Знайомимось із діленням з остачею гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 74-75

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 74-75


 1. Щоб виконати арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення з числами 12 і 4; 15 і 7; 8 і 14, Оля записала відповідні вирази. Спробуй знайти їхні значення. Які з чотирьох арифметичних дій завжди можна виконати з натуральними числами, а які – ні?
12 + 4  12 - 4  12 - 4   12 : 4
15 + 7  15 - 7  15 - 7   15 : 7
8 + 14    8 - 14  8 - 14   8 : 14


12 + 4 = 16
15 + 7 = 22
8 + 14 = 22
12 - 4 = 8
15 - 7 = 8
12 • 4 = 48
15 • 7 = 105
8 • 14 = 112
12 : 4 = 3
Завжди можна додавати і множити, а не завжди - віднімати і ділити.


☑ 4. Назви можливі остачі при діленні деякого числа на 6; на 8; на 5; на 2.


: 6 (ост. 5, 4, 3, 2, 1)
: 8 (ост. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
: 5 (ост. 4, 3, 2, 1)
: 2 (ост. 1)


☑ 5. Прикинь, чи правильно виконано ділення з остачею. На яку ознаку слід звернути увагу?


Неправильно виконано ділення 2 приклада: остача не може бути більше або дорівнювати дільнику.


☑ 6. Розв'яжи задачу арифметичним методом.
Ігор витратив 89 грн, придбавши блокнот, циркуль і розма-льовку. Скільки коштує кожна річ, якщо блокнот і циркуль коштують 52 грн, а циркуль і розмальовка – 61 грн?


Знайомимось із діленням з остачею гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 74-75
1) 89 - 52 = 37 (грн.) - розмальовка
2) 61 - 37 = 24 (грн.) - циркуль
3) 52 - 24 = 28 (грн.)
Відповідь: блокнот - 28 гривень, циркуль - 24 гривні, розмальовка - 28 гривень


☑ 7. Розв'яжи рівняння.
k + 60 • 4 = 420
560 : b = 630 - 560
8 • с + 120 = 440


k + 60 • 4 = 420
k + 240 = 420
k = 420 - 240
k = 180
180 + 240 = 420
420 = 420

560 : b = 630 - 560
560 : b = 70
b = 560 : 70
b = 8
560 : 8 = 70
70 = 70

8 • с + 120 = 440
8 • с = 440 - 120
8 • с = 320
с = 320 : 8
с = 40
8 • 40 + 120 = 440
440 = 440


☑ 8. Розв'яжи задачу.
Шестеро тягнуть ріпку: дідусь удвічі сильніший за бабусю, бабуся вдвічі сильніша за онучку, онучка вдвічі сильніша за собаку Жучку, Жучка вдвічі сильніша за кішку, кішка вдвічі сильніша за мишу. Скільки треба покликати мишей, щоб вони самі витягнули ріпку?


Виразимо силу кожного учасника в мишах.
Кішка - 2 миші
жучка - 4 миші
онучка - 8 мишок
бабуся - 16 мишок
відусь - 32 миші
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63
1 - миша з умови
Відповідь: 63 мишок


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик