Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 50-51


1. Згадай відповідні правила і знайди невідомий компонент дії.
35 - ? = 17
? + 19 = 91
62 + ? = 71
? - 12 = 31
18 : ? = 9
3 • ? = 24
? • 4 = 20
? : 8 = 2


35 - 18 = 17
72 + 19 = 91
62 + 9 = 71
43 - 12 = 31
18 : 2 = 9
3 • 8 = 24
5 • 4 = 20
16 : 8 = 2☑ 2. Про що йдеться в задачі 1? Які ключові слова можна виділити? Поясни короткий запис задачі; за таблицею виділи прості задачі. Склади план розв'язування задачі 1.
1) На двох полицях 36 книжок. Після того як із першої полиці взяли 9 книжок, на ній залишилося 12 книжок. Скільки книжок на другій полиці?
Добери вираз, який є розв'язанням задачі 1.
36 - 12, 9 + 12, 36 - 12 + 9, 36 - (9 + 12)
Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність?
Як ця відмінність вплине на розв'язання задачі 2?
Розв'яжи задачу 2.
2) На першій полиці 21 книжка, на другій - 15 книжок. На скільки менше книжок стало на першій полиці, ніж на другій, після того як з першої полиці взяли 9 книжок?


Задача 1
План розв'язання
1. Скільки всього книжок було на першій полиці?
2. Скільки книжок на другій поиці?
36 - (9 + 12)

Задача 2
1) 21 - 9 = 12 (кн.) - залишилося на першій полиці
2) 15 - 12 = 3 (кн.) - менше на І полиці
Відповідь: на 3 книжки менше стало на першій полиці, ніж на другій, після того, як з першої взяти 9 книжок☑ 3. Знайди значення виразів.
5 см + 58 см - 29 см
7 дм + 50 см + 4 дм
42 дм - (30 дм - 18 дм)
3 м - (8 дм + 12 дм)


5 см + 58 см - 29 см = 34 см
7 дм + 50 см + 4 дм = 16 дм
42 дм - (30 дм - 18 дм) = 30 дм
3 м - (8 дм + 12 дм) = 1 м☑ 4. Порівняй вирази.
40 м - 2 м ? 28 м + 12 м
8 м + 6 дм ? 35 дм + 56 дм
6 дм - 25 см ? 18 см + 14 см
6 дм + 17 дм ? 12 дм + 19 дм


40 м - 2 м < 28 м + 12 м
8 м + 6 дм < 35 дм + 56 дм
6 дм - 25 см > 18 см + 14 см
6 дм + 17 дм < 12 дм + 19 дм☑ 5. Знайди значення виразів.
72 : 9 • 3 : 4 • 7
(23 + 9 • 7 - 5) : 9
21 : (63 : 9 • 1)
45 : 9 • 8 - 9 • 2
16 - 54 : 9 • 4 : 3
39 + (87 - 9 • 9)


72 : 9 • 3 : 4 • 7 = 42
(23 + 9 • 7 - 5) : 9 = 9
21 : (63 : 9 • 1) = 3
45 : 9 • 8 - 9 • 2 = 22
16 - 54 : 9 • 4 : 3 = 8
39 + (87 - 9 • 9) = 45☑ 6. Поміркуй, значення якого добутку у стовпчику знайти легше. Знайди його. Досліди, як змінився множник в іншому добутку стовпчика. У скільки разів?
Як ця зміна вплине на значення іншого добутку? Знайди його значення, скориставшись виявленою закономірністю.


3 • 2 = 6
↕у 3 р. ↕у 3 р.
9 • 2 = 18
2 • 5 = 10
↕у 2 р. ↓у 2 р.
2 • 10 = 20
6 • 3 = 18
↓у 2 р. ↕у 2р.
3 • 3 = 9
Добуток змінюється у стільки ж разів, у скільки змінюється множник.☑ 7. Перевір, чи буде істинною рівність 36 : с = 9, якщо с = 4.


36 : с = 9, якщо с = 4
36 : 4 = 9 - рівність істинна.☑ 8. Виконай арифметичні дії.
(62 - 6 • 9) : 4 • 9 : 3 + (56 : 7 • 6) = ?


(62 - 6 • 9) : 4 • 9 : 3 + (56 : 7 • 6) = 54


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик