Знайомимось із послідовним множенням і діленням гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 44-45


1. У кожному числовому ряді знайди два «зайвих» числа. Розташуй числа в кожному ряді в порядку зростання. Яку закономірність можна помітити?
36 42 24 54 12 35 18 48 30 45
72 36 54 18 81 45 35 63 49 27


12 18 24 30 35 36 42 45 48 56 : 6
18 27 35 36 45 49 54 63 72 81 : 9☑ 2. Подай числа у вигляді добутку двох множників.


    2 • 9
18
    9 • 2
    2 • 6
12
    6 • 2
    4 • 9
36
    9 • 4
    4 • 6
24
    6 • 4☑ 3. Знайди значення добутків, замінивши множення додаванням.
35 • 3, 46 • 2, 27 • 3, 22 • 4, 13 • 7, 25 • 4, 18 • 4


35 • 3 = 35 + 35 + 35 = 105
46 • 2 = 46 + 46 = 92
27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 81
22 • 4 = 22 + 22 + 22 + 22 = 88
13 • 7 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 91
25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100
18 • 4 = 18 + 18 + 18 + 18 = 72☑ 4. У кожному стовпчику знайди значення першого добутку. Який компонент арифметичної дії змінюється у другому виразі? У скільки разів? Як це вплине на результат? Перевір свою відповідь обчисленням.
За схемами, поданими внизу зліва, поясни обчислення других добутків у стовпчиках. Що цікаве можна помітити?
Розглянь схеми, подані внизу справа, і з'ясуй, як можна міркувати в ході відтворення табличного результату.


7 • 3 = 21
у 2 р. ↓    ↓ у 2 р.
7 • 6 = 42
5 • 3 = 15
у 3 р. ↓    ↓ у 3 р.
5 • 9 = 45
9 • 2 = 19
у 2 р. ↓    ↓ у 2 р.
9 • 4 = 36
Якщо другий множник збільшився в а разів, то і добуток зміниться в а разів.
7 • 6 = (7 • 3) • 2 = 21 • 2 = 42
9 • 4 = (9 • 2) • 2 = 18 • 2 = 36
5 • 9 = (5 • 3) • 3 = 15 • 3 = 45
7 • 6 = 7 • (3 • 2) = 21 • 2 = 42
9 • 4 = 9 • (2 • 2) = 18 • 2 = 36
5 • 9 = 5 • (3 • 3) = 15 • 3 = 45☑ 5. Знайди значення сум частинами; значення добутків - використавши прийом послідовного множення. Що спільне в додаванні числа частинами і в множенні з використанням прийому послідовного множення?


7 + 4 = 11
      /\
     3 1
7 • 4 = 28
     /\
    2 2
5 + 6 = 11
      /\
     5 1
5 • 6 = 30
/\
2 3
8 + 8 = 16
      /\
     2 6
8 • 8 = 64
     /\
    4 4☑ 6. Знайди значення часток, доведи правильність результатів.
72 : 8, 32 : 4, 24 : 8, 56 : 7, 24 : 6, 40 : 5, 72 : 9


72 : 8 = 9 -> 9 • 8 = 72
32 : 4 = 8 -> 8 • 4 = 32
24 : 8 = 3 -> 3 • 8 = 24
56 : 7 = 8 -> 8 • 7 = 56
24 : 6 = 4 -> 4 • 6 = 24
40 : 5 = 8 -> 8 • 5 = 40
72 : 9 = 8 -> 8 • 9 = 72☑ 7. Розв'яжи задачу.
У парку розваг на кожній із трьох веж розважаються по 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають по 9 дітей. На скільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах?
Зміни запитання задачі так, щоб у її розв'язанні останньою була дія додавання.


Знайомимось із послідовним множенням і діленням гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

1) 8 • 3 = 24 (д.) - розважаються на вежах
2) 9 • 5 = 45 (д.) - стрибають на батутах
3) 45 - 24 = 11 (д.) - на більше
Відповідь: на 11 дітей більше стрибає на батутах, ніж розважається на вежах.
Питання: Скільки всього дітей у парку розваг?


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик