Використовуємо прийом послідовного множення і ділення гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 41-42

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 41-42


 1. Знайди значення виразів, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць.
480 : 60
40 • 4
50 • 4
240 : 60
490 : 7
9 • 40
6 • 30
180 : 3


480 : 60 = 48 д. : 6 д. = 8
40 • 4 = 4 д. • 4 = 16 д. = 160
50 • 4 = 5 д. • 4 = 20 д. = 200
240 : 60 = 24 д. : 6 д. = 4
490 : 7 = 49 д. : 7 = 7 д. = 70
9 • 40 = 9 • 4 д. = 36 д. = 360
6 • 30 = 6 • 3 д. = 18 д. = 180
180 : 3 = 18 д. : 3 = 6 д. = 60


☑ 2. Знайди значення добутків. Прокоментуй розв'язання.
5 • 10
8 • 100
34 • 10
100 • 7


5 • 10 = 50
8 • 100 = 800
34 • 100 = 340
100 • 7 = 700


☑ 3. Подай круглі числа 800; 70; 200; 120; 80 у вигляді добутку числа і розрядної одиниці.


800 = 8 • 100
70 = 7 • 10
200 = 2 • 100
120 = 12 • 10
80 = 8 • 10


☑ 4. Що спільне в арифметичних діях додавання і множення? Учні згадали сполучний закон додавання і припустили, що й арифметичній дії множення також властивий сполучний закон. Вони виконали відповідні зміни у сполучному законі додавання й одержали сполучний закон множення. Перевір, чи виконується цей закон для окремих випадків, виконавши обчислення.
4 • (2 • 6)
3 • (3 • 9)
5 • (4 • 7)


4 • (2 • 6) = (4 • 2) • 6 = 48
3 • (3 • 9) = (3 • 3) • 9 = 81
5 • (4 • 7) = (5 • 4) • 7 = 140


☑ 5. Досліди, як у ході множення на кругле число можна застосувати сполучний закон. Виконай множення за зразком.
9 • 20 = 9 • (2 • 10) = (9 • 2) • = □ • 10 =
7 • 30
2 • 70
4 • 80
5 • 30
3 • 300
8 • 40
6 • 40
6 • 60


7 • 30 = 7 • (3 • 10) = (7 • 3) • 10 = 21 • 10 = 210
2 • 70 = 2 • (7 • 10) = (2 • 7) • 10 = 14 • 10 = 140
4 • 80 = 4 • (8 • 10) = (4 • 8) • 10 = 32 • 10 = 320
5 • 30 = 5 • (3 • 10) = (5 • 3) • 10 = 15 • 10 = 150
3 • 300 = 3 • (3 • 100) = (3 • 3) • 100 = 9 • 100 = 900
8 • 400 = 8 • (4 • 10) = (8 • 4) • 10 = 24 • 10 = 240
6 • 40 = 6 • (4 • 10) = (6 • 4) • 10 = 24 • 10 = 240
6 • 60 = 6 • (6 • 10) = (6 • 6) • 10 = 36 • 10 = 360


☑ 6. Досліди, як у ході ділення на кругле число можна застосувати заміну дільника добутком розрядної одиниці та числа. Виконай ділення за зразком.
420 : 60 = 420 : (10 • 6) = (420 : 10) : 6 = □ : 6 = □
320 : 40
450 : 90
490 : 70
400 : 80


320 : 40 = 320 : (10 • 4) = (320 : 10) : 4 = 32 : 4 = 8
450 : 90 = 450 : (10 • 9) = (450 : 10) • 9 = 45 : 9 = 5
490 : 70 = 490 : (10 • 7) = (490 : 10) : 7 = 49 : 7 = 7
400 : 80 = 400 : (10 • 8) = (400 : 10) : 8 = 40 : 8 = 5


☑ 7. Що спільне в міркуваннях при множенні і діленні на кругле число?
Виконай обчислення з коментарем, користуючись пам'яткою та поданими схемами.


6 • 80 = 6 • (10 • 8) = (6 • 8) • 10 = 48 • 10 = 480
360 : 60 = 360 : (10 • 6) = (360 : 10) : 6 = 36 : 6 = 6
4 • 30 = 4 • (10 • 3) = (4 • 3) • 10 = 12 • 10 = 120
160 : 80 = 160 : (10 • 8) = (160 : 10) : 8 = 16 : 8 = 2
810 : 90 = 810 : (10 • 9) = (810 : 10) : 9 = 81 : 9 = 9
5 • 70 = 5 • (10 • 7) = (5 • 7) • 10 = 35 • 10 = 350
180 : 30 = 180 : (10 • 3) = (180 : 10) : 3 = 18 : 3 = 6
8 • 70 = 8 • (10 • 7) = (8 • 7) • 10 = 56 • 10 = 560
7 • 30 = 7 • (3 • 10) = (7 • 3) • 10 = 21 • 10 = 210
640 : 80 = 640 : (10 • 8) = (640 : 10) : 8 = 64 : 8 = 8
320 : 80 = 320 : (8 • 10) = (320 : 10) : 8 = 32 : 8 = 4
2 • 30 = 2 • (3 • 10) = (2 • 3) • 10 = 6 • 10 = 60
9 • 20 = 9 • (2 • 10) = (9 • 2) • 10 = 18 • 10 = 180
180 : 20 = 180 : (10 • 2) = (180 : 10) : 2 = 18 : 2 = 9


☑ 8. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі.
За 4 години насос викачує 28 ц води. За скільки годин насос викачає 56 ц води?


За 4 год. - 28 ц
За ? год. - 56 ц
1) 28 : 4 = 7 (ц) - за 1 год.
2) 56 : 7 = 8 (год.)
Відповідь: 56 ц води насос викачає за 8 годин

Обернена задача № 1
За ? год. - 28 ц
За 8 год. - 56 ц
1) 56 : 8 = 7 (ц) - за 1 год.
2) 28 : 7 = 4 (год.)
Відповідь: насос викачає 28 ц води за 4 години

Обернена задача № 2
За 4 год. - 28 ц
За 8 год. - ? ц
1) 28 : 4 = 7 (ц) - за 1 год.
2) 7 • 8 = 56 (ц)
Відповідь: за 8 годин насос накачає 56 ц води


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик