Вивчаємо ділення на двоцифрове число гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 115-116

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 115-116


 1. Перевір, чи правильно розкладено числа на множники.


Правильно.


☑ 2. Згадай правила множення і ділення на розрядну одиницю. Знайди значення виразів.
56 • 10  100 • 5     10 • 32    6 • 100
400 : 10 300 : 100 420 : 10 1000 : 100


56 • 10 = 560
400 : 10 = 40
100 • 5 = 500
300 : 100 = 3
10 • 32 = 320
420 : 10 = 42
6 • 100 = 600
1000 : 100 = 10


☑ 3. Прокоментуй розв'язання. Який прийом ділення застосовано? У чому його особливість?
570 : 30 = 570 : (10 • 3) = (570 : 10) : 3 = 57 : 3 = 19


Застосовано прийом послідовного ділення.


☑ 4. Знайди значення часток, використавши прийом послідовного ділення.
520 : 40
960 : 40
780 : 60
800 : 50


520 : 40 = 520 : (10 • 4) = 520 : 10 : 4 = 52 : 4 = 13
960 : 40 = 960 : (10 • 4) = 960 : 10 : 4 = 96 : 4 = 24
780 : 60 = 780 : (10 • 6) = 780 : 10 : 6 = 78 : 6 = 13
800 : 50 = 800 : (10 • 5) = 800 : 10 : 5 = 80 : 5 = 16


☑ 5. Прокоментуй знаходження значення першої частки з використанням прийому послідовного ділення. Зістав першу і другу частки. Що змінилось? Як це вплине на розв'язання другої частки? Чи можна в цьому випадку застосувати прийом послідовного ділення?
60 : 30 = 60 : (10 • 3) = (60 : 10) : 3 = 6 : 3 = 2
60 : 12 = 60 : (6 • 2) = (60 : 6) : 2 = 10 : 2 = 5
Чому при знаходженні значення другої частки дільник 12 замінили добутком саме чисел 6 і 2?


Щоб послідовно виконати ділення.


☑ 6. Знайди значення виразів, використавши прийом послідовного ділення. Чи завжди у випадку ділення на двоцифрове число можна застосувати цей прийом?
72 : 24
90 : 18
70 : 14
51 : 17


72 : 24 = 72 : (8 • 3) = (72 : 8) : 3 = 9 : 3 = 3
90 : 18 = 90 : (9 • 2) = (90 : 9) : 2 = 10 : 2 = 5
70 : 14 = 70 : (7 • 2) = (70 : 2) : 2 = 10 : 2 = 5
51 : 17 = 3
Ні, не завжди.


☑ 7. У кожному стовпчику знайди значення першої частки.
Як це допоможе знайти значення другої частки? Знайди її значення.
112 : 8   126 : 9   144 : 9   144 : 8
112 : 16 126 : 18 144 : 36 144 : 48


112 : 8 = 14
112 : 16 = 112 : (8 • 2) = (112 : 8) : 2 = 14 : 2 = 7
126 : 9 = 14
126 : 18 = 126 : (9 • 2) = (126 : 9) : 2 = 14 : 2 = 7
144 : 9 = 16
144 : 36 = 144 : (9 • 4) = (144 : 9) : 4 = 16 : 4 = 4
144 : 8 = 18
144 : 48 = 144 : (8 • 6) = (144 : 8) : 6 = 18 : 6 = 3


☑ 8. Розв'яжи задачу.
Зоя може виготовити за годину 4 м гірлянди, а її брат Артем – 5 м. Скільки метрів гірлянди виготовлять діти за 2 години, працюючи разом?


Зоя за 1 год. - 4 м
Артем за 1 год. - 5 м
Разом за 2 год. - ? м
1) 4 + 5 = 9 (м) - разом за 1 год.
2) 9 • 2 = 18 (м)
Відповідь: за 2 години діти разом виготовлять 18 м гірлянди


☑ 9. Данило задумав двоцифрове число, яке закінчується цифрою 4. Якщо суму цифр цього числа збільшити у 3 рази, то одержимо число, яке при діленні на 10 дає в остачі 7. Яке число задумав Данило?


54
5 + 4 = 9
9 • 3 = 27
27 : 10 = 2 (ост. 7)


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик