Вивчаємо правило множення суми на число гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 84-85

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 84-85


 3. Виконай множення зручним для тебе способом.
(7 + 9) • 6
(5 + 8) • 3
(6 + 6) • 4
(4 + 3) • 7


(7 + 9) • 6 = 7 • 6 + 9 • 6 = 42 + 54 = 96
(5 + 8) • 3 = 5 • 3 + 8 • 3 = 15 + 24 = 39
(6 + 6) • 4 = 6 • 4 + 6 • 4 = 24 + 24 = 48
(4 + 3) • 7 = 7 • 7 = 49


☑ 4. Порівняй вирази.
(43 + 7) • 5 □ 50 • 5
(14 + 12) • 7 □ 14 • 7 + 12
(17 + 19) • 3 □ 3 • 17 + 3 • 19
(10 + 7) • 4 □ 10 • 4 + 7 • 4
(9 - 5) • 2 □ 9 • 2 - 5 • 2
(23 + 8) • 4 □ 23 • 4 - 8 • 4


(43 + 7) • 5 = 50 • 5
(14 + 12) • 7 > 14 • 7 + 12
(17 + 19) • 3 = 3 • 17 + 3 • 19
(10 + 7) • 4 = 10 • 4 + 7 • 4
(9 - 5) • 2 = 9 • 2 - 5 • 2
(23 + 8) • 4 > 23 • 4 - 8 • 4


☑ 5. Софійка стверджує, що вирази, подані в кожному стовпчику, мають рівні значення. Чи можна з нею погодитися? Обери найзручніший спосіб обчислення та знайди значення виразів у кожному стовпчику.
14 • 5
(9 + 5) • 5
(10 + 4) • 5
11 • 7
(6 + 5) • 7
(10 + 1) • 7
25 • 3
(18 + 7) • 3
(20 + 5) • 3


З нею можна погодитися.
14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70
(9 + 5) • 5 = 9 • 5 + 5 • 5 = 45 + 25 = 70
(10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70
11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 10 • 7 + 1 • 7 = 70 + 7 = 77
(6 + 5) • 7 = 6 • 7 + 5 • 7 = 42 + 35 = 77
(10 + 1) • 7 = 10 • 7 + 1 • 7 = 70 + 7 = 77
25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75
(18 + 7) • 3 = 25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 60 + 15 = 75
(20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75


☑ 6. Які можуть бути остачі при діленні на 2? Як називають числа, які при діленні на 2 дають в остачі 1? Склади таблицю деяких непарних чисел.


: 6 (ост. 1)
Непарними.
а        1 2 3 4   5   6   7
а•2+1 3 5 7 9 11 13 15


☑ 7. Яка спільна властивість чисел у ряді? Продовж ряд чисел.
2 5 8 11 14 17 ...


2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32
Наступне число більше від попереднього на 3.


☑ 8. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі.
У двох самок лабрадорів 12 цуценят. Скільки цуценят у трьох самок лабрадорів, якщо в усіх трьох собак цуценят народилося порівну?


2 самки - 12 цуценят
3 самок - ? цуценят
1) 12 : 2 = 6 (ц.) - в однієї самки
2) 3 • 6 = 18 (ц.)
Відповідь: у трьох самок 18 цуценят

Обернена задача № 1
2 самки - 12 цуценят
? самок - 18 цуценят
1) 12 : 2 = 6 (ц.) - в однієї самки
2) 18 : 6 = 3 (с.)
Відповідь: 3 самки - 18 цуценят

Обернена задача № 2
2 самки - ? цуценят
3 самки - 18 цуценят
1) 18 : 3 = 6 (ц.) - в однієї самки
2) 2 • 6 = 12 (ц.)
Відповідь: у двох самок 12 цуценят


☑ 9. У Аліси в іграшковій колекції є жуки та павуки – усього 8 екземплярів. Якщо перелічити всі ноги в колекції, то їх буде 54. Скільки в колекції жуків і скільки – павуків?


1) 6 • 8 = 48 (ніг) - усього було б, якби в колекції були лише жуки
2) 54 - 48 = 6 (ніг) - на стільки ніг більше у комах, ніж ми перебачили
3) 8 - 6 = 2 (ноги) - на стільки більше ніг у павука, ніж у жука
4) 6 : 2 = 3 - стільки жуків
5) 8 - 3 = 5 - павуків
Відповідь: 3 жука, 5 павуків


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик