Знайомимось із задачами на знаходження трьох чисел за трьома сумами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 65-66

 

ГДЗ на вправи з математики авторів Скворцова Онопрієнко, що знаходяться в підручнику на сторінках 65-66


 1. Виконай арифметичні дії.
420 : 60 • 30 - 20 • 8 : 40 • 60 : 80 • 10 - 170 = □
80 • 7 - 180 : 30 • 90 + (2 • 30 : 60 • 80) = □


420 : 60 • 30 - 20 • 8 : 40 • 60 : 80 • 10 - 170 = 210 - 30 - 170 = 180 - 170 = 10
80 • 7 - 180 : 30 • 90 + (2 • 30 : 60 • 80) = 560 - 6 • 90 + 80 = 560 - 540 + 80 = 100


☑ 2. Розв'яжи послідовні задачі.
1) Сума двох чисел 26. Перше число – 17. Знайди друге число.
2) Сума другого та третього чисел 33. Знайди третє число, якщо друге число – 9.
3) Сума трьох чисел 50. Знайди третє число, якщо сума першого та другого чисел 26.
4) Сума трьох чисел 50. Знайди перше число, якщо сума другого та третього чисел 33.
Зроби висновки щодо трьох чисел: як знайти перше число за сумою трьох чисел і сумою другого та третього чисел? як знайти третє число за сумою трьох чисел і сумою першого та другого чисел?


1) 1 число - 17
                        } 26
2 число - ?
26 - 17 = 9
Відповідь: 2 число - 9

2) 2 число - 9
                       } 33
3 число - ?
33 - 9 = 24
Відповідь: 3 число - 24

3) 1 число і 2 число - 26
                                        } 50
3 число - ?
50 - 26 = 24
Відповдіь: 3 число - 24

4) 1 число - ?
                                   } 50
2 число і 3 число - 33
50 - 33 = 17
Відповідь: 1 число - 17
Висновок: якщо від суми трьох чисел відняти суму двох чисел, отримаємо шукане число.


☑ 3. Зістав задачу із задачами в завданні 2. Чи допоможуть зроблені висновки розв'язати подану задачу? Скористайся коротким записом і розв'яжи задачу.
Сума трьох чисел – 50. Знайди кожне число, якщо сума першого та другого чисел дорівнює 26, а сума другого та третього чисел – 33.
За коротким записом склади задачу про ціну маленьких іграшок: автомобіля, марсохода та ведмедика. Чи можеш ти відповісти на запитання задачі, не розв'язуючи її?


1) 50 - 26 = 24 - 3 число
2) 33 - 24 = 9 - 2 число
3) 26 - 9 = 17
Відповідь: 1 число - 17, 2 число - 9, 3 число - 24

Знайомимось із задачами на знаходження трьох чисел за трьома сумами гдз 3 клас математика Скворцова Онопрієнко 2020 | сторінка 65-66
1) 60 - 42 = 18 (грн.) - ведмедик
2) 37 - 18 = 19 (грн.) - марсохід
3) 42 - 19 = 23 (грн.)
Відповідь: автомобіль - 23 грн., марсохід - 19 грн., ведмедик - 18 грн.


☑ 4. Зістав подану задачу із задачею, складеною в ході виконання завдання 3. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання поданої задачі? Розв'яжи її. Що спільного в розв'язанні цих задач?
У магазині іграшок за автомобіль і марсохід треба заплатити 310 грн, а за марсохід і ведмедика – 270 грн. Знайди ціну кожної іграшки, якщо за всі три іграшки треба заплатити 460 грн.


34
1) 460 - 310 = 150 (грн.) - ведмедик
2) 270 - 150 = 120 (грн.) - марсохід
3) 310 - 120 = 190 (грн.)
Відповідь: ціна автомобіля - 190 грн., ціна марсохіда - 120 грн., ціна ведмедика - 150 грн.


☑ 5. У трьох будинках 990 квартир. У першому і другому будинках разом 680 квартир, а в другому і третьому – 640. Скільки квартир у кожному будинку?


35
1) 990 - 680 = 310 (кв.) - 3 будинок
2) 640 - 310 = 330 (кв.) - 2 будинок
3) 680 - 330 = 350 (кв.)
Відповідь: 1 будинок - 350 квартир, у 2 будинку - 330 квартир, у 3 будинку - 310 квартир


☑ 6. Знайди значення сум і різниць письмово.
567 + 288
706 - 379
265 + 445
700 - 566


36 1
36 2


☑ 7. Пес Тузик на 12 кг важчий за кота Барсика, а Барсик учетверо легший від Тузика. Скільки важить кіт Барсик?


37
Відповідь: Барсик важить 4 кг


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик