 7. Склади таблицю множення числа 50;
таблицю ділення, у якій значення часток дорівнюють 50;
таблицю ділення на 50.


50 • 2 = 100, 100 : 50 = 2, 100 : 2 = 50
50 • 3 = 150, 150 : 50 = 3, 150 : 3 = 50
50 • 4 = 200, 200 : 50 = 4, 200 : 4 = 50
50 • 5 = 250, 250 : 50 = 5, 250 : 5 = 50
50 • 6 = 300, 300 : 60 = 6, 300 : 6 = 50
50 • 7 = 350, 350 : 50 = 7, 350 : 7 = 50
50 • 8 = 400, 400 : 50 = 8, 400 : 8 = 50
50 • 9 = 450, 450 : 50 = 9, 450 : 9 = 50
50 • 10 = 500, 500 : 50 = 10, 500 : 10 = 50


☑ 8.

\begin{equation} Знайди: \frac{1}{6} від 54 ; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{7} від 28 ; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{5} від 40 ; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{8} від 56 ; \end{equation} Знайди ціле, якщо його: \begin{equation} \frac{1}{10} дорівнює 4; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{8} дорівнює 4. \end{equation}

\begin{equation} \frac{1}{6} від 54 = \end{equation} = 54 : 6 = 9 \begin{equation} \frac{1}{7} від 28 = \end{equation} = 28 : 7 = 4 \begin{equation} \frac{1}{5} від 40 = \end{equation} = 40 : 5 = 8 \begin{equation} \frac{1}{8} від 56 = \end{equation} = 56 : 8 = 7 \begin{equation} \frac{1}{10}=4 \end{equation} 4 • 10 = 40 \begin{equation} \frac{1}{8}=4 \end{equation} 4 • 8 = 32☑ 9. Розв'яжи задачу.
Яна посадила 6 рядів цибулин тюльпанів, по 9 цибулин у кожному ряді. Олег посадив 8 рядів цибулин тюльпанів, по 7 цибулин у кожному ряді. Скільки всього цибулин посадили діти? На скільки більше цибулин посадив Олег, ніж Яна?


Відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 31-32
1) 6 • 9 = 54 (ц.) - посадила Яна
2) 8 • 7 = 56 (ц.) - посадив Олег
3) 54 + 56 = 110 (ц.) - посадили всього
4) 56 - 54 = 2 (ц.)
Відповідь: діти разом посадили 110 цибулин тюльпанів, Олег посадив на 2 цибудини більше, ніж Яна


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик