Визначаємо загальну кількість одиниць розряду гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 25-26

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 25-26


 1. Виконай арифметичні дії.
(7 • (18 : 3) - (32 : 4 : 1 • 5)) • 9 : 6 = □
(40 : 5 • 3 : 8 + 4 • 6) + (9 • 4 : 6) = □


(7 • (18 : 3) - (32 : 4 : 1 • 5)) • 9 : 6 = (7 • 6 - 40) • 9 : 6 = (42 - 40) • 9 : 6 = 2 • 9 : 6 = 18 : 6 = 3
(40 : 5 • 3 : 8 + 4 • 6) + (9 • 4 : 6) = (3 + 24) + 6 = 27 + 6 = 33


☑ 3. Полічи від 679 до 702; від 804 до 780. Визнач місце чисел 789, 400, 589, 330 у натуральному ряді. Як можна утворити кожне з цих чисел? Запиши відповідні рівності.


679, 680, 681, 682 і т.д. до 702.
804, 803, 802, 801, 800 і т.д. до 780.
788, 789, 790
789 = 700 + 80 + 9
789 = 700 + 89
789 = 788 + 1
588, 589, 590
589 = 500 + 80 + 9
589 = 580 + 9
589 = 500 + 89
589 = 588 + 1
399, 400, 401
400 = 399 + 1
329, 330, 331
330 = 300 + 30
330 = 329 + 1


☑ 4. Визнач розрядний склад чисел: 570; 327; 400; 289. Які з поданих чисел можна замінити більшими розрядними одиницями? Виконай це. Що слід зробити, щоб замінити кругле число десятками? сотнями?
Чи можна міркувати так само в разі, коли слід визначити загальну кількість десятків; загальну кількість сотень у будь-якому трицифровому числі?


      Сотні Десятки Одиниці
570    5          7             0
327    3          2             7
400    4          0             0
289    2          8             9
570 = 57 д.
400 = 4 сот.


☑ 5. У поданих числах визнач загальну кількість сотень; загальну кількість десятків; загальну кількість одиниць.
526 479 365 128 309 470


526 - 5 сот., 52 дес., 526 од.
479 - 4 сот., 47 дес., 479 од.
365 - 3 сот., 36 дес., 365 од.
128 - 1 сот., 12 дес., 128 од.
309 - 3 сот., 30 дес., 128 од.
470 - 4 сот., 47 дес., 470 од.


☑ 6. Знайди значення виразів.


190 + 570 = 760
674 - 4 = 670
670 + 180 = 850
234 - 30 = 204
310 - 220 = 90
322 - 300 = 22
730 + 270 = 1000
630 - 360 = 270
320 - 150 = 170
650 + 260 = 910
800 - 130 = 670
150 + 450 = 600


☑ 7. Добери короткий запис до задачі 1. Розв'яжи задачу 1.
1) Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона нанизала 20 грибів, по 5 грибів на кожну мотузку, а на довгі мотузки – 16 грибів, по 8 грибів на кожну мотузку. У скільки разів довгих мотузок менше, ніж коротких?
2) Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона нанизала 20 грибів, по 5 грибів на кожну мотузку, а на довгі мотузки – 16 грибів, порівну на кожну мотузку. По скільки грибів на довгих мотузках, якщо довгих мотузок у 2 рази менше, ніж коротких?
Зістав задачі 1 і 2. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2.


1) Умова в підручнику (1 таблиця)
1) 20 : 5 = 4 (м.) - коротких
2) 16 : 8 = 2 (м.) - довгих
3) 4 : 2 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази довгих мотузок менше, ніж коротких

2) Умова в підручнику (2 таблиця)
1) 20 : 5 = 4 (м.) - коротких
2) 4 : 2 = 2 (м.) - довгих
3) 16 : 2 = 8 (г.)
Відповідь: на довгих мотузках по 8 грибів


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик