Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 88-89

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 88-89


 1. Виконай арифметичні дії.
180 + 640 : 8 • 4 - 630 : 70 • 10 = □
(60 • 6 + 60) : 70 + 4 • 30 : 6 - 18 = □


180 + 640 : 8 • 4 - 630 : 70 • 10 = 180 + 320 - 90 = 500 - 90 = 410
(60 • 6 + 60) : 70 + 4 • 30 : 6 - 18 = 420 : 70 + 20 - 18 = 6 + 20 - 18 = 26 - 18 = 8


☑ 2. Зістав числа в кожній парі. Визнач розрядний склад чисел. Чим відрізняються числа? Як ця відмінність вплине на подання числа у вигляді суми розрядних доданків?


Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 88-89


☑ 
3. Згадай розподільний закон множення відносно додавання. Чи можна міркувати так само, щоб помножити суму трьох доданків на число?
Знайди значення виразів зручним способом.
(50 + 7) • 6
(70 + 4) • 3
(100 + 50 + 7) • 6
(200 + 70 + 4) • 3


(50 + 7) • 6 = 50 • 6 + 7 • 6 = 300 + 42 = 342
(70 + 4) • 3 = 70 • 3 + 4 • 3 = 210 + 12 = 222
(100 + 50 + 7) • 6 = 100 • 6 + 50 • 6 + 7 • 6 = 600 + 300 + 42 = 942
(200 + 70 + 4) • 3 = 200 • 3 + 70 • 3 + 4 • 3 = 600 + 210 + 12 = 822


☑ 4. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Зістав вирази у стовпчику. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на знаходження значення другого виразу?
54 • 3     82 • 5   18 • 6   23 • 4
154 • 3 182 • 5 118 • 6 223 • 4


54 • 3 = (50 + 4) • 3 = 50 • 3 + 4 • 3 = 150 + 12 = 162
82 • 5 = (80 + 2) • 5 = 80 • 5 + 2 • 5 = 400 + 10 = 410
18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 10 • 6 + 8 • 6 = 60 + 48 = 108
23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92
Відмінність: у першому ряду множення двоцифрових чисел на одноцифрове. У другому ряду множення трицифрових чисел на одноцифрове. Отже, значення виразів другого ряду більші, ніж першого.


☑ 5. Знайди значення добутків.
235 • 4  167 • 5  333 • 3  208 • 4
118 • 7  324 • 2  242 • 4  112 • 8


235 • 4 = (200 + 30 + 5) • 4 = 200 • 4 + 30 • 4 + 5 • 4 = 800 + 120 + 20 = 940
118 • 7 = (100 + 10 + 8) • 7 = 100 • 7 + 10 • 7 + 8 • 7 = 700 + 70 + 56 = 826
167 • 5 = (100 + 60 + 7) • 5 = 100 • 5 + 60 • 5 + 7 • 5 = 500 + 300 + 35 = 835
324 • 2 = (300 + 20 + 4) • 2 = 300 • 2 + 20 • 2 + 4 • 2 = 600 + 40 + 8 = 648
333 • 3 = (300 + 30 + 3) • 3 = 300 • 3 + 30 • 3 + 3 • 3 = 900 + 90 + 9 = 999
242 • 4 = (200 + 40 + 2) • 4 = 200 • 4 + 40 • 4 + 2 • 4 = 800 + 160 + 8 = 968
208 • 4 = (200 + 8) • 4 = 200 • 4 + 8 • 4 = 800 + 32 = 832
112 • 8 = (100 + 10 + 2) • 8 = 100 • 2 + 10 • 2 + 2 • 8 = 800 + 80 + 16 = 896


☑ 6. Згадай, як можна міркувати в ході множення одноцифрового числа на двоцифрове. У кожному стовпчику знайди значення першого добутку. Чи можна міркувати так само, щоб знайти значення другого добутку? Як можна міркувати інакше?
4 • 89   5 • 26   7 • 18   3 • 45
4 • 189 5 • 126 7 • 118 3 • 345


4 • 89 = 4 • (80 + 9) = 4 • 80 + 4 • 9 = 320 + 36 = 356
5 • 26 = 5 • (20 + 6) = 5 • 20 + 5 • 6 = 100 + 30 = 130
7 • 18 = 7 • (10 + 8) = 7 • 10 + 7 • 8 = 70 + 56 = 126
3 • 45 = 3 • (40 + 5) = 3 • 40 + 3 • 5 = 120 + 15 = 135


☑ 7. Суму добутків 8 • 6 + 7 • 6 заміни добутком суми і числа.


8 • 6 + 7 • 6 = (8 + 7) • 6 = 90


☑ 8. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 4 і 6 см.
Микола виконав завдання так: 4 • 2 + 6 • 2 = (4 + 6) • 2 = 10 • 2 = 20 (см).
Чи погоджуєшся ти з хлопчиком?


Так, погоджуюся.


☑ 9. Виконай ділення з остачею, перевір результати.
60 : 8
32 : 6
74 : 9
47 : 6


60 : 8 = 7 (ост. 4) → 7 • 8 + 4 = 60
32 : 6 = 5 (ост. 2) → 5 • 6 + 2 = 32
74 : 9 = 8 (ост. 2) → 8 • 9 + 2 = 74
47 : 6 = 7 (ост. 5) → 7 • 6 + 5 = 47


☑ 10. Встав такі числа, щоб в одержаному ряді всі числа мали спільну властивість. Яка це властивість?
□  8  13  □  23  28  □


3  8  13  18  23  28  33
Кожне наступне число більше за попередне на 5.


☑ 11. Розв'яжи задачу двома способами.
У квітковому магазині зробили кілька букетів, у кожному з яких 3 гербери і 2 троянди. Скільки коштують 4 такі букети, якщо ціна гербери – 20 грн, а ціна троянди – 30 грн?


1 букет - 3 гербери і 2 троянди - ? грн.
4 букети - ? грн.
1 гербера - 20 грн.
1 троянда - 30 грн.
1 спосіб:
1) 3 • 20 + 2 • 30 = 120 (грн.) - коштує один букет
2) 120 • 4 = 480 (грн.)
2 спосіб:
1) (3 • 4) • 20 = 240 (грн.) - коштують усі гербери
2) (2 • 4) • 30 = 240 (грн.) - коштують усі троянди
3) 240 + 240 = 480 (грн.)
Відповідь: 4 букети коштують 480 гривень


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик