Склад. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 10-12


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Склад. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 10-12

 2. Спиши виділені рядки вірша Анатолія Костецького «Головна професія», поділяючи слова на склади.


У – чи – тель, лі – кар та ге – о – лог,
Пись – мен – ник, слю – сар чи крес – ляр –
Всі на – зи – ва – ють го – лов – но – ю
Од – ну про – фе – сі – ю – шко – ляр!


 3. Випиши в три колонки відповідно односкладові, двоскладові й трискладові слова.
Вірш, казка, прислів'я, приказка, пісня, байка, жарт, лічилка, мирилка, легенда.


Вірш:
жарт

Казка:
пісня
байка

Прислів'я:
приказка
лічилка
мирилка
легенда


 4. Склади слово: перший склад першого слова, другий – другого, третій – третього.
Колосок, кориця, помідор –
• Придумай речення з цим словом і запиши.
• Подумай і за зразком закодуй слово дитина.


Коридор.
Коридор школи пофарбували в блакитний колір.
Перший склад першого слова, другий – другого, третій – третього.
Диригент, потилиця, рівнина.


 5. Знайди у вірші слова, які відповідають поданим звуковим моделям.
• Поділи слова для переносу.


Учи – тель, про – фе – сія.


 6. Випиши з останнього речення вірша слова, які закінчуються на букву, що позначає голосний звук. Постав наголос. Перевір за орфоепічним словником.
• Підкресли літери на позначення наголошених голосних червоним олівцем, а ненаголошених – зеленим.


Відо́мо, шко́ли, житті́, ніко́ли, дити́нстві.


 7. Встав пропущені букви. Запиши слова: спочатку з наголошеним першим складом, потім – з наголошеним другим складом і з наголошеним третім складом.
Вер..сень, вул..ця, м.тро, т..атр, календар, н..діля, понеділок, с..р..да, ч..твер, д..ктант, пр..дмет, пом..лка, порт..ель, ч..тання.
• Підкресли слова, у яких голосних і приголосних звуків однакова кількість.


Ве́ресень, ву́лиця, по́милка.
Метро́, теа́тр, неділя, четве́р, дикта́нт, предме́т, портфе́ль, чита́ння.
Календа́р, , понеді́лок, середа́.


☑ 8. Випиши з орфоепічного словника п'ять слів на букву, з якої починається твоє ім'я. Зверни увагу на місце наголосу у кожному з них.
• Знайди в словнику й випиши п'ять слів, які мають подвійний наголос.


Ла́мпа, ле́ктор, листо́к, лю́дство, ля́лька.
По́ми́лка, за́вжди́, допові́да́ч, жа́лібни́й, ве́сняни́й.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик