Написання префіксів з- (с-) гдз 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020 | сторінка 110


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Написання префіксів з- (с-)" з української мови авторів Чабайовська Омельченко на сторінках 110-111

2. Випиши з вірша «Гра у сніжки» слова з префіксами. Познач у них префікси. Добери і запиши слова з такими ж префіксами. Поясни правопис виділених слів.


Полетіли, закрутився, покотився, зупинився, зверху, знизу, узнать, стирчали.
Побігли, записали, подружилися, зусилля, згори, ускладнити, спитати.


3. Спиши. Підкресли слова з префіксами з-, с-. Поясни їх правопис.
Лиха зима сховається,
а сонечко прогляне,
сніжок води злякається,
тихенько танути стане.
Леонід Глібов
• Обведи синім олівцем слова з ненаголошеними голосними е, и в корені. Підбери перевірне слово.
• Знайди слова, які за будовою відповідають схемі.


Лих[а] зим[а] (зи́монька) сховається, а сонечко прогляне, сніжок вод[и] злякається, тихенько (ти́хо) танути стане.


4. Запиши слова у дві колонки: у першу – з префіксом с-, у другу – з префіксом з-.
•тиснув, •різати, •питати, •шити, •кинути, •мити, •хилився, •дати.
• У кожному слові підкресли виділену букву й прочитай слова. Склади і запиши з ними речення.Зрізати стиснув
зшити   спитати
змити   скинути
здати    схилився.
• Зима насипала пухкого снігу. Діти взяли сани й вирушили до лісу.


 5. Утвори і запиши слова з префіксами з-, с-.
Кипить, робити, формувати, гадати, пекти, розуміти, дерти, хитрити, варити, творити, малювати, терти, їхати, платити, клеїти.
• Підкресли двоскладові слова зеленим олівцем, а трискладові – червоним.


Кипитьскипить; робитизробити; формувати – сформувати; гадатизгадати; пектиспекти; розуміти – зрозуміти; дерти - здерти; хитритисхитрити; варитизварити; творити - створити; малювати – змалювати; терти – стерти; їхати - з’їхати; платити – сплатити; клеїти - склеїти.


☑ 6. Устав замість крапок потрібні префікси з-, с-. Поясни правопис цих префіксів.
Умій •казати, умій •мовчати.
Діти •ліпили сніговика.
Ми спостерігали, як •ходить сонце.
• У другому реченні підкресли головні слова.


Умій сказати, умій змовчати.
Діти зліпили сніговика.
Ми спостерігали, як сходить сонце.


Нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Чабайовська Омельченко 2020

Калькулятор з результатами у стовбчик