Знаходимо ціле за величиною його частини гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 92-93

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 92-93


 1. Яку частину фігури зафарбовано? Скільки таких частин у цілому? У скільки разів ціле більше за певну частину?

\begin{equation} 1)\frac{1}{2}; \end{equation} у цілому - 2 частини, ціле більше у 2 рази. \begin{equation} 2)\frac{1}{4}; \end{equation} у цілому - 4 частини, ціле більше у 4 рази. \begin{equation} 3)\frac{1}{8}; \end{equation} у цілому 8 частин, ціле більше у 8 разів. \begin{equation} 4\frac{1}{8}; \end{equation} у цілому 8 частин, ціле більше у 8 разів. \begin{equation} 5\frac{1}{16}; \end{equation} у цілому 16 частин, ціле більше у 16 разів.☑ 2. Перевір, чи правильно знайдено частину від цілого.

\begin{equation} \frac{1}{8} від 32 - це 4; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{2} від 4 л - це 2 л; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{5} від 35 кг - це 7 кг; \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{9} від 45 м - це 5 м. \end{equation}

☑ 3. Перевір, чи правильно розв'язано задачу.
У Славка було 15 зошитів. П'яту частину зошитів він списав. Скільки зошитів списав Славко?
Склади обернену задачу, у якій шукане – число 15. Як слід змінити схему та короткий запис прямої задачі? Чи правильно розв'язала обернену задачу Віка?


Задача розв'язана правильно.
Обернена задача
Славко списав 3 зошита, це становить 1/5 всіх зошитів. Скільки зошитів було у Славка?
Віка розв'язала обернену задачу правильно.


☑ 4. Знайди ціле, якщо його:
1/5 дорівнює 3 кг;
1/7 дорівнює 4 ц;
1/10 дорівнює 4 л;
1/9 дорівнює 2 м;
1/3 дорівнює 7 мм;
1/4 дорівнює 8 см.

\begin{equation} \frac{1}{5} дорівнює 3 кг - \end{equation} 3 кг • 5 = 15 кг; \begin{equation} \frac{1}{10} дорівнює 4 л - \end{equation} 4 л • 10 = 40 л; \begin{equation} \frac{1}{3} дорівнює 7 мм - \end{equation} 7 мм • 3 = 21 мм; \begin{equation} \frac{1}{4} дорівнює 4 ц - \end{equation} 4 ц • 7 = 28 ц; \begin{equation} \frac{1}{9} дорівнює 2 м - \end{equation} 2 м • 9 = 18 м; \begin{equation} \frac{1}{4} дорівнює 8 см - \end{equation} 8 см • 4 = 32 см.☑ 5. Добери до задачі опорну схему. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернену задачу на знаходження частини від числа.
Тарасик розв'язав 4 задачі, і це становило п'яту частину всіх задач, що він мав розв'язати. Скільки задач мав розв'язати Тарасик?

1 - ? з. друга схема \begin{equation} \frac{1}{5} - 4 з. \end{equation} 4 • 5 = 20 (з.)
Відповідь: Тарасик мав розв'язати 20 задач
Обернена задача
Тарасик мав розв'язати 20 задач. Він розв'язав п'яту частину всіх задача. Скільки задач розв'язав Тарасик?
20 : 5 = 4 (з.)
Відповідь: Тарасик розв'язак 4 задачі☑ 6. Знайди значення виразу зі змінною k • 5 + 18 : k, якщо k = 2; k = 3; k = 6; k = 9.


k • 5 + 18 : k,
якщо k = 2, k = 3, k = 6, k = 9
2 • 5 + 18 : 2 = 19
3 • 5 + 18 : 3 = 21
6 • 5 + 18 : 6 = 33
9 • 5 + 18 : 9 = 47


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик