Виконуємо ділення круглого числа на одноцифрове двома способами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 102-103

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 102-103


 1. Виконай арифметичні дії.
((400 - 720 : 9 + 4 • 40) : 60 • 70) - 387 = □


((400 - 720 : 9 + 4 • 40) : 60 • 70) - 387 = ((400 - 80 + 160) : 60 • 70) - 387 = (480 : 60 • 70) - 387 = 560 - 387 = 173


☑ 2. Знайди значення часток, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць.
560 : 8  360 : 4  150 : 3  400 : 5
720 : 9  480 : 6  630 : 7  280 : 4


560 : 8 = 56 д. : 8 = 7 д. = 70
720 : 9 = 72 д. : 9 = 8 д. = 80
360 : 4 = 36 д. : 4 = 9 д. = 90
480 : 6 = 48 д. : 6 = 8 д. = 80
150 : 3 = 15 д. : 3 = 5 д. = 50
630 : 7 = 63 д. : 7 = 9 д. = 90
400 : 5 = 40 д. : 5 = 8 д. = 80
280 : 4 = 28 д. : 4 = 7 д. = 70


☑ 3. Знайди значення часток.
96 : 4    108 : 3  198 : 9    72 : 2
435 : 5  276 : 6  384 : 8  416 : 4


96 : 4 = (16 + 80) : 4 = 16 : 4 + 80 : 4 = 4 + 20 = 24
435 : 5 = (35 + 400) : 5 = 35 : 5 + 400 : 5 = 5 + 80 = 87
108 : 3 = (18 + 90) : 3 = 18 : 3 + 90 : 3 = 6 + 30 = 36
276 : 6 = (36 + 240) : 6 = 36 : 6 + 240 : 6 = 6 + 40 = 46
198 : 9 = (18 + 180) : 9 = 18 : 9 + 180 : 9 = 2 + 20 = 22
384 : 8 = (64 + 320) : 8 = 64 : 8 + 320 : 8 = 8 + 40 = 48
72 : 2 = (12 + 60) : 2 = 12 : 2 + 60 : 2 = 6 + 30 = 36
416 : 4 = (16 + 400) : 4 = 16 : 4 + 400 : 4 = 4 + 100 = 104


☑ 4. Знайди значення першого виразу у стовпчику. Як це допоможе знайти значення другого виразу? Знайди його.
84 : 4      78 : 3    85 : 5    96 : 6
840 : 4  780 : 3  850 : 5  960 : 6
Ігор зауважив: якщо кругле трицифрове число замінити десятками, то зведемо складніший випадок обчислення до простішого. Чи можна погодитись із хлопчиком? Закінчи обчислення.
840 : 4 = 84 д. : 4 = □ д. = □
Катруся впевнена, що при діленні круглого трицифрового числа на одноцифрове можна використати прийом ділення на основі розподільного закону ділення відносно додавання. Чи можна з нею погодитись? Закінчи обчислення.
840 : 4 = 800 : 4 + 40 : 4 = □ + □ = □


84 : 4 = 21
840 : 4 = 210
78 : 3 = 26
780 : 3 = 260
85 : 5 = 17
850 : 5 = 170
96 : 6 = 16
960 : 6 = 160
840 : 4 = 84 д. : 4 = 21 д. = 210
840 : 4 = 800 : 4 + 40 : 4 = 200 + 10 = 210


☑ 5. Знайди значення часток, якщо можливо – двома способами.
910 : 7  840 : 5  960 : 4  780 : 6
870 : 3  520 : 2  960 : 8  720 : 4


910 : 7 = 91 д. : 7 = 13 д. = 130
910 : 7 = (210 + 700) : 7 = 210 : 7 + 700 : 7 = 30 + 100 = 130
870 : 3 = 87 д. : 3 = 29 д. = 290
870 : 3 = (270 + 600) : 3 = 270 : 3 + 600 : 3 = 90 + 200 = 290
840 : 5 = (40 + 800) : 5 = 40 : 5 + 800 : 5 = 8 + 160 = 168
520 : 2 = 52 д. : 2 = 26 д. = 260
520 : 2 = (120 + 400) : 2 = 120 : 2 + 400 : 2 = 60 + 200 = 260
960 : 4 = 96 д. : 4 = 24 д. = 240
960 : 4 = (160 + 800) : 4 = 160 : 4 + 800 : 4 = 40 + 200 = 240
960 : 8 = 96 д. : 8 = 12 д. = 120
960 : 8 = (160 + 800) : 8 = 160 : 8 + 800 : 8 = 20 + 100 = 120
780 : 6 = 78 д. : 6 = 13 д. = 130
780 : 6 = (180 + 600) : 6 = 180 : 6 + 600 :6 = 30 + 100 = 130
720 : 4 = 72 д. : 4 = 18 д. = 180
720 : 4 = (320 + 400) : 4 = 320 : 4 + 400 : 4 = 80 + 100 = 180


☑ 6. Розв'яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Зістав задачі 2 і 3. Що в них спільне? Що відмінне? Як відмінність задач вплине на їх розв'язання?
1) За 1 годину швачка шиє 9 рушників. Скільки рушників пошиють 3 швачки за 6 годин роботи, якщо працюватимуть з однаковою продуктивністю?
2) За 6 годин 3 швачки шиють 72 рушники, працюючи з однаковою продуктивністю. Скільки рушників шиє 1 швачка за 1 годину?
3) За 6 годин 3 швачки шиють 72 рушники, працюючи з однаковою продуктивністю. Скільки рушників шиють З швачки за 4 години?


1) За 1 год. 1 швачка - 9 р.
За 6 год. 3 швачки - ? р.
1) 3 • 9 = 27 (р.) - 3 швачки за 1 год.
2) 27 • 6 = 162 (р.)
Відповідь: за 6 годин 3 швачки пошиють 162 рушника


☑ 7. У десятій частині качана кукурудзи 93 зернятка. Скільки зерняток у цілому качані?

\begin{equation}\frac{1}{10} = 93 зернятка\end{equation}У 1 качані - ? з.
93 • 10 = 930 (з.)
Відповідь: 930 зерняток


☑ 8. На автостоянці було 9 автобусів і вантажівок. Кожен автобус мав 6 коліс, кожна вантажівка – 8, а разом у них було 62 колеса. Скільки було автобусів? Скільки було вантажівок?


1) 9 • 6 = 54 (коліс) - усього було б, якби всі були автобуси
2) 62 - 54 = 8 (к.) - на стільки більше колес, ніж ми передбачили
3) 8 - 6 = 2 (к.) - на стільки більше колес у винтажівки, ніж у автобуса
4) 8 : 2 = 4 (вант.) - стільки вантажівок
5) 9 - 4 = 5 (авт.) - стільки автобусів
Перевірка:
4 • 8 + 5 • 6 = 62
Відповідь: 4 вантажівки, 5 автобусів


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик